Forslag om idrætscampus i Gellerup

Boligforeningen og kommunen arbejder nu med vision om idrætscampus med kunstgræsbane, tilskueranlæg og divisionsfodbold

Der er brug for bedre idrætsmuligheder i Gellerup og Toveshøj – og ikke mindst når det gælder fodbold, er der gode muligheder for, at flere i fremtiden kan deltage aktivt. Kommunen og boligforeningen vil gerne forsøge at skabe bedre rammer for disse muligheder, og derfor undersøger vi nu ideen om at skabe en idrætscampus i Gellerup.

Målet for boligforeningen er, at der i første omgang kan etableres en kunstgræsbane, så ikke mindst den lokale klub ACFC kan få gode forhold og en god erstatning for de græsbaner, der går tabt, når der bygges en ny vej fra Gudrunsvej til den ny bygade. Som det fremgår af tabellen fra kommunens budgetforlig, er der afsat yderligere penge til Helhedsplanen i Gellerup, herunder 5 millioner kr. til boldbane i 2015.

Fase 1: Kunstgræsbane

Vi har overvejet, om der skulle bygges en midlertidig græsbane til at erstatte de nuværende baner, men vi fandt hurtigt ud af, at det er en dårlig ide. Den tager lang tid at gøre klar til brug og skulle så nedlægges igen, når vi får en kunstgræsbane. Altså spild af gode penge. Så vil vi hellere gå direkte til anlæg af en kunstgræsbane, og dette arbejder vi nu på. Den kan efter boligforeningens opfattelse bedst placeres mellem Gellerup-badet og det nuværende klubhus som vist på tegningen.

Denne bane kan være klar til brug, når vejbyggeriet begynder, så der ikke bliver mangel på baner. Vi foreslår en forlænget bane, så der bliver tilstrækkelig kapacitet, selvom den nuværende grusbane må nedlægges. En kunstgræsbane har den store fordel, at den kan bruges hele året, i hvert fald når der ikke ligger store snedriver. Og den kan bruges om aftenen. Det betyder, at flere kan bruge banen, og dermed kan vi forhåbentlig få en fornuftig økonomi for driften af banen i fremtiden. Det skal aftales med kommunen og afdelingsbestyrelserne, hvem der skal eje og drive banen i fremtiden.

Fase 2: Idrætscampus

Vi vil gerne reservere areal rundt om kunstgræsbanen, så der i næste fase kan bygges tilskuerpladser til brug for fodboldkampe i 1. eller 2. division. Det kræver nogle tusinde stå- og siddepladser og koster selvfølgelig nogle penge.

Det vil give gode udviklingsmuligheder for ACFC og for samarbejde med andre boldklubber i den vestlige del af Aarhus. Vi drøfter med kommunen, Danmarks Idrætsforbund og DBU, hvordan denne plan kan gennemføres.

En idrætscampus vil kræve kommunens godkendelse i form af en ny lokalplan.

I fase 2 kan der også komme andre former for idræt med i billedet. Der er jo allerede bl.a. svømning i Gellerup-badet.

Vi afventer en beslutning i kommunen om fremtiden for Nordgårdshallen. Hvis den skal rives ned for at give plads til en forretningskile i den sydlige del af den ny bygade, så skal der jo skaffes nye indendørs sportsmuligheder. Det ville så være nærliggende at bygge en hal i tilknytning til idrætscampus.

Den ny idrætscampus skal efter vores forslag støde op til bagsiden af de nye huse på bygaden, og det betyder, at idrætscampus vil kunne få direkte forbindelse til det kommende beboerhus, bibliotek, højskole m.v. Dette vil også medvirke til at skabe øget liv på den nye bygade og dermed give kvarteret nye kvaliteter og flere muligheder både for beboerne og de borgere fra hele Aarhus, som vil komme til en idrætscampus for f.eks. at se fodbold.

2014 2015 2016 2017
Infrastruktur, Gellerup 7.000
Indfrielse af restgæld (1/5-ordning) 8.000 6.000
Boldbane, Gellerup 5.000
Bypark, Gellerup 4.000 4.000 2.000
I alt 12.000 15.000 9.000

Budgetforlig 2014 – 2017. Der er i forliget afsat 5 mio. kr. til boldbane i Gellerup

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-09 November side 16
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2013-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data