Pengene til Helhedsplanen er på plads

Landsbyggefonden har nu godkendt den økonomiske ramme på 850 millioner kroner til Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

af Keld Albrechtsen – næstformand i Brabrand Boligforening

Brabrand Boligforening har i 2011 indsendt ansøgning til Landsbyggefonden om 850 millioner kroner til Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.
Ved udgangen af 2011 modtog vi et tilsagn om 600 millioner kroner. Ud af de 600 millioner kroner stammer de 150 millioner kroner fra den såkaldte infrastrukturpulje for 2011 og 47 millioner kroner fra en forventet infrastrukturpulje for 2012.

Det er de nye veje med videre, der skal bygges for disse penge. Infrastrukturpengene er et rent tilskud, altså penge, der ikke skal betales tilbage.
Her skal det huskes, at Aarhus Kommune herudover selv betaler for sine egne veje. Det gælder for eksempel omdannelsen af Edwin Rahrsvej. Men der var altså ikke penge nok, og det blev derfor aftalt, at der skulle forhandles om yderligere midler i år.
 
De sidste penge fundet 11. april
Tirsdag den 11. april 2012 blev der afholdt et møde mellem Brabrand Boligforening og Landsbyggefonden med deltagelse fra Aarhus Kommune.
På mødet meddelte Landsbyggefonden, at de manglende 250 millioner kroner vil komme som støttede lån under en pulje kaldet miljøarbejder.

Lånet vil blive neutraliseret for beboerne gennem huslejestøtte og driftslån, således at vi kan overholde den huslejegaranti, som er aftalt med Aarhus Kommune i forbindelse med beboermødernes godkendelse af Helhedsplanen.

Aftale om huslejetab i hus
Vi har endvidere indgået en aftale med kommunen om huslejetabet i Gellerup og Toveshøj. Tabet dækkes af kommunen med ca. tre millioner kroner og af Helhedsplanen med indtil videre ca. syv millioner kroner.

Endelig åbner Helhedsplanen for, at der kan sælges jord til nybyggeri. Dette skaber en økonomisk reserve, som også bliver nødvendig.

Ved salg af boligforeningens jord ved ringvejen frigøres midler, der kan bruges i hele boligforeningen i overensstemmelse med repræsentantskabets beslutning. Det sikrer samtidig, at Helhedsplanen ikke medfører huslejestigninger i de øvrige afdelinger. Dermed falder den samlede økonomi helt på plads.
 
Tryghedsgaranti fra 1. september
Tryghedsgarantien sættes i kraft 1. september i de tre blokke på Bentesvej, som skal rives ned.

Det betyder, at vi nu kan sætte det konkrete byggeri i gang, så snart byrådet har vedtaget de nødvendige lokalplaner.

Det betyder også, at foreningsbestyrelsen kan sikre, at der ansættes det nødvendige personale til disse arbejder, således at den ekstra indsats i forhold til Helhedsplanen ikke medfører en dårligere betjening af de øvrige afdelinger i boligforeningen.

Der er nu i samarbejde med kommunen og de to afdelingsbestyrelser igangsat projekter til planlægning af veje og beboerhuse. Først indføres en tryghedsgaranti i de tre blokke, der skal nedrives for at skabe plads til kommunale arbejdspladser, skole og bygade. Tryghedsgarantien træder i kraft i de tre blokke 1. september i år.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt