Magasinet 2009-07 September: Læserbreve

Læs artiklerne:

Beboer­demo­kra­ti sat udenfor af VK-regeringen, DF og RV

Efter den nye boligaftale vil det være muligt for Kommunalbestyrelsen at vedtage en helhedsplan som indholder nedrivning af boligblokke i Gellerup efter partiet Venstres ønske. Den nye boligaftale tilsidesætter nemlig afdelingsmødet som afgørende for vedtagelse af en helhedsplan! Boligdemokratet er skudt i sænk, Kommunalbestyrelsen er "Øverste myndighed". Her er et uddrag af boligaftalen: "Øverste myndighed får mulighed for i forbindelse med større renoveringer, større energibesparende foranstaltninger, boligsociale helhedsplaner og fremtidssikring af

Magasinet 2009-07 September Læserbreve
Læser­breve

Ramala eller Ramallah?

I Skræppebladet, juli 2009, kan man et sted læse om Ramala-spejderne og et andet sted Ramallah. Hvad er nu den rigtige stavemåde i fremtiden? Venlig hilsen Vagn Krarup Holst SVAR: Ramala eller Ramallah? Det er mig der har stavet forkert. Den korrekte stavemåde er Ramallah. Mvh Helle Hansen

Magasinet 2009-07 September Læserbreve
Læser­breve

Helheds­planen (Den Flyvende Hollænder?)

Agurketid eller ej, så har "Helhedsplanen" for ghettoerne foreløbig ikke givet anledning til ret mange anfægtelser, og det endda selvom planens finansiering er ligeså røget, som tidshorisonten er speget. Den humane dimension i planen fornægter sig sandelig heller ikke. Mennesker og beton skal manipuleres rundt, i forsøget på at redde det kuldsejlede politiske projekt: Integration Men hvordan og hvorfor er integration egentlig blevet til et boligforeningsanliggende? Hvad rager det et ganske

Magasinet 2009-07 September Læserbreve
Gellerupparken, Toveshøj Læser­breve

Notat fra en dømt

Jeg har læst et notat fra en ung mand, der er idømt for en forbrydelse/groft hærværk. Han skal i fængsel - dermed er en stor del af arbejdsmarkedet lukket for ham, når løsladelsestimen kommer. F.eks. næsten alt inden for stat og kommune. Han siger -- når søster skal i byen bliver hun spurgt har du lavet dine lektier? og det bliver kontrolleret. Hun skal fortælle hvor går hen og hvem venindens

Magasinet 2009-07 September Læserbreve
Læser­breve

Sand hjælpekunst

Søren Kierkegaard har beskrevet det at ville hjælpe andre som "den sande hjælpekunst "At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst, enhver, der ikke kan det, er selv en indbildning, når han mener at kunne hjælpe andre. For i

Magasinet 2009-07 September Læserbreve
Læser­breve
Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data