Håb om dækning af lejetab

Der skal findes en god løsning på spørgsmålet om det akkumulerede lejetab – som kan nå op på omkring 50 mio. kr.

Som omtalt i sidste nummer af Skræppebladet har vi et stort antal ledige lejligheder i Gellerup og på Toveshøj. Med et tab på ca. 1,5 mio. kr. om måneden er der tale om en uholdbar situation, fordi lejetab normalt skal betales af boligforeningens dispositionsfond.

Men på et møde med borgmesteren d. 5. februar blev vi enige om, at der skal findes en god løsning på spørgsmålet om det akkumulerede lejetab – som kan nå op på omkring 50 mio. kr., inden vi gennem nedrivninger af blokke kan sikre fuld udlejning i de to afdelinger.

Det kan ske ved at dække tabene med penge fra de kommende helhedsplaner for Gellerup og Toveshøj – og det kræver godkendelse hos kommunen og Landsbyggefonden.

Fremrykning af helhedsplanerne

For at få stoppet huslejetabene blev vi enige med borgmesteren om, at de to helhedsplaner skal fremskyndes, og en tidsplan for Gellerup blev aftalt – med beboermøde om sagen i juni og – og her i foråret skal vi gennemgå det samlede katalog af forslag, som skal indarbejdes i planen.

Vi håber, at vi kan opnå enighed om de enkelte punkter med både afdelingsbestyrelsen og borgmesteren. Her bliver det naturligvis helt centralt med renoveringen af lejligheder. Vi vil gå i gang på Gudrunsvej i de blokke, der endnu ikke er renoveret. Men vi vil også gerne i gang på Toveshøj så hurtigt som muligt, og borgmesteren var positiv over for en fremrykning af helhedsplanen for afdelingen.

Omdannelse af lejligheder

Vi skal sikre, at de lejligheder, som renoveres, kan udlejes i fremtiden. Vi har studeret markedet for udlejning af boliger – og bestemte typer af store lejligheder kan være svære at udleje. Det kan ej heller forventes, at der i fremtiden vil være lige så mange familier med et stort antal børn, men der vil dog fortsat være et betydeligt antal store lejligheder, der imødekommer dette behov.

Vi udarbejder forslag, som vil skabe en bredere lejlighedssammensætning – og det betyder, at vi får flere lejligheder. Det kan gøres ved at omdanne og opdele de eksisterende lejligheder og ved at udnytte hele kælderetagen, som vi allerede har gjort i to blokke.
Vi glæder os til at præsentere disse planer, for vi tror på, at Gellerup dermed kan få nogle gode boliger, der hidtil har været knaphed på i kvarteret. Det er jo ingen skade til, at denne omdannelse – selvom den koster penge – kan være med til at gøre det nemmere at sikre den samlede finansiering af planen.

Mange store sager venter forude

De to helhedsplaner kommer til at indgå i den samlede store omdannelse af bydelen. En ny skole er på vej. Vi håber stadig på, at klimaplanerne vil bane vejen for letbanen.

Alle kan få en antydning om fremtiden ved at se byggepladserne i Gellerup og Toveshøj, hvor der bygges beboerhuse, bibliotek, sports- og kulturcampus m.v.

Og i de kommende helhedsplaner vil der blive aftalt nyt privat byggeri i betydeligt omfang. Indtægten ved salget af disse grunde kommer til at indgå i renoveringerne i de to afdelinger således, at vi kan istandsætte lejlighederne indvendigt i større omfang, end det ellers ville væremuligt, når vi samtidig skal undgå huslejestigninger af en størrelse, der ville skabe risiko for nye lejetab. Som jeg hermed måske har antydet, så står vi med planer af ganske stor kompleksitet.

Erstatningsboliger

For nu at gøre det hele endnu mere indviklet vil jeg til slut nævne, at det i forbindelse med den såkaldte Udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj blev besluttet, at Brabrand Boligforening skal have kvoter til byggeri af nye boliger, således at vi får en ny bolig for hver gang, der nedrives to.

Vi er nu i gang med at få disse nye byggekvoter på plads og glæder os til at præsentere de nye byggerier, der jo kan opfattes som et plaster på såret, fordi vi måtte acceptere at nedrive flere gode boliger, end vi på nogen måde havde lyst til.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-02 Marts side 4
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2021-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data