Kommentaren

Husleje og helhedsplan

Helhedsplanen kan kun finansieres ved salg af jord i Gellerup og eventuel huslejestigning i Gellerupparken og Toveshøj

af Ole Vad Odgaard

Alle har nok en fornemmelse af, at helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj koster mange penge, men ingen ved dog hvor mange. Det eneste, som vi af erfaring ved, er, at planer nemt bliver dyrere end det oprindelige budget.

Udgiftsplan, også kaldet budget, for helhedsplan er dog endnu ikke offentliggjort.

Underskrift af dispositionsplan af fire bbo repræsentanter i kommunens politiske styregruppe den 23. juni 2009, betyder ikke, at helhedsplanen/lokalplanen er vedtaget. Helhedsplanen kan først vedtages i byrådet efter en lovmæssig gennemført høring og skal derefter fremlægges for beboerne i de to afdelinger Gellerupparken og Toveshøj.

Hvis beboerne i en af afdelingerne stemmer imod planen, så forventes det, at beboerdemokratiet helt stopper planen, og herefter må helhedsplanen også bliver afvist i øverste myndighed, repræsentantskabet.

Krone til krone-finansiering af helhedsplan
Århus kommune har fremlagt det synspunkt, at udgifterne til helhedsplan deles ligeligt mellem kommunen og boligforeningen. Der er foreløbigt anslået en samlet udgift på kr. 125 millioner. Indtægter er der endnu ingen af.

Repræsentantskabet i bbo har på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4 december 2007 bevilliget et udlæg på 2,5 millioner. Beløbet skulle dække bbo´s andel af i alt 5 millioner afsat til forberedelse af helhedsplanen. Udlægget på kr. 2,5 millioner forventes dækket ved forventet salg af jord i Gellerupparken.

I mødereferatet fra 04/12-2007 er der skrevet sådan:
”Tilvejebringelse af eventuel medfinansiering fra Brabrand Boligforening kan således kun ske ved kapitalisering af grundværdier i Gellerupparken”.
Med denne formulering fastslår repræsentantskabet, at penge til helhedsplanen kun skaffes, ved at jord sælges i Gellerupparken.

Motorvejsarealet kan nok sælges, men-
Der har hidtil været meget tale om salg af det såkaldte Motorvejsareal ved Åby Ringvej, men en del af området ligger ikke i Gellerupparken, men er ejet af boligforeningen, og så er der ifølge netop omtalte repræsentantskabsbeslutning et problem; penge fra et eventuelt salg af jord, ejet af boligforeningen, kan så ikke bruges til at betale bboudgifter til helhedsplanen, det har repræsentantskabsmødet afgjort.

Generelt om almene boligforeningers jordsalg
Almene boligforeninger må ikke tjene penge ved salg af jord. Sælges der alligevel jord, skal overskuddet efter reglerne indbetales til Landsbyggefonden – og hvis bbo skal kunne finansiere sin, af kommunen foreslåede, andel af helhedsplanen med jordsalg, altså jord beliggende i Gellerupparken, så må der også søges en dispensation fra disse regler hos regeringen.

Huslejen til helhedsplan
Endnu et citat fra repræsentantskabets decembermøde 2007:
”Gennemførelse af Helhedsplanen skal ske uden huslejemæssige konsekvenser for boligforeningens øvrige afdelinger og beboere.”

Der er i referatet fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde udtalt, at Helhedsplanen skal være huslejeneutral, altså at planen ikke skal finansieres som en ekstra husleje, dog gælder dette kun for – øvrige afdelinger og beboere, men ikke for Helhedsplan afdelingerne Gellerupparken og Toveshøj.

I 2008-regnskaberne fra Gellerup og Toveshøj afdelinger er der henlagt penge til Helhedsplanen fra afdelingernes overskud.
Afdelingernes regnskaber kan ses på BBO’s hjemmeside: www.brabrandboligforeninge.dk.

Under konto 140 har begge afdelinger hensat årets overskud til anvendelse til helhedsplanen.
Gellerupparken har hensat kr. 1,7 millioner og Toveshøj kr. 0,5 millioner, de i alt 2,2 millioner er opkrævet over huslejen, altså betalt af beboerne i de 2 afdelinger.

Udlæg fra BBBO Gellerupparken og Toveshøj
Helt i overensstemmelse med almindelige erfaringer om, at de afsatte penge ikke er nok til at gennemføre arbejdet; så er bbo`s og de to afdelingers samlede udlæg til helhedsplanen ved udgangen af 2009 oppe på kr. 4,7 millioner. Dette er da noget mere end repræsentantskabets oprindelige kr. 2,5 millioner udlæg.

Der er stadig et flertal i Århus byråd, der ønsker helhedsplanen, mens repræsentantskabet i Brabrand boligforening har tilkendegivet flere kritiske forbehold, beboerne i de to berørte afdelinger vil stemme om Helhedsplanen på kommende afdelingsmøder.
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt