Ingen tvinges ud af området

Beboere i Gellerup og Toveshøj behøver ikke at frygte helhedsplan


af foreningsbestyrelsen Brabrand Boligforening

Helhedsplan kommer ikke til at tvinge beboere i Gellerupparken og på Toveshøj væk fra området. Tryghedsgarantien gælder for alle beboere, der ikke behøver at frygte at skulle flytte fra Gellerup-området på grund af Århus Kommunes og Brabrand Boligforenings helhedsplan.

Der har i pressen været omtale af planen, så man som beboer kunne få den opfattelse, at der snart skulle rives nogle blokke ned. Det har naturligt skabt frygt hos flere beboere.

I bestyrelsen vil vi gerne slå fast:
Der er ikke truffet beslutning om nedrivning af blokke i Gellerupparken eller på Toveshøj. Brabrand Boligforening er ejere af bygningerne, og vi vil kun godkende hel eller delvis nedrivning af en blok, hvis dette sker som en naturlig følge af den helhedsplan, som skal godkendes af både Århus Byråd og repræsentantskabet i Brabrand Boligforening.

Hvis nedrivning af en blok skulle blive en realitet, fordi det i sidste ende ville vise sig at være en fordel for området, så der for eksempel kan laves en bygade fra Bazar Vest til City Vest, vil alle berørte beboere være omfattet af en tryghedsgaranti.

En tryghedsgaranti betyder, at ingen beboere vil skulle fraflytte området. Vil man gerne blive boende i området, så bliver man tilbudt en tilsvarende bolig i en anden blok ved eventuel plan om nedrivning.

Men igen:
Der er i dag og i den nærmeste fremtid ingen planer om at nedrive blokke. Århus Byråd og Brabrand Boligforenings repræsentantskab skal i december i år tage endelig stilling til helhedsplan, som har været til høring hen over sommeren. Herefter skal der laves en konkret bydelsplan. Dette arbejde er omfattende, og konkrete planer om ændringer af blokke eller nybyggeri kan tidligst gå i gang i 2010, og det forventes, at det vil tage op til 10 år at gennemføre hele planen.

Du kan på Brabrand Boligforenings hjemmeside brabrandbolig.dk hente helhedsplanen, men vi citerer her i denne artikel det afsnit i planen, hvor der peges på at åbne området.

”Gennemførelsen vil kræve tilpasning af enkelte blokke herunder nedlæggelse eller omdannelse af eksisterende lejligheder og eventuelt nedrivning i situationer, hvor dette vil være en naturlig følge af planens strategier. Implementering af planen forudsætter derfor interne omflytninger, men planen gennemføres med en tryghedsgaranti for, at ingen beboere vil skulle fraflytte området, som følge af gennemførelsen af de fysiske omdannelser.”

Nedrivning af en blok vil måske på sigt blive en mulighed, men kun i det tilfælde hvor det er en naturlig følge af helhedsplanens strategi, og hvor det bringer noget godt eller bedre til området for beboerne.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2007-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2007-09 November
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2007-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data