Magasinet 2008-02 Marts: Foreningen

Læs artiklerne:

Ordinære afdelings­møder i foråret 2008

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder. Foreløbig dagsorden Valg af dirigent Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen Afdelingens årsregnskab for 2007 Evt. forslag Eventuelt Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger: Afdeling VII/XV, Hasselhøj/Hasselengen: torsdag den 10. april 2008 kl. 19.00 i afdelingernes fælleshus, Hasselhøj 203 Afdeling XXII, Sonnesgården: onsdag den 9.

Magasinet 2008-02 Marts Foreningen
Holmstrup, Hasselengen
Læs mere

25-årsjubilæum

Ingelise på driften ønskes tillykke med jubilæet

Den 22. februar fejrer Ingelise Thomsen 25-årsjubilæum som kontorassistent i Brabrand Boligforening. I alle 25 år har hun arbejdet på Driftskontoret, der servicerer beboerne i de 2400 boliger i Gellerupparken og på Toveshøj. Med det antal beboere, der hver dag kontakter Driftskontoret, er der ingen tvivl om, at det er et af de vigtigste knudepunkter i Gellerupparken og Toveshøj. Det er her beboerne ringer til, hvis vaskemaskinen er gået

Magasinet 2008-02 Marts Foreningen
Gellerupparken

Opkrævning af husleje

Opkrævninger kommer fremover først d. 1. i måneden

På grund af udefrakommende omstændigheder skal Brabrand Boligforening gøre opmærksom på, at huslejeopkrævningen fremover først vil være beboerne i hænde omkring den 1. i måneden. Brabrand Boligforening Gudrunsvej 10 A, 8220 Brabrand Telefon 89 31 71 71 E-mail: Bra***@bbb***.d* Hjemmeside: www.bbbo.dk Åbningstider: Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00 Torsdag også til 18.00 Fredag: 9.30 - 12.00

Magasinet 2008-02 Marts Foreningen
Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data