Leder

Nordgårdskolen med i helhedsplan


af Ulrik Ricco Hansen

Folkene på Nordgårdskolen er ved at pakke sammen. Både elever, lærere og andet personale vil i de kommende dage gøre klar til at lukke og slukke, inden sommerferien starter, og nøglerne afleveres 1. august. Byrådspolitikerne vandt over forældre og sure læserbreve, mens Brabrand Boligforening ikke havde modet til at blande sig i debatten.

Den såkaldte helhedsplan for området omkring Gelleruppark­en og Toveshøj har en strategisk, fysisk grænse. Planen er udfærdiget af Århus Kommune og Brabrand Boligforening. Den vedrører kun området indenfor, og ikke den store og velfungerende folkeskole, som blev bygget i forbindelse med opførelse af Gellerupparken. Sjovt nok blev helhedsplanens grænse flyttet sidste år, så motorvejsarealet og de nye Hasle Bakker kom med. Men det er jo også politisk ufarlige områder.

Den lokale skole har altid en stor betydning i lokalområdet. At Nordgårdskolen har været helt uden for helhedsplanen har und­ret mange. Et storstilet kvarterløft i en ghetto i Horsens resulterede i, at netop den lokale skole blev styrket og et samlende element i området. I Århus gik det den modsatte vej.

Men hvad skal bygningerne så bruges til? Byrådet vedtog noget, der ligner en hastebeslutning i starten af maj. Nu skal alle daginstitutioner i området fjernes, og alle børn og pædagoger stuves sammen på skolen, som bliver en mega-vuggestue/børnehave. Politikerne kalder det dog noget mere spiseligt: ”Børne- og ungeaktivitetscenter”.

Pædagogerne i området er bekymrede. På en skole er der mange kvadratmeter lokaler, i en daginstitution er der gode udendørsarealer. Der er en fare for at erstatte de velfungerende daginstitutioner med en børneghetto i en betonklods.

De mindste børn og pædagogerne kan ikke fylde hele skolen, så derfor bliver der plads til områdets foreninger og andre aktiviteter, der ellers holder til i kælderlokaler mv. Og så bliver der plads til, at den nye Gellerup Højskole (i hvert fald indledningsvis) kan starte hold i lokalerne.

Der er nye forhold og omstændigheder i Nordgårdskolens bygninger. Og nu også for daginstitutionernes bygninger. Der skal diskussion og debat i gang, og mon ikke det så igen rykker ved den fysiske grænse for helhedsplanen, så området med Nordgårdskolen kommer med?

Og mon ikke der i korridorerne er en stille jubel over, at et spin om Nordgårdskolen er lykkedes?

En ting er i hvert fald sikkert: At lukke Nordgårdskolen som folkeskole lukker ikke debatten om bygningerne, skoler i Vestbyen eller om byrådspolitikernes dispositioner.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-05 Juni forsiden af magasinet 2008-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data