Magasinet 2008-05 Juni: Afdelingerne

Læs artiklerne:

Afd. 1: Grøn rundgang

Træerne vokser, og der blev set på vedligehold

Torsdag d. 24. april var det tid for den årlige grønne rundgang, hvor vicevært, inspektør, gårdmand og bestyrelsesmedlemmer vandrer omkring i området og kigger på ting - store og små - der trænger til at blive gjort. Gruppen startede foroven på Solskrænt­en og kiggede på hegnet ved sandkassen og lågen til genbrugspladsen. Der var lidt, der skulle udbedres, og et dødt træ ved siden af lågen skulle fjernes.

Magasinet 2008-05 Juni Afdelingerne
Hans Brogesparken

Afd. 2: Sommerfest ‘08

Afd. ll afholder sommerfest lørdag den 9. august kl. 18.00

I år vil menuen bestå af "ta´ selv bord". Se nærmere i Skræppebladets julinummer. Indbydelse vil blive udsendt til samtlige beboere i uge 24. Der vil være tilmelding ved bålpladsen Skt. Hans aften og igen onsdag d. 2. juli mellem kl. 17.00 og 18.00, i beboerhuset. Venlig hilsen fra "beboerhusudvalget"

Magasinet 2008-05 Juni Afdelingerne
Søvangen

Afd. 2: Badeværelser

Renove­ringen skrider frem

Det forlyder fra afdelingsbestyrelsen, at renoveringen af badeværelser i afdelingen skrider frem. Der sendes jævnligt nyhedsbreve ud til beboerne, så det er muligt at følge renoveringen på nærmeste hold. Forhåbentlig er alle tilfredse med udviklingen.

Magasinet 2008-05 Juni Afdelingerne
Søvangen
Læs mere

Afd. 2: Sankt Hans fest

Invitation til Sankt Hans fest

Mandag, den 23. juni 2008 Afdelingen afholder Sankt Hans-bål på bålpladsen ved Louisevej. Bålet tændes ca. kl. 20.00, og vi synger midsommervisen. Når bålet er brændt ned, kan børnene riste snobrød over gløderne. Husk pind til snobrødene. Børnene får dej til snobrød samt pølser og en sodavand. Der vil igen i år blive mulighed for at grille. GRILLEN VIL VÆRE KLAR KL. 18.30. Afdelingsbestyrelsen vil sørge for

Magasinet 2008-05 Juni Afdelingerne
Søvangen
Læs mere

Afd. 3: Nyt fra afdelingen

Gode nyheder med ønske om god sommer

Grill Sommeren står for døren. Forhåbentlig bliver den både lang og solrig. Derfor denne reminder om, at der på beboermødet i september sidste år blev indført FORBUD MOD AT GRILLE PÅ ALTANERNE. Lugtgenerne for de omkringboende er altså for store. Griller I udenfor, så vis hensyn. Hold afstand. At grille er hyggeligt, men knap så meget for dem, der ikke er inviteret med til festen. Maling af

Magasinet 2008-05 Juni Afdelingerne
Skovgårdsparken

Afd. 4: Børn og unge fortsat på dagsordnen i Gellerup

Opfølgningen på borgermødets guldkorn om godt børne- og ungdomsliv finder sted på Samvirkets Kvartalsmøde

Samvirket i Gellerup og Toveshøj hold­er sit næste ordinære kvartalsmøde tirsdag den 3. juni i Livsværksstederne. Her kommer de mange gode idéer og input fra borgermødet i GLOBUS1 den 29. marts på tavlen til debat. Idéerne kom frem i løbet af de to voksen-workshops, og emnerne spænder bredt og berører næsten alle på den ene eller anden måde de fire værdier, som er blevet udnævnt til områdets værdigrundlag:

Magasinet 2008-05 Juni Afdelingerne
Gellerupparken Debat-omtale

Afd. 5: God debat om afdelingsdemokratiet i Toveshøj

Det ordinære afdelings­møde blev afviklet på traditionel vis

Tilbage i starten af april måned, da foråret stadig var undervejs, blev der traditionen tro afholdt afdelingsmøde i Afdeling 5, Toveshøj. Ligeledes som traditionen foreskriver det, blev det afviklet i de praktisk indrettede lokaler i Laden ved Edwin Rahrs Vej. Desværre var repræsentationen af beboere også som tidligere sparsommelig. Kun 26 af over 600 lejemål var repræsenteret på denne torsdag aften, den 10. april. Ud over flokken af

Magasinet 2008-05 Juni Afdelingerne
Toveshøj, Gellerupparken debat

Afd. 7/15 og 21: Hasselnyt kommer nu ikke på papir

Hasselnyt...

Afdeling 7/15: Hasselhøj/Hasselengen og afdeling 21: Hasselager (Baunevej): ... kommer nu ikke på papir Indtil videre forsøger jeg at videreføre hjemmesiden på adressen www.hasselnyt.webbyen.dk ?Med venlig hilsen Ole Ryolf

Magasinet 2008-05 Juni Afdelingerne
Hasselager, Hasselengen
Læs mere

Afd. 22: Sonnes­gården 5 år

Foreløbigt 5 år med et vellykket projekt

Vi er dem fra Sonnesgården, vi har valgt vor egen stil... Festsange glemmes, men til afdeling 22 Sonnesgård­ens 5-årsfødselsdagsfest tror jeg, at der nærmest er tale om en slagsang. Sonnesgården havde virkelig givet den en gang kul, og jeg skal love for at vore aktive seniorer i midtbyen forstår at more sig! Et todagesarrangement kunne samle 95 af 130 beboere, som med liv og energi både havde tilrettelagt

Magasinet 2008-05 Juni Afdelingerne
Sonnesgården, Gellerupparken
Læs mere

Afd. 22: Hov

Hov

Grunden synker stadig i Sonnesgården! Hvor blev de andre 12 meter flagstang af? Hilsen Uffe A - afd. XXII

Magasinet 2008-05 Juni Afdelingerne
Sonnesgården
Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data