Udlejning i Gellerupparken og Toveshøj

Af Keld Laursen, direktør for Brabrand Boligforening

Vi har i flere sammenhænge orienteret både repræsentantskabet og Skræppebladets læsere om, at der siden vedtagelsen af Udviklingsplanen for Gellerupparken og Toveshøj er opstået et meget stort lejetab i de to afdelinger.

Normalt skal alt lejetab i en afdeling finansieres af boligforeningens dispositionsfond, men da det var forudsigeligt, at planen med de mange nedrivninger ville medføre vanskeligheder med udlejning, gav Landsbyggefonden allerede i maj 2019 tilsagn om, at et eventuelt lejetab ville kunne finansieres via projektet (i første omgang den såkaldte ”reguleringskonto”), så det ikke belastede dispositionskontoen.

Kommunen aftalte med landsbyggefond
Tilsagnet blev givet på et fællesmøde med Aarhus Kommune, og administrationen har siden forgæves rykket for kommunens godkendelse af, at tabet dækkes af Landsbyggefonden.
Det har skabt en del forundring i administrationen, at kommunen først har reageret halvandet år efter mødet med Landsbyggefonden – og at man nu stiller spørgsmål ved Landsbyggefondens tilsagn.

Påvirker ind- og udflytning
Jyllands-Posten har i artikler den 17. januar skrevet om sagen under overskriften ”Beboerflugt”. Helt så enkelt er det imidlertid ikke, men vedtagelsen af udviklingsplanen har helt sikkert været en afgørende faktor og har påvirket både flytte- og søgemønstre.

Vi arbejder intenst med at sikre udlejningen og har taget en række nye initiativer i brug. Et lille lys i mørket er, at det trods alt er lykkedes at stabilisere udlejningen, så antallet af ledige lejligheder ikke er steget yderligere i de seneste måneder.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt