Byråd gav garanti

Helhedsplanen fik kommunal garanti

Aarhus Byråd vedtog på byrådsmødet i november at give en kommunal garanti på den finansiering, som Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune søger om hos Landsbyggefonden til Helhedsplanen.
Uden en kommunal garanti ville Landsbyggefonden ikke kunne behandle Skema A-ansøgningen om midler til gennemførelse af den omfattende helhedsplan. Ansøgningen – som hedder Skema A er p.t. til behandling i Landsbyggefonden.

Lånene og støtten fra Landsbyggefonden er en forudsætning for, at Helhedsplanen kan gennemføres i overensstemmelse med de aftaler, Aarhus Byråd og boligforeningen har indgået.

Gellerupparken og Toveshøj har hos Landsbyggefonden fået forhåndstilsagn om støtte til gennemførelsen af Helhedsplanen. Garantien er på ca. 302 mio. kroner i form af støttede lån, hertil kommer ustøttede lån for ca. 65 mio. kr. Brabrand Boligforening agter imidlertid at søge ca. 814 mio. kr. i støtte, hvoraf ca. 447 mio kr. søges i støtte til infrastruktur, som gives i form af egentligt tilskud.

I hovedtræk bliver midlerne fra Landsbyggefonden anvendt til etablering af infrastruktur herunder en ny bygade, opførelse af to beboerhuse, sammenlægning af 1 værelses lejligheder, nedrivning af 3 blokke, omdannelse af 3 blokke og en ny bypark.

Når Skema A er færdigbehandlet hos Landsbyggefonden, og det ligger klart, hvor mange midler der går til Helhedsplanen, vil der blive informeret i et større omfang til jer beboere. Med midlerne på plads betyder det også et ”go” til realisering aktiviteterne i Helhedsplanen.

Salg af jord til erhverv på eksempelvis motorvejsarealet vil fortsat indgå som finansiering af Helhedsplanen. Der foregår p.t. et større arbejde med at trække potentielle investorer til.
Når Landsbyggefonden har godkendt Skema A-ansøgningen, vil tryghedsgarantien træde i kraft.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-10 December side 19-20
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2011-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data