Magasinet 2008-06 Juli: Afdelingerne

Læs artiklerne:
Læs mere

Afd. 2: Aktiviteter i beboerhuset

Seniordans (for alle), Gymnastik og revy i efteråret

Søvangens beboerhus starter efterårets aktiviteter med seniordans (ikke nødvendigvis par). Første gang mandag?d. 8. sept. kl 19.00 og derefter den første mandag i hver måned: d. 6. okt., 3. nov., 1. dec. 2008 og d. 5. jan., 2. febr., 2. marts og 6. april 2009. Pris for deltagelse er 20 kr. pr. gang. Der kan købes kaffe og brød?i pausen. ? Gymnastikken lægger ud tirsdag d. 9.

Magasinet 2008-06 Juli Afdelingerne
Søvangen
Læs mere

Afd. 2: Badeværelser

Søvangen har tidligere omtalt sit store projekt om nye badeværelser. Vi besøgte Louisevej 16 og beså forskellige stadier. Projektet vil fortsætte i 1½ år, og da det er en afdeling på 432 lejligheder er det vigtigt at få det helt rigtigt fra den første opgang.

Magasinet 2008-06 Juli Afdelingerne
Søvangen

Afd: 3: Så er der sommer­ferie

Sommer­ferie - men først lidt nyheder, inden...

... afdelingsbestyrelsens arbejde nok drosler lidt ned; men selvfølgelig arbejder vi videre med de projekter, der er sat i gang. Så har vi ikke lovet for meget. Så vidt jeg kan se, er Brabrand Boligforenings beretning ikke lagt ud på nettet, så her et par udpluk fra vores helt egen verden: Antallet af fraflytninger fra Skovgårdsparken er steget med 9%. Med hensyn til interne flytninger - dvs. flytninger

Magasinet 2008-06 Juli Afdelingerne
Skovgårdsparken, Gellerupparken

Afd. 5: Sommerfest

Begynd allerede at glæde jer og hold øje med opslag

Sommerfest på toveshøj ? Lørdag d. 16. august 2008 ? Børnesommerfest kl. 12-18 ?Voksensommerfest kl. 18-01 ? Så hold øje i jeres opgang - det bliver en festlig dag

Magasinet 2008-06 Juli Afdelingerne
Toveshøj
Læs mere

Afd. 4: Engagerede beboere efterlyses

Gellerup­parkens afdelings­bestyrelse vil have indflydelse på områdets udvikling

Mandag den 25. august holder Gellerupparken ordinært beboermøde i Skovgårdsparkens selskabslokale på In­gas­vej. Her skal blandt andet beret­tes om det seneste års arbejde i afdelingsbestyrelsen, budgettet for det kommende år skal godkendes, og endelig skal der holdes valg til bestyrelsen. Den siddende bestyrelse har i det forløbne år arbejdet meget med at gøre sig selv handlekraftig og kvalificeret til at løse den store opgave, som påhviler de folkevalgte i

Magasinet 2008-06 Juli Afdelingerne
Gellerupparken

Afd. 4: Sommerfest i Gellerup 23. august

Blok Party aflyst, men der skal stadig festes for beboerne - frivillige efterlyses

Drømmen om en kæmpekoncert midt i Gellerupparken med Outlandish og LOC er desværre brast - i hvert fald denne sommer. Men beboerne i Gellerupparken skal ikke undvære en sommerfest - og den kommer til at foregå lørdag den 23. august på Festpladsen i Gellerup. Indholdet i sommerfesten er stadig ved at blive planlagt, men arbejdsgruppen bag arrangementet er stadig åben for ideer til, hvad der skal foregå. Og

Magasinet 2008-06 Juli Afdelingerne
Gellerupparken

Afd. 24: Jubilæumsfest 60 år Brabrand Bolig­forening

En fin fest med beskedent fremmøde

Vi syntes fra bestyrelsens side her i afdeling 24, at det ville være en kærkommen lejlighed at holde en lille fest i forbindelse med Boligfor­eningens runde dag og se, om vi ikke kunne samle menneskerne, der bor her ude i Skovhøj i fælleshuset lørdag den 31. maj. Invitationerne blev delt ud af et bestyrelsesmedlem ca. en måned før til de omkring 80 lejemål, som er her. Nu er

Magasinet 2008-06 Juli Afdelingerne
Skovhøj, Skovhøj
Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data