Afd. 4: Engagerede beboere efterlyses

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse vil have indflydelse på områdets udvikling

af Sebastian Adorján Dyhr. Illustration af Jesper Ankjær

Mandag den 25. august holder Gellerupparken ordinært beboermøde i Skovgårdsparkens selskabslokale på In­gas­vej. Her skal blandt andet beret­tes om det seneste års arbejde i afdelingsbestyrelsen, budgettet for det kommende år skal godkendes, og endelig skal der holdes valg til bestyrelsen.

Den siddende bestyrelse har i det forløbne år arbejdet meget med at gøre sig selv handlekraftig og kvalificeret til at løse den store opgave, som påhviler de folkevalgte i Danmarks største boligafdeling.

Og der bliver helt sikkert nok at tage fat på for Gellerupparkens afdelingsbe­styrelse, som i det kommende år er meget involveret i den store helhedsplan, der i løbet af de næste 10-15 år kommer til at skabe store forandring­er i afdeling­en.
”Det har især været et spændende forår, hvor en stor del af afdelingsbestyrelsen har været meget aktive i arbejdet på at få formuleret afdelingsbestyrelsens vision, værdier og mål med det bebodemokratisk arbejde i Gellerupparken,” fortæller afdelingsformand Helle Hansen.

Hun fortæller, at en arbejdsgruppe hen over sommeren fortsat arbejder med at få alle formuleringerne på plads, så beboerne kan nå at blive orienteret om afdelingsbestyrelsens visioner inden beboermødet sidst i august.

Nye kræfter er velkomne
”Vi håber meget, at beboerne tager godt imod vores bud på afdelingens fremtid, som i høj grad også vil blive påvirket af helhedsplanen, som der skal arbejdes med hen over efteråret. Vi forsøger virkelig at sikre, at vi som beboere får mest mulig indflydelse på, hvad der kommer til at ske i det område, vi lever i,” siger Helle Hansen.

”Og så håber vi også, at flere beboere får lyst til at engagere sig i det beboerdemokratiske arbejde, det har vi nemlig brug for, da nogle af de nuværen­de medlemmer af af­delingsbestyrelsen har med­delt, at de stopper,” fortæller Helle Hansen og oplyser, at der mindst skal vælges otte medlemmer til afdelingsbestyrelsen, som i alt består af 15 medlemmer.

Postkasser og dørtelefoner
Et af de andre emner på dagsorden på beboermødet bliver formentlig et forslag om dørtelefoner i Gellerupparken.
”Inden udgangen af næste år skal vi have opsat postkasser ved alle indgangen, fordi postbudet fra 2010 ikke længere går op på etagerne for at smide breve ind af brevsprækken. Og så kan det måske være en god idé at få indført dørtelefoner for at sikre mod indbrud i postkasserne,” siger Helle Hansen, der fortæller, at afdelingsbestyrelsen også afventer et tilbud på, hvad det vil koste at få indgangspartierne videoovervåget.

”Videoovervågning vil måske også kunne være med til at gøre opgangene pænere,” siger hun.

Hvorvidt der skal opsættes dørtelefoner og videoovervågning bliver op til beboerne, der møder op på beboermødet.
Otte dage inden beboermødet vil alle beboere i Gellerupparken få husstandsomdelt den endelige dagsorden til mødet og med den udsendes også det budget, som varsler størrelsen af den huslejestigning, som foreslås pr. 1. januar 2009.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt