Magasinet 2016-08 December: Foreningen

Læs artiklerne:
Læs mere

Gode fælles­skaber - effektiv service

Ledelsen i bolig­foreningen har igangsat projektet Gode fælles­skaber - effektiv service. Meget kort fortalt er projektets mål at bygge på viden og erfaringer indenfor og udenfor bolig­foreningen om emnet - og forberede en afprøvning af gode idéer i hele bolig­foreningen eller i interesserede afdelinger

Gode fællesskaber er noget, der foregår mellem mennesker og mellem husene - der, hvor beboerne mødes og lever. Kan og skal boligforeningen understøtte det fællesskabende i endnu højere grad, så det bliver en integreret del af den samlede service, man yder? Og kan vi blive bedre til at tilpasse servicen til den enkelte afdelings- og den enkelte beboers behov? Disse og mange andre spørgsmål har en projektgruppe undersøgt som

Magasinet 2016-08 December Foreningen
Gellerupparken
Læs mere

BL: Store dagsordener er i spil

Beløb i milliardstørrelsen og mange ubekendte er lige nu på spil i dansk og europæisk politik - med stor indflydelse på den almene sektor.

Bent Madsen, adm. direktør, BL - Danmarks Almene Boliger. Foto: Anna-Lene Riber Boligforeningen har netop holdt sit årlige repræsentantskabsseminar. Vi vil gerne bruge lejligheden til at gengive nogle af de synspunkter, som adm. direktør i BL Bent Madsen gav udtryk for, da han sidst på dagen gav deltagerne et øjebliksbillede af det politiske landskab, der lige nu er i Danmark. Det er nemlig emner, som også optager

Magasinet 2016-08 December Foreningen
Læs mere

Ny admini­stra­tions­bygning til Brabrand Bolig­forening

Et imødekommende byggeri med karakter

Brabrand Boligforening har afholdt en totalentreprisekonkurrence vedr. en ny administrationsbygning, som skal opføres på hjørnet af Edwin Rahrs Vej og den nye Karen Blixens Boulevard i Gellerup. Vinderprojektet er på én gang et imødekommende og karakterfuldt hus. Om godt et par år kan boligforeningens medarbejdere, aktive i beboerdemokratiet, beboere og andre besøgende tage en helt ny administrationsbygning i brug. Boligforeningens nye hus får en helt central placering på hjørnet

Magasinet 2016-08 December Foreningen
Læs mere

Nye regler for affaldssortering i Aarhus Kommune i 2017

Alle husstande i Aarhus skal næste år til at sortere husholdningsaffald i tre fraktioner

Fra oktober 2017 skal alle husstande i Aarhus til at sortere husholdningsaffald i tre fraktioner: En fraktion bestående af glas, plast og metal, en fraktion af pap og papir samt en restfraktion af blandet husholdningsaffald. De nye sorteringsregler vil stille krav til materiel, både inde i boligen og også i valget af affaldsløsninger i fællesarealerne. Dialog med alle afdelinger I Brabrand Boligforening vil vi i den kommende tid rette

Magasinet 2016-08 December Foreningen
Kalender Kalender 2017
Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data