Leder

Nordgårdskolen med i helhedsplan


af Ulrik Ricco Hansen

Folkene på Nordgårdskolen er ved at pakke sammen. Både elever, lærere og andet personale vil i de kommende dage gøre klar til at lukke og slukke, inden sommerferien starter, og nøglerne afleveres 1. august. Byrådspolitikerne vandt over forældre og sure læserbreve, mens Brabrand Boligforening ikke havde modet til at blande sig i debatten.

Den såkaldte helhedsplan for området omkring Gelleruppark­en og Toveshøj har en strategisk, fysisk grænse. Planen er udfærdiget af Århus Kommune og Brabrand Boligforening. Den vedrører kun området indenfor, og ikke den store og velfungerende folkeskole, som blev bygget i forbindelse med opførelse af Gellerupparken. Sjovt nok blev helhedsplanens grænse flyttet sidste år, så motorvejsarealet og de nye Hasle Bakker kom med. Men det er jo også politisk ufarlige områder.

Den lokale skole har altid en stor betydning i lokalområdet. At Nordgårdskolen har været helt uden for helhedsplanen har und­ret mange. Et storstilet kvarterløft i en ghetto i Horsens resulterede i, at netop den lokale skole blev styrket og et samlende element i området. I Århus gik det den modsatte vej.

Men hvad skal bygningerne så bruges til? Byrådet vedtog noget, der ligner en hastebeslutning i starten af maj. Nu skal alle daginstitutioner i området fjernes, og alle børn og pædagoger stuves sammen på skolen, som bliver en mega-vuggestue/børnehave. Politikerne kalder det dog noget mere spiseligt: ”Børne- og ungeaktivitetscenter”.

Pædagogerne i området er bekymrede. På en skole er der mange kvadratmeter lokaler, i en daginstitution er der gode udendørsarealer. Der er en fare for at erstatte de velfungerende daginstitutioner med en børneghetto i en betonklods.

De mindste børn og pædagogerne kan ikke fylde hele skolen, så derfor bliver der plads til områdets foreninger og andre aktiviteter, der ellers holder til i kælderlokaler mv. Og så bliver der plads til, at den nye Gellerup Højskole (i hvert fald indledningsvis) kan starte hold i lokalerne.

Der er nye forhold og omstændigheder i Nordgårdskolens bygninger. Og nu også for daginstitutionernes bygninger. Der skal diskussion og debat i gang, og mon ikke det så igen rykker ved den fysiske grænse for helhedsplanen, så området med Nordgårdskolen kommer med?

Og mon ikke der i korridorerne er en stille jubel over, at et spin om Nordgårdskolen er lykkedes?

En ting er i hvert fald sikkert: At lukke Nordgårdskolen som folkeskole lukker ikke debatten om bygningerne, skoler i Vestbyen eller om byrådspolitikernes dispositioner.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt