Beboere i Toveshøj sagde ja til helhedsplan for Gellerup

“Den historiske helhedsplan fik et ja fra beboerne på Toveshøj – nu gælder det beboerne i Gellerupparken, der går til stemmeurnerne torsdag aften,” skriver Brabrand Boligforening i en pressemeddelelse, der fortsætter:

“Med 111 ja-stemmer blev helhedsplanen godkendt af beboerne på Toveshøj, som sammen med Gellerupparken over to dage giver deres afgørende stemmer til den historiske aftales fremtid. Med et ja fra begge boligområder lyder startskuddet til en plan til 1 mia. kr. med omfattende fysiske forandringer af det socialt udsatte boligområde.

Resultatet
Beboere fra 78 lejemål ud af 624 fra Toveshøj var mødt op til beboermødet onsdag d. 15. december i Globus 1. Hvert lejemål havde to stemmer. 111 stemte ja til planen. 45 stemte nej.

– Vi har med dette ja vist, at vores beboerdemokrati er i stand til at træffe beslutninger, også når det gælder planer af en dimension som denne. Beboerne har dermed fået maksimal indflydelse på egne forhold, siger næstformand i Brabrand Boligforening Keld Albrechtsen

Med helhedsplanen får beboerne ny infrastruktur herunder en bygade med butikker gennem området. Tre blokke rives ned for at give plads til 1000 nye arbejdspladser. 1 blok sælges og tre blokke omdannes til henholdsvis ungdomsboliger og ældreboliger. Toveshøj får et aktivitets/sundhedshus, og i Gellerupparken opføres et stort fælleshus til 300 gæster. Motorvejsarealet ud mod ringvejen sælges til erhvervsbyggeri og boliger, og indtægterne herfra skal blandt andet være med til at finansiere istandsættelse af lejlighederne indvendigt. På hjørnet af Edwin Rahrsvej og ringvejen opføres et markant højhus. Med et ja sikres endvidere, at plangrundlaget er i orden for opførelse af en moske i området.

– Der er store sociale problemer i Gellerup-området for eksempel arbejdsløshed, lav indkomst og mange unge, der ikke får en uddannelse. Med et ja til helhedsplanen får vi alle en chance for at give det her boligområde en god fremtid.

Tryghedsgaranti

– Der er beboere, som bliver direkte berørt af dette ja i og med, at deres blok skal rives ned eller omdannes. Det er selvfølgelig ikke rart, når man skal flytte væk fra sin bolig. Men sammen med Århus Kommune har vi aftalt en tryghedsgaranti, der sikrer, at alle tilbydes en anden bolig i området. Ingen tvinges altså væk fra området på grund af helhedsplanen, siger Keld Albrechtsen.

Beboerne på Toveshøj og i Gellerupparken stemmer onsdag og torsdag om helhedsplanen. Derefter skal Brabrand Boligforenings repræsentantskab og Århus Byråd endeligt godkende planen. Det vil ske primo 2011, hvorefter udmøntningen af helhedsplanens forskellige elementer kan gå i gang. Der skal udarbejdes lokalplaner, hvilket forventes at vare op til 1 år, så først i foråret 2012 vil de første skridt blive taget til aktiviteter i planens fase 2 såsom dannelse af ny infrastruktur, nedrivning og omdannelse af blokke, salg af motorvejsarealet og opførelse af fælleshuse.

Helhedsplanen blev oprindeligt vedtaget i december 2007 og blev efter en arkitektkonkurrence, udarbejdelse af et forslag til en dispositionsplan og en offentlig høring til en egentlig politisk aftale i november i år mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune.

Planen finansieres med penge fra Landsbyggefonden, Brabrand Boligforening og Århus Kommune

Hent aftale og materiale om helhedsplanen på www.brabrandbolig.dk

Blogartiklen er oprettet: 16. dec 2010


Del eller print denne side:  


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | feb | mar | apr | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt