Misforståelser om Helheds­planen

Debat

Susanne Petersen begrunder i en længere artikel, hvorfor hun ikke tror på visionerne i Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Og hun har jo ret til at være skeptisk. Men desværre bygger hendes artikel på nogle betydelige misforståelser om økonomien i Helhedsplanen.

Hvad skal lånene fra landsbyggefonden bruges til

Susanne Petersen omtaler de penge, som Gellerup og Toveshøj skal have fra landsbyggefonden i såkaldt renoveringsstøtte. Det drejer sig om mindst 349 millioner kr.

Hun har tilsyneladende opfattet det sådan, at alle disse penge skal gå til renovering af de utætte vinduer i Gellerup.

Og det synes hun så er urimeligt. Hun foreslår, at renoveringen af de utætte vinduer i stedet betales af boligforeningen og af Gellerup selv. Hendes forslag ville påføre beboerne i Gellerup og i hele boligforeningen en pæn stor huslejestigning. Det kan da ikke være nej-gruppens forslag?

De mindst 349 millioner kr. fra Landsbyggefonden skal først og fremmest gå til byggeri af to ny beboerhuse, nye veje og stier, ændring af bygninger, forbedring af de grønne områder m.v. Desuden skal der skaffes penge til forbedring af lejligheder og renovering af vinduespartier. Den samlede finansiering af Helhedsplanen bygger derfor på, at der også tilføres midler fra bl.a. salg af jord og fra nye puljer i Landsbyggefonden.

Hvad bruges pengene fra salg af jord til

Susanne Petersen mener, at der findes en aftale mellem kommunen og boligforeningen om, at indtægterne fra salg af jord skal bruges til byggeri af ny ejer- andels og penthouseboliger. Jeg ved ikke, hvor hun har den oplysning fra.

Der findes ingen sådan aftale. De nye boliger, der kan bygges på det tidligere motorvejsareal eller f.eks. oven på eksisterende blokke, skal naturligvis betales af dem, der vil bygge dem og købe dem.

Indtægterne fra salg af den byggejord, der tilhører Toveshøj og Gellerup, skal bruges til at betale for udgifter i Helhedsplanen. Til gavn for beboerne og hele området. Og under forudsætning af repræsentantskabets godkendelse vil indtægterne fra salg af boligforeningens jord ved hjørnet af Ringvejen og Edwin Rahrsvej vil blive brugt til gavn for både de to afdelinger og for de øvrige afdelinger i Brabrand Boligforeninger.

Derfor er Helhedsplanen nødvendig både for at sikre økonomien i Gellerup og Toveshøj, men også for at løse en række nødvendige opgaver i de øvrige afdelinger i boligforeningen.

Moskéspørgsmålet

Det er ganske korrekt, når Susanne Petersen skriver, at jeg på begge beboermøder sagde, at der kan bygges en moské, når Helhedsplanen er vedtaget.

Det tror hun så ikke på. Jeg synes, jeg har gjort mig umage med at forklare, at med Helhedsplanen bliver det muligt at købe en grund i Gellerup og få vedtaget en lokalplan, så der kan bygges en Moské på denne grund. Sådan er det simpelthen. Og det var jo netop årsagen til, at Dansk Folkeparti ikke kunne støtte Helhedsplanen.

De grønne områder

Jeg synes det er ærgerligt, at Susanne Petersen ikke kan få øje på de positive resultater af den indsats, som afdelingsbestyrelserne i Gellerup og på Toveshøj i øjeblikket gør for at forbedre de grønne områder. Hun mener ikke, at denne indsats giver positiv virkning. Her er jeg helt uenig. Der er f.eks. også lavet ny legeanlæg på Toveshøj og ny boldbane i Gellerup.

Det er en indsats, som fortsætter med Helhedsplanen, og jeg tror, at mange beboere vil være glade for disse forbedringer af området.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-01 Februar side 23
i sektionen Debat

forsiden af magasinet 2011-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data