Kolofon

Skræppebladet nr 01 februar 2012

ISSN 0906-267X
Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand
Tlf. 86 25 26 99.
E-post: redaktion[AT]skraeppebladet[DOT]dk
Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk
Åbent på deadlinedagen kl. 16.30-19.00
Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening.
Redaktionen er valgt på beboermøderne.
Bladets be­styrelse er den til enhver tid valgte foreningsbestyrelse.
Bladet udkommer den første uge i hver måned, undtagen januar og august.
Oplag: 5500 eksemplarer.
Årsabonnement: 170 kr.
Skræppebladet trykkes på
100% dansk genbrugspapir.

Redaktion:
Kirsten Hermansen Tlf. 86 25 39 47 (afd. II)
Ole Vad Odgård (suppleant) Tlf. 89 93 12 38 (afd. II)
Lone Krogh Tlf. 23 84 00 17 (afd. III)
Eva Behring (suppleant) (afd. III)
Sebastian Adorján Dyhr Tlf. 86 25 10 59 (afd. IV)
Elsebeth Frederiksen (frivillig) Tlf. 86 18 25 02 (afd. IV)
Sean Ryan Bjerremand Tlf. 31 34 44 18 (afd. IV)
Helle Hansen (ansvh. redaktør) Tlf. 40 71 86 75 (afd. IV)
Jens Skrive Tlf. 86 24 54 19 (afd. VI)
Adam Søe Hansen (suppl) Tlf. 60 73 23 26 (afd. VI)
Vibeke Jessen Jensen Tlf. 50 44 99 19 (afd. VIII)
Ulrik Ricco Hansen Tlf. 26 29 36 64 (afd. XI)
John Steen Wandbæk Tlf. 60 37 75 35 (afd. XII)
Kurt Bülow Kempel Tlf. 23 98 50 21 (afd. XVI)
Lise Hansen Tlf. 26 25 35 63 (afd. XIX)
Hans Esmann Eriksen Tlf. 26 13 07 44 (afd. XXII)
Lone Nielsen Tlf. 28 71 25 81 (afd. XXIII)
Hans Nikolajsen (suppleant) Tlf. 86 16 79 03 (afd. XXIII)
Dorit Strandgaard Tlf. 20 10 16 96 (afd XXX)
Bo Sigismund (frivillig) (ikke bolighavende)

Redaktionssekretær:
Martin Ljung Krabbe, tlf.
Tegner:
Jesper Ankjær
Internet:
Ulrik Ricco Hansen, tlf. 26 29 36 64
Layout:
Jesper Krogh, tlf. 51 90 38 44
Korrektur:
Sine Thomsen
Tryk:
Uni Tryk A/S

Indlæg sendes til:
Skræppebladet
Gudrunsvej 2, kld. 8220 Brabrand.
Stof modtages også gerne via e-post.
Sidste frist for aflevering af stof til marts-nummeret er:
torsdag den 9. februar kl. 19.00

Husk at sidste frist for huslejebetalinger er
mandag den 6. februar 2012.
Er huslejen ikke indbetalt til tiden, overgives den til
retslig inkasso efter 3 dage.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-01 Februar forsiden af magasinet 2012-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data