BL: Store dagsordener er i spil

Beløb i milliardstørrelsen og mange ubekendte er lige nu på spil i dansk og europæisk politik – med stor indflydelse på den almene sektor

Bent Madsen, adm. direktør, BL – Danmarks Almene Boliger. Foto: Anna-Lene Riber

Bent Madsen, adm. direktør, BL – Danmarks Almene Boliger. Foto: Anna-Lene Riber

Boligforeningen har netop holdt sit årlige repræsentantskabsseminar. Vi vil gerne bruge lejligheden til at gengive nogle af de synspunkter, som adm. direktør i BL Bent Madsen gav udtryk for, da han sidst på dagen gav deltagerne et øjebliksbillede af det politiske landskab, der lige nu er i Danmark. Det er nemlig emner, som også optager os i Brabrand Boligforening meget, og som vi løbende forsøger at adressere konsekvenserne af overfor beslutningstagerne og i pressen. Der er særligt tre store dagsordener, som også ifølge BL har stor betydning for den almene sektor lige nu:

Kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet er nu en realitet, og bl.a. stor søgning af rådgivning hos vores beboerrådgivere og et stort pressefokus er tegn på, at vi må forvente, at vi endnu kun har set de første krusninger på overfladen. Ud over et økonomisk pres oplever flere kontanthjælpsmodtagere desværre også at blive ramt af bureaukrati, når de forsøger at få bedre kontrol over egen økonomi. Urimeligt store gebyrer gør det fx svært at ændre i frekvensen for udbetaling af eksempelvis børnebidrag.

Ejendomsskattesystemet

I begyndelsen af oktober har regeringen fremlagt et forslag til et nyt ejendomsskattesystem. Mens reformen af ejendomsskatterne bliver italesat som en ”rabat” eller en ”håndsrækning” til boligejerne, så ser det ud til, at ca. én mio. lejere i Danmarks almene boliger står tilbage med sorteper. For realiteten er, at regeringens udspil risikerer at betyde en samlet stigning i ejendomsskatten for de almene boliger på 2,5 mia. kr. BL har bedt skatteministeren om en tryghed for, at skatten i almene boliger ikke stiger mere end væksten i indkomsterne, dvs. samme tryghed som for ejerboliger. Men det står p.t. uklart, hvad effekterne på almene boliger bliver.

Basel-krav

På den internationale bane er det de såkaldte Basel-krav, der skaber røre. Basel-komitéen er en gruppe centralbankchefer fra hele verden, hvis anbefalinger oftest bliver fulgt af bl.a. EU. Det er forventningen, at komiteen vil anbefale en stramning af kapitalkravene og dermed større sikkerhed for udlån – for at undgå, at vi risikerer en dag at stå i en ny finanskrise. Hvis EU implementerer disse anbefalinger, vil det give stigende låneomkostninger – også for den almene sektor – og måske i milliardklassen. Det på trods af, at udlån til den almene sektor er stort set risikofrit. Det er de finansielle aktører i Danmark sådan set enige i, og foruden disse har BL i den her sag også en alliance med Tysklands, Frankrigs, Hollands og Englands svar på BL.
Det er med andre ord en turbulent tid for den almene sektor, som vi fortsat vil følge tæt og forsøge at påvirke hvor muligt, ligesom vi med rettidig omhu skal ruste os til at møde fremtidens vilkår på bedste vis.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-08 December side 17
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2016-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data