Leder

Nyt år med forandringer

Forandringer og forbedringer, men der kommer ikke flere penge

af Kirsten Hermansen

Startskuddet for et nyt spændende år med mange forandringer for fremtiden har lydt. Mange mennesker ynder ikke de store ændringer, når det gælder noget så privat som deres hjem.
En fraflytning af boligen eller en gennemgribende renovering er ikke noget, der er behageligt for vore beboere.
Samtlige partier i Folketinget støtter fremrykningen af renoveringer og mere boligsocialt arbejde, og i vores boligforening er vi godt i gang.

Nu begynder der at ske noget omkring Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj. Nu er man kommet rigtig i gang med renoveringen af afdeling 3. Nu er planerne for afdeling 2 Søvangen snart på plads og skal til høring hos beboerne.

Efter at den nye regering har lavet det bredeste boligforlig i et halvt århundrede, hvor renoveringer i den gamle boligmasse er blevet et af de mest fremtrædende punkter, kan mange ældre almene boligafdelinger se frem til en tiltrængt fornyelse.
En boligaftale der vil give de almene boliger et løft og skaber nye job, men det bliver mest for beboernes opsparede midler i Landsbyggefonden. Man skal ikke regne med ekstra bevillinger, da der nidkært vogtes over en stram finanslov.

Aftalen fremrykker 5,5 milliarder kroner fra Landsbyggefonden til renoveringer i almene boligområder, og dermed vil der være 2,6 milliarder kroner til investeringer i 2012. Det er en aftale, der giver mulighed for at udvikle nye løsninger og initiativer.

Det har Gellerup allerede vist ved at stemme ja til det gennemgribende løft af boligområdet. Her skal bruges en bred vifte af de værktøjer, der er i den nye boligaftale. Massive renoveringer, investeringer i infrastruktur, nedrivninger, frasalg af jord og ejendomme, satsning på erhverv i boligområdet m.v. Det fremrykkede byggeri af almene boliger har for alvor boostet omsætningen i bygge- og anlægsbranchen, oplyser brancheforeningerne, og de kommende renoveringer vil gøre det samme.

Fra 2013 er lejerne også med i en helt ny grøn støtteordning til energirenoveringer af boliger. En ordning der nu måske bliver ens for alle – såvel ejere, andelshavere og lejere i både privat som alment byggeri.

Dagsordenen for 2012 bliver, blandt andet på grund af boligforliget, fuld fart frem med historisk mange renoveringer. Der bliver travlt, og det bliver ikke altid let. Men den almene boligsektor og beboerdemokratiet har hos os vist handlekraft, fordi man ved, at det er nødvendigt af hensyn til de miljømæssige udfordringer og sociale udfordringer, vi står over for.
Uden denne fremtidsrettede indsats i de almene boligområder vil Danmark mange steder gå i forfald og slum, og på sigt vil vi ikke vedblive med at være den velfærdsstat, som vi er så stolte af.
Et godt nyt år til vore beboere.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt