BL: Store dagsordener er i spil

Beløb i milliardstørrelsen og mange ubekendte er lige nu på spil i dansk og europæisk politik – med stor indflydelse på den almene sektor.

Af Keld Albrechtsen, formand, og Keld Laursen, adm. direktør

Bent Madsen, adm. direktør, BL – Danmarks Almene Boliger. Foto: Anna-Lene Riber

Bent Madsen, adm. direktør, BL – Danmarks Almene Boliger. Foto: Anna-Lene Riber

Boligforeningen har netop holdt sit årlige repræsentantskabsseminar. Vi vil gerne bruge lejligheden til at gengive nogle af de synspunkter, som adm. direktør i BL Bent Madsen gav udtryk for, da han sidst på dagen gav deltagerne et øjebliksbillede af det politiske landskab, der lige nu er i Danmark. Det er nemlig emner, som også optager os i Brabrand Boligforening meget, og som vi løbende forsøger at adressere konsekvenserne af overfor beslutningstagerne og i pressen. Der er særligt tre store dagsordener, som også ifølge BL har stor betydning for den almene sektor lige nu:

Kontanthjælpsloftet
Kontanthjælpsloftet er nu en realitet, og bl.a. stor søgning af rådgivning hos vores beboerrådgivere og et stort pressefokus er tegn på, at vi må forvente, at vi endnu kun har set de første krusninger på overfladen. Ud over et økonomisk pres oplever flere kontanthjælpsmodtagere desværre også at blive ramt af bureaukrati, når de forsøger at få bedre kontrol over egen økonomi. Urimeligt store gebyrer gør det fx svært at ændre i frekvensen for udbetaling af eksempelvis børnebidrag.

Ejendomsskattesystemet
I begyndelsen af oktober har regeringen fremlagt et forslag til et nyt ejendomsskattesystem. Mens reformen af ejendomsskatterne bliver italesat som en ”rabat” eller en ”håndsrækning” til boligejerne, så ser det ud til, at ca. én mio. lejere i Danmarks almene boliger står tilbage med sorteper. For realiteten er, at regeringens udspil risikerer at betyde en samlet stigning i ejendomsskatten for de almene boliger på 2,5 mia. kr. BL har bedt skatteministeren om en tryghed for, at skatten i almene boliger ikke stiger mere end væksten i indkomsterne, dvs. samme tryghed som for ejerboliger. Men det står p.t. uklart, hvad effekterne på almene boliger bliver.

Basel-krav
På den internationale bane er det de såkaldte Basel-krav, der skaber røre. Basel-komitéen er en gruppe centralbankchefer fra hele verden, hvis anbefalinger oftest bliver fulgt af bl.a. EU. Det er forventningen, at komiteen vil anbefale en stramning af kapitalkravene og dermed større sikkerhed for udlån – for at undgå, at vi risikerer en dag at stå i en ny finanskrise. Hvis EU implementerer disse anbefalinger, vil det give stigende låneomkostninger – også for den almene sektor – og måske i milliardklassen. Det på trods af, at udlån til den almene sektor er stort set risikofrit. Det er de finansielle aktører i Danmark sådan set enige i, og foruden disse har BL i den her sag også en alliance med Tysklands, Frankrigs, Hollands og Englands svar på BL.
Det er med andre ord en turbulent tid for den almene sektor, som vi fortsat vil følge tæt og forsøge at påvirke hvor muligt, ligesom vi med rettidig omhu skal ruste os til at møde fremtidens vilkår på bedste vis.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt