Kommentaren

På Skræppebladets blog samles og opsummeres nyheder fra andre medier både trykte, elektroniske og også radio og tv.

D. 1/7-2009 udgav vi dette lille indlæg om helhedsplanen. Og da vi finder, at det kan have interesse for også det trykte blads læsere bringer vi her opsummeringen og nedenfor også Herman Nielsens kommentar.

Har du selv kommentarer til artikler i bladet, eller til vore blogindlæg, kan du oprette dig som bruger og kommentere på begge dele på vores hjemmeside. www.skraeppebladet.dk


Ingen beboerjubel over helhedsplan for Gellerup

onsdag 1. juli 2009 af Blogredaktionen

Skræppens leder og Stiften: Der er langt mellem begejstrede beboere i Gellerupparken, når snakken handler om helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj. Århus Stiftstidende har været en tur gennem området og stort set kun fundet kritiske og skeptiske meninger hos beboerne.

“Det er noget rod, at vi ikke længere har hverken bank, tankstation eller skole længere. Jeg har ikke hørt, at den nye plan skaffer os de ting tilbage,” siger 25-årige Yasin Coskun, der er tolk.

“Jeg er faktisk meget glad for at bo her. Men jeg synes, at vi i den grad mangler spændende aktiviteter herude. Får vi det nu, hvis planen føres ud i livet?” Spørger pædagog Camilla Løvhøj.

“De vil ødelægge vores område. Hvad med de mennesker, som har forbedret deres lejligheder for mange tusinde kroner, og som måske bliver tvunget til at flytte. Vil de få penge for det?” Siger 16-årige Omar Jammal til avisen.


Om borgmester Wammens papir af 23-6-2009

(grundlag for dispositionsplanen for Gellerup / Toveshøj)

Holmstrup, d. 5-7-2009

1.
Jeg har deltaget i hele forløbet i boligforeningens baggrundsgruppe (adhocudvalg 1)angående de forestående ændringer i Gellerupområdet og deltog også i formødet et par timer før rådhusmødet d. 22. juni. Vi gennemgik borgmesterens forslag (af 16. juni) til aftale og forbigik helt partiet Venstre´s aftaletekst (sic!) af 22. juni. Venstres tekst er i modstrid med den aftalte helhedsplan, men det er aldrig blevet tematiseret offentligt, fordi byrådet har forholdt sig til en venstreindstilling til aftalen om helhedsplanen og ikke til aftalen. Det er et politisk problem, som hidtil stort set har gjort offentlig omtale af de forestående ændringer i Gellerupområdet til vrøvl og uden demokratisk og lovgivningsmæssigt grundlag.

2.
Som sagt deltog jeg i formødet til forhandlingerne og hørte næste morgen kl. 6.30 borgmester Wammen i Østjyllands Radio. Jeg sendte så denne korte besked til boligforeningens bestyrelse og borgmester Wammen:
Jeg hørte Wammen her til morgen og er igen meget forundret over politik, men ham om det.
En aftale kræver to parter, og det basale i arbejdet med kommunens folk har hele tiden været, at der ikke kunne indgås aftaler, fordi flertal og kompetence for vores del ligger i bestyrelse og repræsentantskab.
Den melding bør tilflyde vores repræsentantskab, beboere og offentligheden fra os.

3.
Keld Albrechtsen, Helle Hansen, Troels Bo Knudsen og Torben Overgaard kan selvfølgelig ikke indgå nogen aftale hen over hovedet på bestyrelse og repræsentantskab. De har ladet sig gribe af det politiske mediecirkus, hvor enhver form for repræsentation er væk til fordel for præsentation, den personlige promovering. Det bør vi stoppe i bestyrelse og repræsentantskab til fordel for en fortsættelse af vores hidtidige arbejde, hvor vores forhandlere så kan fremvise deres forsøg på at komme videre i processen.

4.
I modsætningen til helhedsplanen, som taler om eventuelle nedrivninger, hvor det vil ligge i forlængelse af planens strategier, og hvor bestyrelsen forpligter sig til at fremlægge et salgsforslag i repræsentantskabet, er der i Wammen´s papir umiddelbart tale om nedrivninger og salg – det er meningsløst og ligger helt uden for det aftalte grundlag mellem kommune og boligforening og vores snak i adhocudvalg 1.

