Nye regler for affaldssortering i Aarhus Kommune i 2017

Alle husstande i Aarhus skal næste år til at sortere husholdningsaffald i tre fraktioner

Af Niels Hosie, teknisk chef

Fra oktober 2017 skal alle husstande i Aarhus til at sortere husholdningsaffald i tre fraktioner: En fraktion bestående af glas, plast og metal, en fraktion af pap og papir samt en restfraktion af blandet husholdningsaffald. De nye sorteringsregler vil stille krav til materiel, både inde i boligen og også i valget af affaldsløsninger i fællesarealerne.

Dialog med alle afdelinger
I Brabrand Boligforening vil vi i den kommende tid rette henvendelse til samtlige afdelinger og drøfte, hvilke løsninger der vil passe bedst i den enkelte afdeling. Nogle afdelinger har allerede systemer, som er forberedt for affaldssortering i nedgravede løsninger, andre steder kan de nuværende beholder-systemer indpasses med simple midler, og nogle steder skal hele systemet gentænkes.

Der er derfor brug for at foretage en vurdering af behovet i den enkelte afdeling, og derfor vil vi snarest gå i dialog med afdelingsbestyrelserne og det lokale drifts-personale.

Fra administrationen har vi etableret en god dialog med AffaldVarme Aarhus, og vi tilstræber at kunne give afdelingerne en god og kvalificeret rådgivning, således at afdelingsbestyrelserne kan træffe beslutninger på et solidt grundlag.

Næste år skal vi alle i gang med at sortere vores husholdningsaffald i tre kategorier. Foto: Ib Sørensen

Næste år skal vi alle i gang med at sortere vores husholdningsaffald i tre kategorier. Foto: Ib Sørensen
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt