Afd. 4: Aktiviteter frem i lyset

Afdeling 4: gellerupparken

Undersøgelse af behovet for foreningslokaler i Gellerup og Toveshøj


af Helle Hansen

I dag er mørke og kedelige kælderlokalerne under boligblokkene i Gellerup og på Toveshøj nærmest de eneste tilbud til de mange aktiviteter og foreninger, som findes i området. Men i forbindelse med helhedsplanen og lukningen af Nordgårdskolen åbner der sig måske en mulighed for at få aktiviteterne op over jorden op i lyset – i første omgang på skolen – men på længere sigt er der også tanker om et nyt foreningernes hus midt i Gellerup.

Spørger foreninger

I forbindelse med helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj har Brabrand Boligforenings ad hoc-udvalg sat sig for at finde ud af, hvor stort behovet for foreningslokaler er i Gellerupområdet.
Ad hoc-udvalget er derfor i gang med at tage kontakt til alle kulturelle foreninger og idrætsforeninger, der udspringer fra Gellerup og Toveshøj.

I første omgang vil der blive sendt brev rundt til alle de foreninger, som allerede i dag har aktiviteter i kælderrum i Gellerup og på Toveshøj, men også andre foreninger vil blive spurgt om deres ønsker til lokaler, hvor foreninger kan gennemføre deres aktiviteter.

Foreningerne vil blive bedt om at oplyse medlemstal, samt hvilken form for aktiviteter, der er brug for, kan finde sted i lokalet. Samtidig skal foreningerne oplyse, hvor ofte de forventer at benytte et eventuelt foreningslokale og endelig skal de fortæller, om foreningen er indstillet på at betale husleje for at bruge et lokale.

Der holdes et møde onsdag den 12. marts kl. 16.30 i beboerhuset Yggdrasil. Hertil inviteres foreninger, der er interesseret i at høre nærmere om muligheden for at få nye foreningslokaler.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-02 Marts
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2008-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data