Der informeres løbende

Helhedsplan og renovering vil sikre Gellerup og Toveshøjs fremtid, fastslår næstformand

Svar på kommentar af Ole Vad Odgaard

Ole Vad Odgaard har jo ret så langt, at økonomien i Helhedsplanen er et ganske omfattende regnestykke, som mange ganske givet ikke kender til i detaljer. Men vi informerer faktisk løbende, og man kan f.eks. læse de artikler, vi skriver hver måned i Skræppebladet, eller gå ind på boligforeningens og kommunens hjemmesider og få rigtig mange oplysninger.

Den samlede ramme for boligforeningens del af Helhedsplanen er nu af Landsbyggefonden sat til mindst ca. 865 mio. kr. sammensat af bevillinger og tilsagn. Vi oplyste på repræsentantskabsmødet d. 30. maj 2012, at Landsbyggefonden havde givet grønt lys, men på det tidspunkt var den samlede ramme endnu ikke helt forhandlet på plads. Vi har således løbende orienteret om pengene, og de er der altså.

Med hensyn til jordsalg har Ole Vad Odgaard jo ret i, at krisen i 2011-12 gjorde det lidt svært at sælge jord. Vi er derfor heldige med Helhedsplanens tidsplan, for når de kommunale plangodkendelser er på plads om ca. et år, så nærmer vi os et godt tidspunkt for byggemodning og jordsalg, og vi skal gøre det på det rigtige tidspunkt. Derfor har der heller ikke været meddelelser om konkrete grundsalg.

Vi har indgået en aftale med kommunen om dækning af huslejetabet i de to afdelinger, som er ubehageligt stort. Men aftalen skal sikre, at boligforeningens beboere ikke skal dække dette tab over huslejen.

Dette blev oplyst i Skræppebladet maj 2012. Vi vil her i foråret kunne melde en dato ud for nedrivningen af tre blokke – og det vil naturligvis nedsætte huslejetabet i Gellerup.

Ole Vad Odgaard spørger til “resten af Helhedsplanen, vel især renoveringen…” Renoveringen kommer i kølvandet på Helhedsplanen, men er selvstændige støttesager, som behandles i Landsbyggefonden. Helhedsplanen vil sammen med renoveringerne sikre, at de to afdelinger i fremtiden bliver endnu bedre at bo i, og at vi derfor kan nå frem til en situation uden lejetab. Det er selvfølgelig helt afgørende for både kommunen og boligforeningen, og det er foreningsbestyrelsens ansvar overfor repræsentantskabet at sikre dette.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-03 April
i sektionen Kommentaren

forsiden af magasinet 2013-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data