To nye helhedsplaner på vej

Borgmesteren lover mere inddragelse til Gellerupparken og Toveshøjs beboere

Af Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening

Efter boligminister Kaare Dybvads godkendelse af udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj, som skete d. 10. september, står vi nu overfor en bunden opgave, der består i gennemførelsen af to nye helhedsplaner. Gellerup og Toveshøj skal have hver deres helhedsplan.

Borgmesteren havde derfor indbudt boligforeningens formand og direktør til møde på rådhuset d. 27. september. Her fremlagde vi de ønsker, som foreningsbestyrelsen har diskuteret: Det handler bl.a. om en visionær plan for kvarteret og beboerinddragelse.

Arkiv. Illustration fra forberedelserne af den første helhedsplan. Skræppebladet 2010

Visioner for bydelen
På mødet foreslog vi, at målene fra den eksisterende helhedsplan om en by med liv og aktivitet skal fastholdes på et højt ambitionsniveau. Det betyder, at der bygges nyt – ikke mindst langs med Karen Blixens Boulevard. Og der skal gennemføres en renovering af blokkene med en god kvalitet.

De to ting hænger sammen, for indtægterne fra jordsalget er nødvendige for at skaffe penge til en god renovering. Desværre kommer de to helhedsplaner også til at indeholde de nedrivninger, som Folketinget har besluttet. Borgmesteren var enig i, at vi skal videreføre visionerne for bydelen, og der skal så sættes et større arbejde i gang for konkret at udarbejde de to nye helhedsplaner.

Der skal udarbejdes tidsplaner og tages stilling til en lang række konkrete byggeopgaver. I den forbindelse skal vi på baggrund af erfaringerne fra renoveringerne i to blokke i Gellerup og en på Toveshøj udarbejde to nye renoveringsplaner, som skal finansieres gennem Landsbyggefonden og de nævnte jordpenge. Det bliver et milliardprojekt. Jeg håber så, at kommunen sammen med den ny transportminister kan få godkendt den nye etape af letbanen gennem kvarteret og videre til Brabrand.

Beboerinddragelse
Vi fremlagde vores ønsker om beboerinddragelse for borgmesteren, som tog positivt imod dette. Det gælder både for de to afdelingsbestyrelser, men også for andre interessenter i området. Der skal nu udarbejdes en ny organisationsplan for arbejdet.

Det har været en kilde til stor utilfredshed, at de to afdelingsbestyrelser ikke var direkte inddraget i forårets forhandlinger om udviklingsplanen. Flertallet i byrådet ønskede planen forhandlet i en meget snæver kreds. Men helhedsplanerne skal nu udarbejdes efter de almindelige regler, hvor afdelingerne skal inddrages, og hvor forslagene skal behandles på beboermøder. Der er derfor lagt op til et omfattende arbejde i de kommende måneder.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt