Ukrainerne er på vej – og væk med hjemløshed

Ny boligaftale på plads til sommer med fokus på byggeri af basalboliger til hjemløse

Administrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen, var som altid et fast indslag på Brabrand Boligforenings repræsentantskabsseminar. Han tog på en lille times tid hele salen med på en tour de force-rejse rundt i det bolig­politiske landskab
Bent Madsen lagde ud med det mest aktuelle, som er situationen med krigen i Ukraine, der nu sender strømme af flygtninge af sted mod resten af Europa og dermed også Danmark.

“Endnu er vi i BL ikke blevet kontaktet af ukrainerne, men det kommer formentlig fra i næste uge. Men vi er i kontakt med kommunerne og snakker udlejningsaftaler, så der kan ske en ordentlig husning, som gerne inkluderer tolkebistand og hjælp med social opfølgning,” fortalte Bent Madsen og oplyste, at der p.t. er 1.600 ledige almene boliger rundt i Danmark lige til at flytte ind i.

BL’s direktør fortalte sidste nyt til repræsentantskabet.

Boligaftale til sommer

På Christiansborg er der ved at blive forhandlet en ny boligaftale med fokus på billige boliger og blandede byer. Det bliver snart til et lovforslag, som forventes at træde i kraft 1. juli.
“Arbejdet blev startet i 2019, hvor man stillede spørgsmålet: Er det i orden, at der er mange hjemløse?

Dengang var der 6.400 hjemløse, flest i hovedstaden og de større byer. En stor del af gruppen er unge med en omtumlet opvækst, men der er også en del ældre, der er hjemløse,” sagde Bent Madsen og fortalte om planen Housing First, hvor man starter med at give den hjemløse en bolig.

Penge fra nybyggerifonden

BL foreslår at bygge basalboliger til hjemløse, og at pengene skal tages fra Nybyggerifonden under Landsbyggefonden. Pengene er indbetalt som en del af huslejen af beboerne i almene boligafdelinger, der er opført siden 1999, og fonden skal især støtte byggeri af flere almene boliger.

“I 2019 foreslog BL, at der skal bygges 2.000 basalboliger. Det skal være boliger med almindelige standarder, men til en husleje på maksimalt 3.500 kroner, og de skal bygges i København og Aarhus,” sagde Bent Madsen og forklarede, at BL overvåger alle boliger, der lejes ud i Danmark og kender både størrelse og pris.

“Og vi kan se, at der er nok små boliger til hjemløse uden for København og Aarhus, så her kan alle hjemløse anvises en bolig via den sociale anvisning, hvis de skal have et hjem,” fastslog direktøren.

Den grønne boligforening og fortætning

“Fortætning er helt ærlig et problem, hvis der på det grønne areal pludselig skal ligge 37 basalboliger. Måske ikke alle er begejstret. Så hvordan får man bygget hjem til de hjemløse, der hvor de er, som tit er i midtbyen?” spurgte Bent Madsen og fortalte om et slags plaster på såret, fordi der følger et beløb på 150.000 kroner med, hver gang der kommer en ny bolig ved fortætning i en afdeling.

Bent Madsen fortalte også om materialepriserne, som er steget voldsomt siden 2021, og som gør det svært at holde sig inden for rammebevillingerne. BL har spurgt samtlige boligforeninger, som har fået tilsagn til byggeri, og det går ikke godt.

“Boligministeren har fået tallene, der viser, at halvdelen af alt nybyggeri i dag er halvdødt på grund af maksimumbeløbet og stigningen på materialepriser. Det betyder, at der er byggeri, der falder bort, men samtidig er der brugt rigtig mange penge på at forberede byggeriet, og de beløb går tabt, hvis der kommer byggestop,” fastslog Bent Madsen, der kunne fortælle, at BL nu foreslår, at de alle byggerier, som er fået tilsagn tilbage fra 2019, får mulighed for at hæve maksimumsbeløbet med 20 procent.

“Det koster 1,2 milliarder kroner, som BL foreslår tages fra Nybyggerifonden. Opgaven er som en elefant, der skal spises i små bidder. Vi skal passe på overophedning i byggeriet, men lige nu ser det ud til, at ordrebøger ser lidt tomme ud i efteråret. Men prisen på materialer er høj, og måske kommer der mangel på materialer, ikke mindst nu med krigen i Ukraine,” forudså Bent Madsen.

Bent Madsen forventer, at ukrainerne flyttes ind i tomme boliger.

Undgå bløde ghettoer

Under den efterfølgende debat blev der rejst et spørgsmål om, hvordan man sikrer mere blandede byer, så også den lavere middelklasse får lyst til at bo alment.

Bent Madsen kunne sagtens se udfordringen, blandt andet fordi man i dag for at få en almen bolig skal lægge 30-50.000 kroner i indskud, mens man i den private udlejningssektor kan lokke med ingen indskud og gratis husleje tre måneder.

“Blackstone, og hvad de nu kalder sig, siger, at de også gerne huser den hjemløse på første 4. etage til en billige husleje, hvis de får lov at bygge. Men med småt står der så, at det er kun de første 10 år, så bliver de smidt ud. Men det er klart, at almene boliger med sådanne tilbud risikerer at blive konkurreret ud. BL overvåger alle boliger, og vi kan se, at det private udlejningsbyggeri i dag har en større segregering end tidligere. Og her kommer kommunerne til selv at hænge på de udfordringer, der kan opstå, fordi der ikke er boligsociale indsatser, som i de almene boliger,” advarede direktøren og slog fast, at der er private udlejere mange steder, der har behov for at få udlejet deres lejligheder, som nu også udlejer til lejere med udfordringer.
“De profilerer sig på, at de tager et socialt ansvar, men det er der ikke meget krudt i,” fastslog Bent Madsen.

Fremtidens generationsbolig

“Vi står med endnu en kæmpe dagsorden foran os, og det er antallet af seniorer, hvor den ældre i dag spørger: Hvor vil jeg gerne bo? Og det er måske ikke lige plejeboligen,” sagde Bent Madsen, der forudser, at en af løsningerne er at renovere, så der opstår flere bofællesskaber.

“Vi skal omdanne det, vi allerede bor i, og ikke kun tænke nybyggeri. Der er en kæmpe tendens til flere familieformer, i dag er der noteret 37 forskellige, og det fordrer mange forskellige typer bofællesskaber eller generationsboliger. BL har lavet kortlægning af almene bofællesskaber, og der er meget få. Kun 3.900 beboere bor i seniorbofællesskaber i Danmark ud af 1.000.000 lejere,” kunne Bent Madsen oplyse og sluttede med at konstatere, at der er behov for at lave en cirkulation på boligmarkedet, så store huse kan blive ledige til familier, og der kan blive passende almene boliger til de ældre, som i dag bor i de store huse. Og her er værktøjet ’fleksibel udlejning’ et godt værktøj til at bringe udviklingen i den rigtige retning.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-02 Marts side 6-7
i sektionen Tema: Seminar

forsiden af magasinet 2022-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data