Leder

10 spændende år

Skræppebladet udvikler sig

Om ganske kort tid skal vi igen vende kalenderen og tage hul på endnu et år. Det er tid til at se tilbage på året, som er gået og lidt frem på det næste år, for måske at spå om, hvad det kunne bringe.

I det sidste år er der sket en del med Skræppebladet.

Vi har bragt et indstik om Helhedsplanen for Gellerup og Toves­høj, som kun er uddelt til beboer i disse afdelinger, og vi er be­gyndt på at bringe flere indstik til kun disse afdelinger, som er skrevet delvist af en gruppe mennesker, der ikke direkte har været valgt på beboermøderne, og som ikke har siddet med i Skræppebladets redaktion.

Det har givet nogle udfordringer for produktionen af Skræp­pe­bladet; men det skulle med tiden gerne resultere i, at du som beboer i højere grad får et Skræppeblad med stof, der er vedrørende for dig. Der har jo gennem flere år været snak om, at det ikke var så interessant at læse afdelingsstof fra de andre afdelinger, og at det også måtte være muligt at gøre bladet billigere på den måde.

Der er to ting i det:
Dels har det været vigtigt for mig, at Skræppebladet har en samlende rolle for alle beboere i Brabrand Boligforening, og derfor har stof fra ”perifære” afdelinger relevans; man kunne inspireres af hinanden og føle sig som en del af et hele.

Dels er det mere besværligt at fremstille et blad i flere udgaver, så det er ikke blot penge sparet på at få et mindre blad i en afdeling, når man ikke skal have stof fra alle andre afdelinger; men en be­sparelse vil der blive for andre, når en afdeling betaler sit eget stof.

Redaktionen, bestyrelsen og afdelingsbestyrelserne arbejder vi­dere med indstik i Skræppebladet, og der bliver løbende evalueret på erfaringerne. Som læser er du jo naturligvis også meget vel­kommen til at sende dine kommentarer til os.

Med dette nummer af Skræppebladet har jeg nu været medlem af redaktionen i omkring ti år og redaktør i de fleste. Det har været nogle spændende år med et stort antal andre frivillige redaktions­medlemmer, hvoraf nogle blot har været en del af redaktionen for en kort periode, mens en del faktisk har været der længere end mig.

Det har været spændende, sjovt og til tider hårdt at arbejde med jer alle. Ikke alle vores artikler er blevet modtaget lige godt; men sådan vil det være, når man prøver at skrive vedrørende.

Der er valg til redaktørposten på Skræppebladets decemberredak­tionsmøde, og jeg vil gerne benytte lejligheden her til at sige alle, der har støttet Skræppebladet som frivillig, ansat, læser eller på anden vis, en stor tak for jeres støtte og engagement.

Jeg ser frem til, at Skræppebladet også de næste 10 år stadig vil være et spændende og interessant magasin, der skrives for og af alle beboere i Brabrand Boligforening.

Med ønske om glædelig jul og et godt nytår.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-10 December side 2 forsiden af magasinet 2011-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data