Beboerrepræsentanter fra Gellerup er utilfredse med kommunens afgørelse i vejsag

Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken tager en timeout i samarbejdet med kommunen om Helhedsplanen

Beboerrepræsentanter fra Gellerupparken har i flere sager i relation til Helhedsplanen oplevet, at aftaler, som har været indgået med boligforeningens ledelse og Aarhus Kommune, ikke er blevet overholdt. Det gælder blandt andet aftalen om, at alle beboere i de blokke, som skal rives ned eller rømmes, på samme tid skulle have tilbuddet om at kunne benytte Tryghedsgarantien.

Et tilbud, der viste sig at have begrænsninger for nogle beboere, og som man havde glemt at gøre opmærksom på.
”Det er ikke første gang, vi troede, at vi havde en aftale,” udtaler formand Helle Hansen.

Indsigelse mod kommunens afgørelse i vejsag

En protest mod den del af vejplanen, der vedrører forlængelsen af Tinesvej, blev heller ikke hørt eller taget til efterretning.

Vejens fortove indskrænkes med en meter i hver side i forhold til den lokalplan, der blev sendt i høring, men det er afdelingens repræsentanter ikke tilfredse med. Det samlede vejstykke bliver nemlig 6-8 meter bredere end det, der oprindeligt var lovet, og vejen kommer dermed til at ”æde” et kæmpe stykke af det grønne areal bag blokken.

Den berømte dråbe

Afdelingsbestyrelsen ønsker ikke at være en part i Helhedsplanen, hvis det ikke er muligt at indgå aftaler uden skjulte dagsordener. Det står der i den pressemeddelelse, der blev udsendt efter afdelingsbestyrelsens møde den 14. november.

Bestyrelsen skriver, at den ikke længere vil bruge tid på at diskutere sager, som den reelt ikke har nogen indflydelse på, for det er spild af de frivillige kræfters tid. Desuden ønsker bestyrelsen ikke at være hverken kommunens eller foreningsbestyrelsens gidsler i en plan, hvor den ikke kan stole på de aftaler, der bliver indgået.

Afdelingsbestyrelsen kræver derfor, at alle aftaler i et fremtidigt samarbejde om Helhedsplanen skal nedfældes på skrift, således at de er bindende for alle tre parter og sikrer enighed om, hvad det er, der er besluttet.

Boligforeningsbestyrelsen har accepteret kommunens plan

Afdelingsbestyrelsen vil nu afvente, om Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening vil indgå aftaler om helt klare retningslinjer for, hvordan et fremtidigt samarbejde omkring Helhedsplanen kan finde sted. Indtil da afventes der, og samarbejdet er sat på timeout.

Kort fra Skræppebladets indstik om Helhedsplanen, marts 2012

Kort fra Skræppebladets indstik om Helhedsplanen, marts 2012

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-10 December side 9
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • møde i afdelings­bestyrelse
    Beboerrepræsentanter fra Gellerup er utilfredse med kommunens afgørelse i vejsag
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data