To nye helheds­planer på vej

Borgmesteren lover mere inddragelse til Gellerupparken og Toveshøjs beboere

Efter boligminister Kaare Dybvads godkendelse af udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj, som skete d. 10. september, står vi nu overfor en bunden opgave, der består i gennemførelsen af to nye helhedsplaner. Gellerup og Toveshøj skal have hver deres helhedsplan.

Borgmesteren havde derfor indbudt boligforeningens formand og direktør til møde på rådhuset d. 27. september. Her fremlagde vi de ønsker, som foreningsbestyrelsen har diskuteret: Det handler bl.a. om en visionær plan for kvarteret og beboerinddragelse.

Arkiv. Illustration fra forberedelserne af den første helhedsplan. Skræppebladet 2010

Visioner for bydelen

På mødet foreslog vi, at målene fra den eksisterende helhedsplan om en by med liv og aktivitet skal fastholdes på et højt ambitionsniveau. Det betyder, at der bygges nyt – ikke mindst langs med Karen Blixens Boulevard. Og der skal gennemføres en renovering af blokkene med en god kvalitet.

De to ting hænger sammen, for indtægterne fra jordsalget er nødvendige for at skaffe penge til en god renovering. Desværre kommer de to helhedsplaner også til at indeholde de nedrivninger, som Folketinget har besluttet. Borgmesteren var enig i, at vi skal videreføre visionerne for bydelen, og der skal så sættes et større arbejde i gang for konkret at udarbejde de to nye helhedsplaner.

Der skal udarbejdes tidsplaner og tages stilling til en lang række konkrete byggeopgaver. I den forbindelse skal vi på baggrund af erfaringerne fra renoveringerne i to blokke i Gellerup og en på Toveshøj udarbejde to nye renoveringsplaner, som skal finansieres gennem Landsbyggefonden og de nævnte jordpenge. Det bliver et milliardprojekt. Jeg håber så, at kommunen sammen med den ny transportminister kan få godkendt den nye etape af letbanen gennem kvarteret og videre til Brabrand.

Beboerinddragelse

Vi fremlagde vores ønsker om beboerinddragelse for borgmesteren, som tog positivt imod dette. Det gælder både for de to afdelingsbestyrelser, men også for andre interessenter i området. Der skal nu udarbejdes en ny organisationsplan for arbejdet.

Det har været en kilde til stor utilfredshed, at de to afdelingsbestyrelser ikke var direkte inddraget i forårets forhandlinger om udviklingsplanen. Flertallet i byrådet ønskede planen forhandlet i en meget snæver kreds. Men helhedsplanerne skal nu udarbejdes efter de almindelige regler, hvor afdelingerne skal inddrages, og hvor forslagene skal behandles på beboermøder. Der er derfor lagt op til et omfattende arbejde i de kommende måneder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-06 Oktober side 6
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2019-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data