Afd. 22: Sonnes­gården 5 år

Afdeling 22: Sonnesgården

Foreløbigt 5 år med et vellykket projekt

Vi er dem fra Sonnesgården, vi har valgt vor egen stil… Festsange glemmes, men til afdeling 22 Sonnesgård­ens 5-årsfødselsdagsfest tror jeg, at der nærmest er tale om en slagsang. Sonnesgården havde virkelig givet den en gang kul, og jeg skal love for at vore aktive seniorer i midtbyen forstår at more sig!

Et todagesarrangement kunne samle 95 af 130 beboere, som med liv og energi både havde tilrettelagt og gennemført afdelingens 5-årsjubilæum, som næsten falder sammen med foreningens 60-årsjubilæum. Derfor var der også en bevilling at holde fest for. Middag, optræden, levende musik, havehygge og grillfest.

tilhoerere-28.jpg

uffe-a.jpg Formand Uffe har sans for både stil og det uhøjtidelige

Kombinationen af seniorbeboere over 55 uden hjemmeboende børn, en grund ved godsbanen, medejerbolig­er, selvaptering, talrige tilflyttere uden erfaring med at bo almennyttigt, kan det ikke lyde såre betænkeligt? Interesserer beboere i den alder sig for andet end petanque, gebrækkeligheder og børnebørn? Der var i hvert tale om et forsøg i 2002-03, og evaluering kendes der intet til. Når der er problemer nok, får succeserne ikke så megen opmærksomhed, og her er der ikke nogen, der sætter ild til affaldscontaineren.

Udadtil står man foran en elektrisk port. Hvad er det her, reservat eller plejehjem – postbude og leverandører har fra tid til anden været i tvivl. Orkanen rev taget af huset, og afdelingsbestyrelsen blev udskiftet for et år siden. De 5 år har været afvekslende og dynamiske.

musik.jpg

telt.jpg

Men afdelingen er karakteriseret ved en egenart, et liv og en beboeridentitet, som man må misunde den! Deltagelsen i møderne er altid høj, diskussionerne i dagligdagen er intense (men saglige), der holdes beboeraktiviteter, café, exkursioner, kulturarrangementer og tages hånd om hinanden, samtidig med at forskellighederne også finder plads. Der er også med- og modspil til beboerdemokratiet, administrationen og driften. Endnu en gang mindes jeg afdeling 4 i gamle dage.
Feste kan de altså også. Taler, sange og sketches og kammerjazz i teltet i haven. Liv, nærvær og interesse. Jeg kom til at tænke på nu afdøde Esther Møller: Vi er ikke de gamle – vi er de unge, der er blevet ældre! (jeg er selv på kanten af de 60)…

Når jeg også oplyser, at afdelingen samler tomme vinflasker, som indbringer 1400 kroner om året, må det da føre til, at ventelisten vokser!

Projekter kræver tre typer mennesker: Dem, der har visioner, dem, der kan gennemføre en vanskelig etablering, og dem, der kan udfylde rammerne med succes. Til lykke med de 5 år. Som sagerne står, vil jeg kalde projektet særdeles vellykket.

indenfor_6.jpg

TDC’s gamle oplagsplads 6 år efter.(øverst)

Flagstangen har været diskuteret livligt,
men nu står den der, og flaget kom op.(til højre)

flagstang.jpg

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-05 Juni
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2008-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data