Byråd gav garanti

Helhedsplanen fik kommunal garanti

af journalist Marianne Stenberg Brabrand Boligforening

Aarhus Byråd vedtog på byrådsmødet i november at give en kommunal garanti på den finansiering, som Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune søger om hos Landsbyggefonden til Helhedsplanen.
Uden en kommunal garanti ville Landsbyggefonden ikke kunne behandle Skema A-ansøgningen om midler til gennemførelse af den omfattende helhedsplan. Ansøgningen – som hedder Skema A er p.t. til behandling i Landsbyggefonden.

Lånene og støtten fra Landsbyggefonden er en forudsætning for, at Helhedsplanen kan gennemføres i overensstemmelse med de aftaler, Aarhus Byråd og boligforeningen har indgået.

Gellerupparken og Toveshøj har hos Landsbyggefonden fået forhåndstilsagn om støtte til gennemførelsen af Helhedsplanen. Garantien er på ca. 302 mio. kroner i form af støttede lån, hertil kommer ustøttede lån for ca. 65 mio. kr. Brabrand Boligforening agter imidlertid at søge ca. 814 mio. kr. i støtte, hvoraf ca. 447 mio kr. søges i støtte til infrastruktur, som gives i form af egentligt tilskud.

I hovedtræk bliver midlerne fra Landsbyggefonden anvendt til etablering af infrastruktur herunder en ny bygade, opførelse af to beboerhuse, sammenlægning af 1 værelses lejligheder, nedrivning af 3 blokke, omdannelse af 3 blokke og en ny bypark.

Når Skema A er færdigbehandlet hos Landsbyggefonden, og det ligger klart, hvor mange midler der går til Helhedsplanen, vil der blive informeret i et større omfang til jer beboere. Med midlerne på plads betyder det også et ”go” til realisering aktiviteterne i Helhedsplanen.

Salg af jord til erhverv på eksempelvis motorvejsarealet vil fortsat indgå som finansiering af Helhedsplanen. Der foregår p.t. et større arbejde med at trække potentielle investorer til.
Når Landsbyggefonden har godkendt Skema A-ansøgningen, vil tryghedsgarantien træde i kraft.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt