Toppen af isbjerget er et farligt sted

Repræsentantskabsmedlem stiller spørgsmålstegn ved finansieringen af Helhedsplanen

I boligforeningens nyhedsbrev for marts 2013 kan man læse, at Brabrand Boligforening stadig er på toppen af isbjerget. Det handler om, at projekt ”Isbjerget” på Aarhus havn nu har fået en pris, som kaldes ”ejendomsbranchens gyldne palmer”. Boligforeningen var oprindelig med i dette projekt, men forlod det, da krisen rykkede ind i 2010.

Økonomi og helhedsplan

Boligforeningen har da også et andet isbjergstop-projekt i gang, og for foreningens politiske styrelse, repræsentantskabet, er dette et økonomisk set ukendt projekt.
Det drejer sig om Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj afdelinger.

Så vidt jeg kan bedømme, har kun få personer i administationen og i boligforeningens top indblik i denne helhedsplans økonomi. Det store flertal i repræsentantskabet, som er (burde være) foreningens øverste myndighed, står uden dette indblik i Helhedsplanens økonomi.

Krisens betydning for Helhedsplanen

Som repræsentantskabsmedlem har jeg ingen informationer om, at den del af finasiering til Helhedsplan Gellerup-Toveshøj, som skulle fremkomme ved jordsalg, virkelig er kommet hjem, og at der i øvrigt skulle være dækning for alle kendte udgifter ved det milliardstore projekt.

Ingen såkaldte kapitalinteresser har villet købe jord af Brabrand Boligforening, for krisen kradser stadig, og havde vi så ikke hørt om jordsalg, hvis det virkelig havde fundet sted?
Alligevel er boligforeningen i gang med at tømme tre blokke på Bentesvej for beboere. Det sker med henblik på nedrivning af disse blokke.
Om der er penge til resten af Helhedsplanen, altså vel især renoveringen af de resterende boliger i Gellerupparken og Toveshøj, er et spørgsmål, som vi ikke har fået besvaret.

Almene boliger skal væk

For en tilskuer ser det ud, som om kommunen og boligforeningens øverste administration nu skifter spor og retter sig ind efter byrådets indblanding i Helhedsplanen. En indblanding, som måske har mere at gøre med at efterkomme byrådets højrefløj i dens krav om nedrivning af almene boliger i Gellerup!

At styre et isbjerg

Det er ganske farligt at være på toppen af et isbjerg, jeg skal ikke selv være der, for vi ved aldrig, hvornår det begynder at rulle rundt, og pludselig befinder nogle sig i det kolde vand.

Se svar af Keld Albrechtsen til denne kommentar

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-03 April side 13
i sektionen Kommentaren

forsiden af magasinet 2013-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data