Lederen

Helhedsplan vedtaget

af Hans Esmann Eriksen

Tak til modstanderne

Startskuddet til helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj har lydt. Efter 4 års forberedelse og et utal af møder har de to afdelingers beboere sagt ja til, at foreningen kan indsende de første ansøgninger om at starte planen.

Det er ikke den eneste afstemning om planen. I 2011 skal afdelingerne igen til stemmeurnerne, når de økonomiske effekter er bedre kendt, og flere afstemninger vil følge efter.

Når man tænker på, at beslutningen om at bygge Gellerupparken for 46 år siden tog omkring 20 min på da­tidens repræsentantskabsmøde, så må man sige, at helhedsplanen har fyldt en del mere i den lokale og kom­munale debat.

Det er tankevækkende, at det dengang som nu er ikke det nye, der skal bygges op, men det, der skal rives ned og skabe mulighed for fornyelse, der har fyldt i debatten om helhedsplanen.

Brabrand Boligforening har ikke været tilhænger af unød­vendige nedrivninger. En bred opbakning til hel­heds­planen i kommunalbestyrelsen krævede imidlertid, at der blev gennemført store fysiske ændringer. Det betød ned­rivninger. Forhandlingsudvalget med Århus kommune måtte derfor indgå et kompromis.

Blandt beboerne var der tilslutning til at skabe forbedringer i området. Der var også mange, som mente, at de foreslåede nedrivninger ikke kunne accepteres, og, at der var et element af fremmedfrygt i den foreslåede plan.

Modstandergruppen blev stor, der blev indsamlet und­erskrifter fra modstanderne, og deres synspunkter fyldte meget på de forberedende afdelingsmøder. Det betød, at Brabrand Boligforening gjorde ekstra meget ud af at informere beboerne og skabe kontakt til de interessegrupper, der kunne påvirke resultatet.

Resultatet blev, at aldrig har så mange beboere mødt op for aktivt at deltage i beslutningen.
Resultatet blev også, at ca. 2/3 af de fremmødte stemte for, at Brabrand Boligforeningen skal gå videre med planen.

Det er vigtigt at takke modstandergruppen for, at de var med til at skabe en mere nuanceret debat af planen. De var også med til at sikre, at op imod 25% af lejlighederne var repræsenteret. Det betyder meget for legitimiteten af de trufne beslutninger.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt