Et anderledes politisk landskab

På bjørnbakkernes tid var betingelserne anderledes

I slutningen af 1800-tallet var de politiske spilleregler anderledes, end dem vi kender i dag. Valgene til folketinget foregik i enkeltmandskredse, og afstemningerne var offentlige. De valgte rigsdagsmænd fik ingen løn Valgene skete egentlig ikke efter ideologi, men efter om kandidaten kom fra by eller land. Byboerne og de fåtallige godsejere stemte på højre.

Alle på landet stemte på venstre, der repræsenterede alle landboere fra velhavende gårdmænd til den yderste venstrefløj, så der kunne naturligvis være flere venstrefolk fra de forskellige fraktioner, der kæmpede om kredsene på landet.

Venstre daterer sin fødsel til 1870, men det var som en sammenslutning af rigsdagsmænd. Landsorganisation fik partiet først langt senere. Socialdemokraterne gik den modsatte vej og startede foreningen Internationale, der på en og samme tid var partorganisation og fagforening, adskillige år inden de kom i folketinget.

Lars Bjørnbak

Venstrefløjen

Egentlig tegnede den gamle ultraliberale tidligere krigsminister Tscherning yderste venstrefløj i folketinget, hvor han rasede mod offentlige udgifter ikke mindst til kulturen, men skolelæreren i Viby, Lars Bjørnbak (1824-78) kom start til at stå som leder af venstrefløjen, selv om det aldrig lykkedes ham at komme i folketinget.

Ved stiftelsen i 1871 meldte han sig ind i Århusafdelingen af Internationale, men meldte sig ud igen efter Slaget på Fælleden. Han var trods alt mere bondeven og liberal end socialist. Til gengæld virkede det som en rød klud på ham, at der blev oprettet en grundtvigiansk højskole i Testrup, og han oprettede sin højskole i Viby, hvor der skulle læres noget og indførtes eksamen. Og han idéer bredte sig hurtigt. Gymnastik var bandlyst på de bjørnbakske højskoler. Det kunne give lyst til militæret. Bjørnbakkerne var glødende antimilitarister.

Bjørnbaks land

Lars Bjørnbak stod også for Aarhus Amtstidende, men det var andre, som talte hans sag på tinge. Til tider var bjørnbakkerne med i Venstre gruppe til tider udenfor. Det blev sagt, at egnen mellem Århus og Viborg var hans, men så stod han til gengæld ikke stærkt andre steder.

I Skjoldelevkredsen, som bl.a. Brabrand hørte til, valgtes Bjørnbaks nære allierede Niels Jensen (1833-83), der var uddannet både som møller og skrædder, inden han tog lærereeksamen. I 1873 udgav han en bog om ”Arbejdersagen”. Han var egentlig lærer i Åbo og formand for sognerådet i Ormslev-Kolt, inden han i 1875 blev lærer og kirkesanger i Dyngby. Aftenskole med oplæring i praktiske fag arbejdede han meget med. Bl.a. levede han af at undervise i læsning af latinske bogstaver, der blev obligatoriske på den tid.

Selv har jeg fået penge for fornøjelsen at undervise bl.a. hans oldebarn i læsning af de gotiske bogstaver.

Niels Jensen kunne også tale til en forsamling på flere tusinder uden mikrofon vel at mærke. Hvordan, det var muligt kan vække undren i dag. Til gengæld blev den type politikere ikke gamle.

Da Niels Jensen i 1878 gik over til de dele af Venstre, der ville forsøge at samarbejde med Højre, kunne han ikke længere vælges. Men han har gødet jorden for andre. I 1890 blev Harald Jensen valgt i Skjoldelevkredsen ikke alene som den første socialdemokrat i en landskreds, men også som den første socialdemokrat uden for København. Det er hævet over en hver tvivl, at traditionen fra Bjørnbak kom til at leve videre i Det radikale Venstre og Socialdemokratiet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2007-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Mogens Bjørnbak-Hansen
Har I mulighed for at oplyse/henvise til Jeres kilde for udsagnet:


"Gymnastik var bandlyst på de bjørnbakske højskoler. Det kunne give lyst til militæret."

mvh
Mogens Bjørnbak-Hansen

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2007-09 November
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2007-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data