Toppen af isbjerget er et farligt sted

Repræsentantskabsmedlem stiller spørgsmålstegn ved finansieringen af Helhedsplanen

Af Ole Odgaard, repræsentantskabsmedlem i Brabrand Boligforening

I boligforeningens nyhedsbrev for marts 2013 kan man læse, at Brabrand Boligforening stadig er på toppen af isbjerget. Det handler om, at projekt ”Isbjerget” på Aarhus havn nu har fået en pris, som kaldes ”ejendomsbranchens gyldne palmer”. Boligforeningen var oprindelig med i dette projekt, men forlod det, da krisen rykkede ind i 2010.

Økonomi og helhedsplan
Boligforeningen har da også et andet isbjergstop-projekt i gang, og for foreningens politiske styrelse, repræsentantskabet, er dette et økonomisk set ukendt projekt.
Det drejer sig om Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj afdelinger.

Så vidt jeg kan bedømme, har kun få personer i administationen og i boligforeningens top indblik i denne helhedsplans økonomi. Det store flertal i repræsentantskabet, som er (burde være) foreningens øverste myndighed, står uden dette indblik i Helhedsplanens økonomi.

Krisens betydning for Helhedsplanen
Som repræsentantskabsmedlem har jeg ingen informationer om, at den del af finasiering til Helhedsplan Gellerup-Toveshøj, som skulle fremkomme ved jordsalg, virkelig er kommet hjem, og at der i øvrigt skulle være dækning for alle kendte udgifter ved det milliardstore projekt.

Ingen såkaldte kapitalinteresser har villet købe jord af Brabrand Boligforening, for krisen kradser stadig, og havde vi så ikke hørt om jordsalg, hvis det virkelig havde fundet sted?
Alligevel er boligforeningen i gang med at tømme tre blokke på Bentesvej for beboere. Det sker med henblik på nedrivning af disse blokke.
Om der er penge til resten af Helhedsplanen, altså vel især renoveringen af de resterende boliger i Gellerupparken og Toveshøj, er et spørgsmål, som vi ikke har fået besvaret.

Almene boliger skal væk
For en tilskuer ser det ud, som om kommunen og boligforeningens øverste administration nu skifter spor og retter sig ind efter byrådets indblanding i Helhedsplanen. En indblanding, som måske har mere at gøre med at efterkomme byrådets højrefløj i dens krav om nedrivning af almene boliger i Gellerup!

At styre et isbjerg
Det er ganske farligt at være på toppen af et isbjerg, jeg skal ikke selv være der, for vi ved aldrig, hvornår det begynder at rulle rundt, og pludselig befinder nogle sig i det kolde vand.

Se svar af Keld Albrechtsen til denne kommentar
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt