Beboerrepræsentanter fra Gellerup er utilfredse med kommunens afgørelse i vejsag

Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken tager en timeout i samarbejdet med kommunen om Helhedsplanen

Af Kirsten Hermansen – illustration kun online

Beboerrepræsentanter fra Gellerupparken har i flere sager i relation til Helhedsplanen oplevet, at aftaler, som har været indgået med boligforeningens ledelse og Aarhus Kommune, ikke er blevet overholdt. Det gælder blandt andet aftalen om, at alle beboere i de blokke, som skal rives ned eller rømmes, på samme tid skulle have tilbuddet om at kunne benytte Tryghedsgarantien.

Et tilbud, der viste sig at have begrænsninger for nogle beboere, og som man havde glemt at gøre opmærksom på.
”Det er ikke første gang, vi troede, at vi havde en aftale,” udtaler formand Helle Hansen.

Indsigelse mod kommunens afgørelse i vejsag
En protest mod den del af vejplanen, der vedrører forlængelsen af Tinesvej, blev heller ikke hørt eller taget til efterretning.

Vejens fortove indskrænkes med en meter i hver side i forhold til den lokalplan, der blev sendt i høring, men det er afdelingens repræsentanter ikke tilfredse med. Det samlede vejstykke bliver nemlig 6-8 meter bredere end det, der oprindeligt var lovet, og vejen kommer dermed til at ”æde” et kæmpe stykke af det grønne areal bag blokken.

Den berømte dråbe
Afdelingsbestyrelsen ønsker ikke at være en part i Helhedsplanen, hvis det ikke er muligt at indgå aftaler uden skjulte dagsordener. Det står der i den pressemeddelelse, der blev udsendt efter afdelingsbestyrelsens møde den 14. november.

Bestyrelsen skriver, at den ikke længere vil bruge tid på at diskutere sager, som den reelt ikke har nogen indflydelse på, for det er spild af de frivillige kræfters tid. Desuden ønsker bestyrelsen ikke at være hverken kommunens eller foreningsbestyrelsens gidsler i en plan, hvor den ikke kan stole på de aftaler, der bliver indgået.

Afdelingsbestyrelsen kræver derfor, at alle aftaler i et fremtidigt samarbejde om Helhedsplanen skal nedfældes på skrift, således at de er bindende for alle tre parter og sikrer enighed om, hvad det er, der er besluttet.

Boligforeningsbestyrelsen har accepteret kommunens plan
Afdelingsbestyrelsen vil nu afvente, om Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening vil indgå aftaler om helt klare retningslinjer for, hvordan et fremtidigt samarbejde omkring Helhedsplanen kan finde sted. Indtil da afventes der, og samarbejdet er sat på timeout.

Kort fra Skræppebladets indstik om Helhedsplanen, marts 2012

Kort fra Skræppebladets indstik om Helhedsplanen, marts 2012
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt