Skal vi nu læse om Gellerup igen?

Læserbrev

“Skal vi nu læse om Gellerup igen?” Således var overskriften på lederen i Skræppebladet, maj 2014, og denne overskrift fik mig til at fatte pennen.
Jeg har gennem årene forsøgt at få svar på nogle spørgsmål, som den nu fratrådte ledelse med Torben Overgaard i spidsen, ikke ønskede at besvare.

Det er mit håb, at jeg nu, hvor der kommet en ny ledelse på alle niveauer, kan få et fyldestgørende svar på følgende spørgsmål:

  • Er finansieringen af Helhedsplanen på plads?
  • Såfremt finansieringen ikke er på plads, vil man så alligevel gennemføre Helhedsplanen, uanset at finansieringen ikke er på plads?
  • Kan de øvrige afdelinger i boligforeningen i så fald pålægges at betale for den ufinansierede del af Helhedsplanen?

Jeg er godt klar over, at det som udgangspunkt er således, at almene boligafdelinger er økonomisk uafhængige af boligorganisationen og af andre boligafdelinger, og at de enkelte afdelinger ikke hæfter for hinanden.

Dog nager tvivlen mig, og jeg vil blot have sikkerhed for, at de øvrige afdelinger i boligforeningen ikke ved et eller andet ”prokuratorkneb ” alligevel kommer til at betale for en del af Helhedsplanen.
Enten ved direkte betaling eller ved forringelse af afdelingernes fælles kapital i boligforeningen

Den nu fratrådte ledelse i boligforeningen ville ikke besvare mine spørgsmål; måske var mine spørgsmål for ”ubekvemme”!
jeg forventer, at den nye – og forhåbentlig mere åbne og beboerorienterede – ledelse vil besvare mine spørgsmål fyldestgørende .

Måske vil det være en tanke værd at udskille de afdelinger, der omfattes af Helhedsplanen, i en ny boligforening: Gellerup boligforening; administreret af Brabrand Boligforening.
Derved vil vi under alle omstændigheder undgå, at de øvrige afdelinger af boligforeningen bliver ”trukket med ned”, såfremt Helhedsplanen skulle ”kuldsejle”.

Gert Brügge
Afd. 22 – Sonnesgården


Ja, finansieringen er på plads

Foreningsbestyrelsen har ikke haft tid til at drøfte dette læserbrev, så der bliver kun tale om et kort svar fra mig.

Finansieringen af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj er på plads med en godkendelse fra Landsbyggefonden af en ramme på 911 millioner kr.

Boligforeningen har allerede modtaget en forudbetaling på 81 millioner kr, som er mere end der nu er forbrugt (32 millioner). Herudover er der udgifter på omkring 22 millioner kr, som skal dækkes ved jordsalg i området. De to afdelinger har jord, der kan sælges, til en forventet værdi på ca. 160 millioner – og herudover har boligforeningen en grund i området til en anslået værdi på ca. 80 millioner.

Repræsentantskabet har godkendt, at op til halvdelen af værdien (dog max. 62,5 mio kr) af denne grund kan gå til de to afdelinger, så det giver en meget stor ektra sikkerhed for at økonomien hænger sammen.

Vi går faktisk med både livrem og seler. Der er sendt et seks siders notat om økonomien i Helhedsplanen til repræsentantskabet, som drøfter sagen på det ordinære møde d. 26. maj. Alle kan få dette notat.

For god ordens skyld skal oplyses, at når jeg her figurerer som næstformand for boligforeningen, så forudsætter dette, at jeg genvælges til foreningsbestyrelsen på dette møde samt at foreningsbestyrelsen efterfølgende genvælger mig som næstformand. Men det er jeg altså i skrivende stund!

Keld Albrechtsen,
næstformand i Brabrand Boligforening

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-05 Juni side 15
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2014-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data