Kolofon

Skræppebladet nr 01 februar 2012

ISSN 0906-267X
Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand
Tlf. 86 25 26 99.
E-post: redaktion@skraeppebladet.dk
Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk
Åbent på deadlinedagen kl. 16.30-19.00
Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening.
Redaktionen er valgt på beboermøderne.
Bladets be­styrelse er den til enhver tid valgte foreningsbestyrelse.
Bladet udkommer den første uge i hver måned, undtagen januar og august.
Oplag: 5500 eksemplarer.
Årsabonnement: 170 kr.
Skræppebladet trykkes på
100% dansk genbrugspapir.

Redaktion:
Kirsten Hermansen Tlf. 86 25 39 47 (afd. II)
Ole Vad Odgård (suppleant) Tlf. 89 93 12 38 (afd. II)
Lone Krogh Tlf. 23 84 00 17 (afd. III)
Eva Behring (suppleant) (afd. III)
Sebastian Adorján Dyhr Tlf. 86 25 10 59 (afd. IV)
Elsebeth Frederiksen (frivillig) Tlf. 86 18 25 02 (afd. IV)
Sean Ryan Bjerremand Tlf. 31 34 44 18 (afd. IV)
Helle Hansen (ansvh. redaktør) Tlf. 40 71 86 75 (afd. IV)
Jens Skrive Tlf. 86 24 54 19 (afd. VI)
Adam Søe Hansen (suppl) Tlf. 60 73 23 26 (afd. VI)
Vibeke Jessen Jensen Tlf. 50 44 99 19 (afd. VIII)
Ulrik Ricco Hansen Tlf. 26 29 36 64 (afd. XI)
John Steen Wandbæk Tlf. 60 37 75 35 (afd. XII)
Kurt Bülow Kempel Tlf. 23 98 50 21 (afd. XVI)
Lise Hansen Tlf. 26 25 35 63 (afd. XIX)
Hans Esmann Eriksen Tlf. 26 13 07 44 (afd. XXII)
Lone Nielsen Tlf. 28 71 25 81 (afd. XXIII)
Hans Nikolajsen (suppleant) Tlf. 86 16 79 03 (afd. XXIII)
Dorit Strandgaard Tlf. 20 10 16 96 (afd XXX)
Bo Sigismund (frivillig) (ikke bolighavende)

Redaktionssekretær:
Martin Ljung Krabbe, tlf.
Tegner:
Jesper Ankjær
Internet:
Ulrik Ricco Hansen, tlf. 26 29 36 64
Layout:
Jesper Krogh, tlf. 51 90 38 44
Korrektur:
Sine Thomsen
Tryk:
Uni Tryk A/S

Indlæg sendes til:
Skræppebladet
Gudrunsvej 2, kld. 8220 Brabrand.
Stof modtages også gerne via e-post.
Sidste frist for aflevering af stof til marts-nummeret er:
torsdag den 9. februar kl. 19.00

Husk at sidste frist for huslejebetalinger er
mandag den 6. februar 2012.
Er huslejen ikke indbetalt til tiden, overgives den til
retslig inkasso efter 3 dage.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt