600 millioner kroner til Gellerup og Toveshøj

Tilsagnet fra Landsbyggefonden betyder, at de mange arbejder kan sættes i gang

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Der er nu kommet penge fra Landsbyggefonden til Helhedsplanen for Gellerup-området. Brabrand Boligforening har fået tilsagn om små 600 millioner kroner.
Der er glæde både i foreningsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne i Gellerup og Toveshøj over, at Gellerup har fået så stor en andel af Landsbyggefondsmidlerne til Helhedsplanen.

Skitseplan for veje er klar
Kernen i Helhedsplanen er en ny infrastruktur i Gellerupparken og på Toveshøj. Cowi har lavet et skitseudkast, som har været drøftet med afdelingsbestyrelserne på besigtigelsesture og med beboerne på informationsmøder. Skitseprojektet afleverer Cowi den 13. januar og på baggrund af det materiale går arbejdet i gang med at lave lokalplan. Lokalplanen forventes færdig cirka november 2012.

Hul på de store projekter
Med midlerne fra Landsbyggefonden kan Brabrand Boligforening sammen med Aarhus Kommune nu konkret gå i gang med planlægning, projektering og udbud på de indledende arbejder på vejene blandt andet Edwin Rahrsvej, den store bygade fra Bazar Vest til City Vest samt de øvrige store hovedlinjer gennem Gellerup fra Ringvejen.

Med de 600 millioner kroner kan vi også få gang i arbejdet med for eksempel de to beboerhuse og Byparken, hvor der fra både boligforening og afdelingsbestyrelse kommer en opfordring til, at beboerne kommer direkte og konkret med ind i planlægningen.

Ansøgning om Realdaniastøtte
Udover midlerne fra Landsbyggefonden søges der nu midler fra Realdania til at gennemføre arkitektkonkurrence med fokus på beboernes indvolvering i planlægningen af to spor i Helhedsplanen. Det ene spor er Edwin Rahrsvej med tilhørende pladser. Det andet spor er Byparken.

Nyt indstik udkommer til marts
De 600 millioner kroner fra Landsbyggefonden er givet som henholdsvis anlægsmidler og driftsstøtte.

I næste nummer af Skræppebladet vil der være et flere sider langt indstik om Helhedsplanen, hvor vi gennemgår økonomien mere detaljeret og så forståeligt som muligt, så beboere og repræsentantskab kan få et indblik i de økonomiske rammer, der kan være komplicerede.

Drøftelser med Landsbyggefonden
600 millioner er mange penge, og de åbner op for at kunne opstarte planlægning af de forskellige projekter.

I Brabrand Boligforening arbejdes der dog i skrivende stund aktivt på at få tilført flere midler udover de 600 millioner.

Den 18. januar rejste Torben Overgaard, administrerende direktør og Flemming Kristian Kristensen, udviklingsdirektør til København for at drøfte mulighederne med Landsbyggefonden.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt