Beboerne på banen

Beboerne med til at designe indhold af de nye beboerhuse

Beboerne skal nu snart på banen i forhold til de nye beboerhuse, som er en del af Helhedsplanen.

På Toveshøj bygges et sundheds- og aktivitetscenter og på den kommende Verdenspladsen i Gellerupparken opføres et beboerhus, hvor der blandt andet vil være plads til fester med op til 300 gæster.

Afdelingsbestyrelserne vil snarest tage initiativ til, at beboerne kan være med i et forløb, hvor de definerer indholdet af disse nye fælleshuse.

Gellerup Højskole

Århus Byråd godkendte i august en indstilling, der sikrer, at Gellerup Højskole kan købe tre blokke af kollegiet. Beboerne i to af blokkene er nu opsagt med dato for udflytning 1. november, hvorefter højskolen overtager bygning­erne.

Salg af jord

Brabrand Boligforening og Århus Kommune arbejder tæt sammen om at motivere kommende potentielle investorer. Det er entreprenører, developere mm, som kunne tænkes at købe en grund på de arealer, der i forbindelse med helhedsplanen udlægges som byggefelter.

I alt vil bebyggelsesprocenten i området fordobles – det vil sige, at der planlægges erhverv, boliger mm i et omfang tilsvarende det, der eksisterer i dag. Blandt andet skal motorvejsarealet sælges til erhverv eller boliger.

Der er netop vedtaget et lovforsalg, som giver Brabrand Boligforening tilladelse til at bruge pengene fra salg af vores jord på motorvejsarealet til Helhedsplanen. På Brabrand Boligforenings hjemmeside er der lagt et kort op, som viser de forventede byggefelter.

Tidsplanen

Der arbejdes netop nu på den store trafikplan, idet hele infrastrukturen bliver det bærende skelet for de kommende projekter. Sideløbende er der kontakter til potentielle investorer. Boligforeningen har gennem de seneste måneder gennemført forhandlinger med en kompetencegivende uddannelsesinstitution, som måske vil etablere sig i området.

I efteråret er der sammen med Landsbyggefonden fokus på Skema A-ansøgningen. Når godkendelse foreligger, går arbejdet med lokalplaner i gang. Det forventes, at Aarhus Kommune vil være omkring 1 år om at sagsbehandle de kommende lokalplaner.

Vi forventer, at lokalplaner, udbud og kontrakter på infrastrukturen vil være plads i 2013, hvorefter udførelse af vejene kan gå i gang. I 2012 opstartes planlægning af øvrige byggerier for eksempel Bygaden og beboerhusene. I 2013 forventes opstart på koordinering og planlægning af nedrivning og omdannelse af blokke.

I planlægningen af alle projekter indgår 1 års varsel i jvnf. ”Det vil sige, at beboerne som minimum får 1 års varsel, inden et projekt igangsættes,” siger Keld Albrechtsen, medlem af foreningsbestyrelsen og ad hoc udvalget.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-08 Oktober side 18
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2011-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data