5.
Egentlig er dette forsøg på politisk kup helt i forlængelse af den dårlige arbejdsproces, som jeg har konstateret igen og igen i forløbet og fået bekræftet af alle i adhocudvalget. Da arbejdsprocessen har været skandaløst dårlig og helt skævvredet af kommunestyret, har (nogle af) vores forhandlere måske med ret kunnet forsikre om, at det trods alt hen ad vejen er blevet bedre. Det kan jeg ikke konstatere eller kontrollere rigtigheden af.
a.
Adskillige uger inden vi i boligforeningen får udleveret de fire parallelopdrag, bliver der på rådhuset i den politiske styregruppe lavet aftale om de to rådgivergrupper, der skal fortsætte arbejdet! Det her foregår omkring årsskiftet.
b.
9-3-2009 deltager jeg i et møde på AROS, hvor Nue Møller, Hans Kristensen og Niels Bjørn holder oplæg for os om hele problemfeltet med at ændre et stort boligområde arkitektonisk, menneskeligt og socialt. Jeg beder i den forbindelse rådgiverne, Nue Møller og Hans Kristensen om at anmelde eller henvise til materiale om Niels Bjørn´s (red.) bog ARKITEKTUR DER FORANDRER og omvendt Niels Bjørn om at anmelde vores fire parallelopdrag. Sådant materiale vil kunne hjælpe os lægfolk, der sidder inde med beslutningskompetence, enormt.
16-6-2009 sidder jeg så med et oplæg fra Niels Bjørn om vores parallelopdrag. Jeg har et par dage før i adhocgruppe 1 fået udleveret et notat fra vores rådgivere, hvor de udførligt skriver om et notat fra Niels Bjørn fra 4-5-2009, og jeg er helt uvidende om dets eksistens. Århus Kommune har ganske fint i forlængelse af Bjørn´s indlæg på AROS bedt om og fået et sådan notat. Jeg får det straks ved henvendelse i boligforeningen d. 16-6-2009.
Så lidt kvalificeret har arbejdet været for en deltager, der foragter det politiske medieræs for egenpromovering.

6.
Wammen´s papir rummer en lang række påstande helt uden belæg. At ARKITEKTUR DER FORANDRER og en hel del andet materiale indgår i arbejdet, til eksempel. Ved at læse Niels Bjørn´s indlæg om forsøg på ændring af gellerupområdet ud fra parallelopdragene har jeg den modsatte opfattelse, idet Niels Bjørn igen og igen påpeger, at de foreslående ændringer ikke fører til de opstillede mål. Jeg finder det forkert at foregive at følge sagligt materiale og så ikke gøre det. Det ødelægger forsøget på en forståelig, indbyrdes kommunikation.
Jeg har ikke udtalt mig til gunst for Bjørn´s løsningsforslag men påpeget, at de som sagligt og vedkommende materiale bør indgå i de fælles overvejelser, hvad de altså kun på skrømt har.

7.
Det er politikervrøvl at foregive, at beskæftigelse, sundhed, kultur og fritid, demokratisk medborgerskab osv. kan forordnes fra politisk hold. Det ordnes indbyrdes i vores livsverden, eller det ordnes ikke. Politikere kan have nok så mange ønsker og foregive nok så megen handlekraft – ønskerne forbliver ønsker og handlekraften løber ud i sandet grundet udmattelse ved imagepleje, selvpromovering og mangel på penge.

8.
Det videre forløb med helhedsplanen kræver to lovændringer, der ligger helt uden for vores rækkevidde, nemlig i Folketinget. Primært skal boligforeningen sælge jord og kunne beholde pengene, altså lovændring. Som var og er der ikke finans-, produktions-, efterspørgsels- og endda miljøkrise oven i hatten. Så skal der sælges eksisterende lejligheder uden at ødelægge de sociale og beboerpolitiske forhold, som salgsloven er lavet for at ødelægge – det hedder vel at løse cirklens kvadratur!

9.
Bestyrelse og repræsentantskab bør blande sig og fastholde demokratiske og saglige grunde til at være de besluttende fora i tidens lokale ændringer i og af de meget store sammenhænge, vi også indgår i.
Herman Nielsen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-07 September forsiden af magasinet 2009-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data