Kommunen og bolig­foreningen er stadig langt fra hinanden i forhandlingerne

En række forhold skal undersøges nærmere

Onsdag den 30. januar var der møde mellem kommunen og Brabrand Boligforening om den kommende udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj. Efter loven skal kommunen og boligforeningen inden sommerferien sende en fælles aftale om planen til godkendelse i boligministeriet. Dette forudsætter naturligvis, at vi kan blive enige – og det er ikke lige ud ad landevejen.

På mødet kunne vi konstatere, at der fortsat er betydelig afstand mellem parterne, først og fremmest fordi kommunen ønsker at få nedrevet et væsentligt større antal blokke, end boligforeningen ønsker. Men vi gik ikke ind i konkrete forhandlinger om det spørgsmål.

I stedet blev det aftalt, at en lang række forhold først skal udredes nærmere. En aftale vil nemlig blive særdeles omfattende. Derfor var der efter min mening tale om et konstruktivt møde.

En stor plan med mange elementer

Hvis det lykkes, vil det ende med en plan, der vil afgøre hele bydelens fremtid: hvor meget nybyggeri skal opføres? Hvordan skaffes pengene til renovering? Skal der være en ny skole? Hvordan vil planen påvirke boligforeningens og de to afdelingers økonomi?

Disse og en række andre spørgsmål skal nu analyseres, før det sættes sammen i en plan – og indtil da er striden om nedrivning af blokke altså udsat.

Udarbejdelsen af planen har to faser. Først skal der vedtages en udviklingsplan. Den skal boligforeningens repræsentantskab tage stilling til inden sommerferien.

Hvis denne plan godkendes – og derefter accepteres i ministeriet, skal der udarbejdes en ny helhedsplan for Gellerup og Toveshøj. Den vil indeholde en tidsplan for renovering af blokke og hele økonomien. Den skal også indeholde regler om beboernes rettigheder ved fraflytning, huslejen og så videre.

Denne helhedsplan skal vedtages efter de sædvanlige regler om godkendelse af sådanne planer.

Kræver tid og hårdt arbejde

Som det fremgår, så tager alt dette tid. Mange måneder. Jeg er klar over, at det kan opleves noget trættende, at der er tale om så lang en proces. Men det er ikke os, der har lavet loven om de såkaldte parallelsamfund, og vi vil gøre alt for at sikre, at vi ikke bliver kørt over af Aarhus Kommune.

Så der venter hårdt arbejde i vores beboerdemokrati og i vores administration i de kommende mange måneder for at sikre en løsning, vi kan leve med. Og gerne en løsning, der gør Gellerup og Toveshøj til endnu bedre kvarterer, end de allerede er.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-01 Februar side 4
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2019-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Møde mellem kommune og bolig­forening
    Kommunen og bolig­foreningen er stadig langt fra hinanden i forhandlingerne
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data