Pengene til Helheds­planen er på plads

Landsbyggefonden har nu godkendt den økonomiske ramme på 850 millioner kroner til Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

Brabrand Boligforening har i 2011 indsendt ansøgning til Landsbyggefonden om 850 millioner kroner til Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.
Ved udgangen af 2011 modtog vi et tilsagn om 600 millioner kroner. Ud af de 600 millioner kroner stammer de 150 millioner kroner fra den såkaldte infrastrukturpulje for 2011 og 47 millioner kroner fra en forventet infrastrukturpulje for 2012.

De sidste penge fundet 11. april

Det er de nye veje med videre, der skal bygges for disse penge. Infrastrukturpengene er et rent tilskud, altså penge, der ikke skal betales tilbage.
Her skal det huskes, at Aarhus Kommune herudover selv betaler for sine egne veje. Det gælder for eksempel omdannelsen af Edwin Rahrsvej. Men der var altså ikke penge nok, og det blev derfor aftalt, at der skulle forhandles om yderligere midler i år.

Tirsdag den 11. april 2012 blev der afholdt et møde mellem Brabrand Boligforening og Landsbyggefonden med deltagelse fra Aarhus Kommune.
På mødet meddelte Landsbyggefonden, at de manglende 250 millioner kroner vil komme som støttede lån under en pulje kaldet miljøarbejder.

Lånet vil blive neutraliseret for beboerne gennem huslejestøtte og driftslån, således at vi kan overholde den huslejegaranti, som er aftalt med Aarhus Kommune i forbindelse med beboermødernes godkendelse af Helhedsplanen.

Aftale om huslejetab i hus

Vi har endvidere indgået en aftale med kommunen om huslejetabet i Gellerup og Toveshøj. Tabet dækkes af kommunen med ca. tre millioner kroner og af Helhedsplanen med indtil videre ca. syv millioner kroner.

Endelig åbner Helhedsplanen for, at der kan sælges jord til nybyggeri. Dette skaber en økonomisk reserve, som også bliver nødvendig.

Tryghedsgaranti fra 1. september

Ved salg af boligforeningens jord ved ringvejen frigøres midler, der kan bruges i hele boligforeningen i overensstemmelse med repræsentantskabets beslutning. Det sikrer samtidig, at Helhedsplanen ikke medfører huslejestigninger i de øvrige afdelinger. Dermed falder den samlede økonomi helt på plads.

Tryghedsgarantien sættes i kraft 1. september i de tre blokke på Bentesvej, som skal rives ned.

Det betyder, at vi nu kan sætte det konkrete byggeri i gang, så snart byrådet har vedtaget de nødvendige lokalplaner.

Det betyder også, at foreningsbestyrelsen kan sikre, at der ansættes det nødvendige personale til disse arbejder, således at den ekstra indsats i forhold til Helhedsplanen ikke medfører en dårligere betjening af de øvrige afdelinger i boligforeningen.

Der er nu i samarbejde med kommunen og de to afdelingsbestyrelser igangsat projekter til planlægning af veje og beboerhuse. Først indføres en tryghedsgaranti i de tre blokke, der skal nedrives for at skabe plads til kommunale arbejdspladser, skole og bygade. Tryghedsgarantien træder i kraft i de tre blokke 1. september i år.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-04 Maj side 6
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2012-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • tryghedsgaranti starter
    Pengene til Helheds­planen er på plads
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data