Kommentaren

Helhedsplanen for Gellerupparken – Toveshøj og Enhedslisten

En kommentar for at undgå forvirring om Helhedsplanens politiske oprindelse

I Skræppebladet nr. 7, september 2011 side 22, har Hermann Nielsen en kommentar, hvor læseren kan komme i tvivl om Helhedsplanens oprindelse. Ved en hurtig læsning kan det opfattes, som om Enhedslisten har andel i Helhedsplanen.

Det fremgår i artiklens start, at Venstres, Konservatives og Dansk folkepartis ghettoplan i boligforeningen realiseres af en fremtrædende socialdemokrat og en tidligere fremtrædende fra Enhedslisten.

Det er rigtigt, at et tidligere fremtrædende medlem af Enhedslisten har været, og stadig er, bannerfører for nedlæggelse af omkring 7 boligblokke i Gellerup og Toveshøj. Disse blokke skal enten nedrives, ombygges til andet formål, eller sælges som ejerlejligheder, disse boliger vil så ikke længere eksistere som almene boliger.

Jeg er ikke uenig i HN´s holdning til Helhedsplanen, men finder det vigtigt at sige, at partiet Enhedslisten ingen andel har i Helhedsplanen.

Enhedslisten ønsker ikke at antallet af almene boliger bliver mindre, men derimod, at antallet af almene lejeboliger øges.

I sommeren 2009 vedtog Aarhus Byråd Helhedsplanens såkaldte dispositionsplan og den daværende borgmester udtalte ,at dispositionsplanen var vedtaget af et enigt byråd. Det var dog ikke rigtigt, Enhedslisten var ikke med i dispositionsplanen!

Samarbejdspolitik i byrådet

Det lyder jo besnærende, når den tidligere borgmester taler om et enigt byråd, men det er det ikke.
Prisen for denne politik er, at byrådets højrefløj netop fik sine krav om reduktion af de almene boliger gennemført.

Arbejderpolitik

Omvendt så kunne byrådet alene med arbejderpartiernes stemmer formentlig have vedtaget en human Helhedsplan for Gellerup-Toveshøj-området, selvfølgelig må arbejderflertallet så sætte højrefløjen uden for indflydelse, dette kaldes blokpolitik og anses i visse kredse for ufint, men hvad er der i vejen med blokpolitik, når det er til gavn for de svageste i samfundet?

Den videre skæbne for Helhedsplanen

Hermann nævner, at der er usikker grund for Helhedsplanen, der stadig meget at tage stilling til, det er ganske rigtigt, Aarhus kommune er bedt om at ændre anvendelsen af den jord, som nu henligger som rekreativt område, og en del af jorden er endda i Kommuneplanen blev udlagt til Moské-byggeri og kulturcenter.

For at området skal være attraktivt, ønsker BBO´s foreningsbestyrelse i stedet at der for eksempel tillades en bygning i 22 etager, så skulle der jo gerne komme nogle interesserede investorer.

Interessen for at købe jorden, her i krisetid, ser dog ud til at være behersket hos kapitalstærke investorer, men boligforeningen forventer altså at kunne bruge penge fra jordsalget til Helhedsplanen.

Der er allerede brugt mange millioner på forberedelse og forskellige reklamepåhit for Helhedsplanen, som altså foreløbig kun har gæld.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-08 Oktober side 14 forsiden af magasinet 2011-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data