Magasinet 2008-02 Marts: Afdelingerne

Læs artiklerne:
Læs mere

Afd. 1: Fastelavnsfest i afdeling 1

Hyggelig dag for alle

Afdeling 1: Hans Broges Parken Søndag d. 3. februar holdt ca. 42 børn og 50 voksne fastelavn med tøndeslagning i garagegården. Der var 4 tønder, og de, der slog det næstsidste slag, før tønden - eller resterne af den - faldt ned, blev kattedronning, og det sidste og afgørende slag udløste titlen: Kattekonge. Vindere i de forskellige kategorier blev: Kattekonge / Kattedronning 0 - 5 år Birk Haugaard /

Magasinet 2008-02 Marts Afdelingerne
Hans Brogesparken

Afd. 2: Søvangens Pensionistklub

Klubben er nedlagt

Afdeling 2: Søvangen Onsdag d. 13. febr. kl 14.00 var der ekstraordinær generalforsamling. Da der ikke blev valgt en bestyrelse, blev klubben nedlagt fra d. d. Med venlig hilsen, den afgående bestyrelse. refr. Birthe Wisén, afd. II. ?Beboerhuset afd. II Da pensionistklubben nu er lukket, vil der være mulighed for at mødes i "huset " Birgittevej 1 A, hveranden onsdag eftermiddag fra kl. 14.00 til hyggeligt samvær, kaffe, et

Magasinet 2008-02 Marts Afdelingerne
Søvangen
Læs mere

Afd. 2: Fastelavn

Fastelavn blev holdt hjemme i år

Vi slog katten af tønden fastelavnssøndag og til forskel fra de senere år på skolen, blev det holdt hjemme. Den nedlagte boldbane ved beboerhuset blev benyttet til tøndeslagningen. Der var tilmeldt 46 børn, og mange voksne var også mødt op. Det var en lidt kølig omgang, men?næste punkt var?indendørs, hvor der blev serveret boller til alle. Børnene fik cacao og godtepose, de voksne fik kaffe el. the. Senere

Magasinet 2008-02 Marts Afdelingerne
Søvangen

Afd. 2: Beboerhuset i Søvangen

Kom til hyggeaftener i marts

Til seniordans d. 6. febr, var der mødt 8 deltagere, hvoraf Anne Lise var den ene. Og det var ikke let for hende at være instruktør og selv danse med. Vi lærte 2 danse, af de lettere. Jeg skulle hilse og sige, at det var bare sjovt. Vi tager det op til efteråret, hvad vi vil fremover.??? Marts 2008 Der er café søndag d. 16. marts kl. 14.00,

Magasinet 2008-02 Marts Afdelingerne
Søvangen
Læs mere

Afd. 3: Ny varmemester på vores telefonsvarer?

Læserbrev og svar

Det var rart at høre fra afd. III's bestyrelse, at der nu bliver sagt og skrevet noget angående vores renovering. Om det så bliver højhuset først, er ligegyldigt. I er jo i et dilemma på grund af det. Havde det kun været selve afdelingen, så ville det nok have været lettere, tror jeg. Nå, men med en nyvalgt til Skræppen tror jeg, at Birgit vil holde os orienteret.

Magasinet 2008-02 Marts Afdelingerne
Skovgårdsparken

Afd. 3: Fastelavn er mit navn …

Børnene fik slikposer

Nej, boller var der ikke til Skovgårdsparkens og AAB's fastelavnsfest den 3. februar i glashuset. Men der var festligt udklædte børn, tøndeslagning, underholdning og - nok ikke uvæsentligt - kæmpestore slikposer, 1 stk. pr. barn. Sædvanen tro gik tøndeslagningen i gang på slaget ti for alle aldersgrupper undtagen de voksne, der først gik i gang, da kattekonger og -dronninger var kåret. Derefter var der uddeling af ca. 30

Magasinet 2008-02 Marts Afdelingerne
Skovgårdsparken

Afd. 3: Afdeling III - siden sidst

Nye ansigter og lidt om verserende sager

Bestyrelsen har måttet sige farvel til Jan Viborg, der er fraflyttet afdelingen, og suppleant Ruth Johansen er trådt ind i bestyrelsen. Foråret er over os, og der er nu optegnet parkeringsbåse for at komme parkeringer i strid med ordensreglementet til livs. Det betyder selvfølgelig, at DER KUN MÅ PARKERES INDEN FOR BÅSENE! Afdelingsbestyrelsen har sammen med administrationen taget kontakt til et parkeringsselskab, der gerne vil udføre parkeringsservice i

Magasinet 2008-02 Marts Afdelingerne
Skovgårdsparken
Læs mere

Afd. 4: Gellerup kan vælge nye tv-pakker

Informations­møde om fremtidens fjernsyn og mulighederne på kabel-tv

Den 1. april overgår alle beboere i Gellerupparken til Stofas basispakke, som blandt andet indeholder DR, DR2, TV2 samt svenske, norske og tyske kanaler. Det giver en huslejenedsættelse på ca. 175 kroner og resten af 2008 koster antennebidraget 82 kroner. Overgangen til Basispakken betyder, at en masse af de dyre tv-kanaler som TV3, TV3+, Zulu, og TV2 NEWS forsvinder, og det samme gør alle de såkaldte etniske programmer.

Magasinet 2008-02 Marts Afdelingerne
Gellerupparken

Afd. 4: Aktiviteter frem i lyset

Undersøgelse af behovet for foreningslokaler i Gellerup og Toveshøj

I dag er mørke og kedelige kælderlokalerne under boligblokkene i Gellerup og på Toveshøj nærmest de eneste tilbud til de mange aktiviteter og foreninger, som findes i området. Men i forbindelse med helhedsplanen og lukningen af Nordgårdskolen åbner der sig måske en mulighed for at få aktiviteterne op over jorden op i lyset - i første omgang på skolen - men på længere sigt er der også tanker

Magasinet 2008-02 Marts Afdelingerne
Gellerupparken, Toveshøj

Afd. 12: Aktiviteter i odinsgård

Banko og to nye aktiviteter i afdelingen

Banko Det er meget hyggeligt, og klubben vokser støt. Det er den 2. onsdag i hver måned, næste gang er 12. marts kl. 18.30. Dernæst 9. april, 7. maj, 11. juni alle dage åbnes dørene kl. 18.30. Der er nu mulighed for at tilmelde sig to nye aktiviter i Odinsgården. Fitness hos Sanne Alsholm Siersbæk i Valhalla Træning af hele kroppen ved hjælp af stepbænke, håndvægte og

Magasinet 2008-02 Marts Afdelingerne
Thorsbjerg, Odinsgård
Læs mere

Afd. 23: Fastelavnsfest i afd. 23 Skovhøj

Fastelavnsfest med rigtig god steming

Søndag den 3. februar var der fastelavnsfest i vores fælleshus (skovhytten) i afdeling 23. Det er et rekordstort fremmøde. Der er tilmeldt 56 personer, en stor del af dem er børn, den ene mere fantasifulde udklædning efter den anden, så der er lagt op til en rigtig festlig, folkelig og fornøjelig eftermiddag. Stemningen er rigtig god, og børene slår rigtig hårdt til tønden. Det er ikke

Magasinet 2008-02 Marts Afdelingerne
Skovhøj, Skovhøj
Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data