Magasinet 2009-04 Maj: Afdelingerne

Læs artiklerne:

Afd. 1: Forår i afdeling 1

Arbejder i afdelingen

Der er ikke så meget at fortælle fra afdelingen i øjeblikket. Der har været foretaget flere undersøgelser vedrørende fugtproblemer og skimmelsvamp på Udsigten - og en rapport om forholdene og råd om udbedring er på vej. Arbejdet med udskiftning af faldstammer og fjernelse af badekar i blokkene er næsten færdigt - der mangler kun en enkelt halv opgang; dette arbejde er udsat til juni af hensyn til børnehaven

Magasinet 2009-04 Maj Afdelingerne
Hans Brogesparken

Afd. 4: Knallertkørsel på stier forbudt i Gellerup­parken

Forældre opfordres til at snakke med deres børn om ulovlig knallertkørsel

Hasarderet knallertkørsel med høj fart og ofte uerfarne knægte bag styret, gør færdsel på stier i Gellerupparken farlig. Afdelingsbestyrelsen har for nylig sendt brev rundt til alle beboerne med en opfordring til at få dem til at tale med deres børn om, at knallerter skal køre på vejen og ikke på stierne i Gellerupparken. "Det er nogen gange nærmest livsfarligt for gående at færdes på stierne, når en

Magasinet 2009-04 Maj Afdelingerne
Gellerupparken
Læs mere

Afd. 4: Rygning forbudt i opgangene

Beboerne skal slukke smøgen inden de træder ud på trappen. Hård kritik af rygere

Da rygeloven trådte i kraft for halvandet års siden, blev det samtidig ulovligt for beboerne og deres besøgende at ryge i opgangen, fordi det er en arbejdsplads for boligforeningens ansatte. Men det forbud er tilsyneladende gået mange beboeres næse forbi, så derfor bliver forbuddet nu gjort klart ved skiltning med "Rygning forbudt"-skilte ved alle indgangsdøre samt i elevatoren. "Vi oplever dagligt, at der ligger skodder smidt rundt

Magasinet 2009-04 Maj Afdelingerne
Gellerupparken Kritik-omtale

Afd. 4: Oprydning på terrasser i stueetager og ned med altangardinerne

Gellerup­parken vil have beboerne til at rydde op på stue-terrasserne inden 1. juni

"Nogle steder ligner terrasserne det rene slum. Og det er direkte en overtrædelse af vores ordensregler, at nogle beboer har banket brædder, net og hegn op på ydersiden af terrasse-afskærmningen," siger afdelingsformand Helle Hansen og tilføjer, at mange af de store altangardiner, som nogle beboer har sat op yderst på stuealtanerne, også er forbudt ifølge ordensreglerne. Afdelingsbestyrelsen vil nu have ryddet op. Og sammen med driftsafdelingen iværksættes i

Magasinet 2009-04 Maj Afdelingerne
Gellerupparken
Læs mere

Afd. 6: Beboer­møde med vidtrækkende beslutninger

Regnskabet blev ikke godkendt, og holdningen til videoovervågning var afventende på beboer­mødet i Holmstrup

39 beboere var mødt op, og mødet blev afviklet på et par timer, men flere beslutninger var ret vidtgående. Afdelingsbestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. I sin fremlæggelse henviste Edvin Juhl til den udsendte skriftlige beretning og fremhævede tre løbende sager. Sagen omkring administrationen af B-ordningen var ikke ny. Tidligere blev B-ordningen håndteret i en lempelig form, men næsten med aftensvarsel var det blevet ændret i november 2007. Afdelingsbestyrelsen

Magasinet 2009-04 Maj Afdelingerne
Holmstrup, Thorsbjerg debat • Kommentar­spor (1)
Læs mere

Afd. 5: Toveshøj sagde nej til regnskabet

Usikkerhed om regningen for et gammelt varmeregnskab fik beboerne til stemme nej til årsregnskabet for 2008

25 lejemål var repræsenteret, da der den 21. april blev holdt beboermøde på Toveshøj. Her bød afdelingsformand Troels Bo Knudsen og indledte mødet med at holde bestyrelsens beretning for det seneste halve år. Det har været et halvt år, hvor der blandt andet har været holdt et ekstraordinært beboermøde med forslag om at melde afdelingen ind i Lejernes Landsorganisation, LLO. Forslaget blev nedstemt af beboerne. Der har været

Magasinet 2009-04 Maj Afdelingerne
Toveshøj, Gellerupparken Debat-omtale
Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data