Endnu en indvielse af Hasle Bakker

Hasle Bakker bliver indviet igen i morgen mandag. Denne gang ikke blot som tre kunstige bakker, men som selvejende institution for et rekreativt område, der næsten går fra Ringvejen til motorvejen ved True Skov mellem Edwin Rahrsvej og Jernaldervej. Hele tre rådmænd møder op til indvielsen kl. 13-14.30, hvor kommunens Borgerservice uddeler is til børn og voksne, der tager de nye udfordringer i området op.

Der er anlagt nye stier, opstillet orienteringsløbs-poster og etableret cirkelrunde pladser med navne fra  Alfa til Gamma. De fleste cirkelrunde pladser har en overdækket plads med to borde og tilhørende bænke i en såkaldt picnichytte, og ved pladsen er et stort lege/aktivitetsredskab opstillet.

Pladser fra A til Lundagergård
Skræppebladets blog kan berette følgende om pladserne:

 • Ved plads Alfa mellem Bronzealdervænget og Tovshøjskolen bugter der sig et klatrestativ i metal sig, og det ligner næsten en søslange, når det ses med Holmstrup Bassin og Holmstrup Markdam som baggrund.
 • Beta byder på flere aktiviteter. Der er dels et stort bålsted og et stort edderkoppespind i orange nylon-tov, som nok skal få børn og unge op at klatre. Der er også lavet forbindelser via træstammer og kampesten, så man kan krydse et at de mange vandløb, som forbinder søerne i naturområdet.
 • Mellem Beta og Gamma er der på Grimhøj på nordsiden ned mod Grimhøj Sø etableret en særegen snegleformet rute med kampesten. Den kan man følge som en ny og fjerde vej op og ned af områdets mest oprindelig høj.
 • En Tovbane mellem Odinsgård og Grimhøj Gård er den største og mest fremtrædende aktivitet ved plads Gamma. Men pladsen ligger også ved indgang skov- og engområde. På engområdet er etableret en stor bålplads med siddepladser i etager som i et romersk teater. Inde i skoven er der mange små aktiviteter, der minder om 1970’ernes motionstier rundt omkring i de danske skove. Her kan man springe fra træstub til tæstub, klatre op i en pyramide af træstammer eller i en lille tårn, som nærmest er en veranda –  og endelig er der mulighed for “fælles-vipning”: Der er lavet en vippe så stor, at der er plads til en hel skoleklasse på den.
 • Delta har ikke så meget at byde på af kunstige aktiviteter, men området Bremerholm med kanaler, skov og mark mellem Skjoldhøjkollegiet og Holmstrupgård er meget smukt. Her er heller ikke mulighed for overdækket picnic.
 • Epsilon ligger ved de nye regnvandssøer, og her er der foruden mulighed for at spise madpakker i tørvejr god udsigt til de store nyanlagte bassiner, som efterhånden er ved at få et ikke alt få kunstigt udseende.
 • Den sidste plads har fået navnet Lundagergård og kan for mange være et startsted og en indgang til området. Ved den nærmeste, hesteskoformede sø er der mulighed for at se et ynglende svanepar.

Stier, ruter, aktivitetssteder og -pladser under Den Selvejende Institution Hasle Bakker indvies af rådmændene Louise Gade (V), Jakob Bundsgaard Johansen (S) og Peter Thyssen (R).

Områdets navne
Størstedelen af naturområdet ligger på Holmstrup Mark (de tidligere jorde under Holmstrupgård) og dækker således:

 • Holmstrupkilen mellem Hasle Bakker og Holmstrupgårdvej
 • Bremerholm mellem Holmstrupgård og Skjoldhøjkollegiet og som er en del af
 • Skjoldhøjkilen mellem Holmstrupgårdvej og True Skov
 • True Skov, der går helt ud til motorvejen, hvor der også er en rasteplads med indgang til området.

En ny tendens blandt politikere og den nye institution “Hasle Bakker” under Idrætssamvirket er at kalde hele området for Skjoldhøjkilen.

Helle Hansen skriver:

Mandag den 25. maj kl. 13 – 14.30 holdes officiel indvielse af Hasle Bakker. Mød op på stien øst om Toushøjskolen. Der vil der være vejvisere til både indvielsen og de mange aktiviteter, der skal markere de muligheder, der er for at bruge Bakkerne og Skjoldhøjkilen.

Henning Holmen Møller er sparringspartner for den selvejende institution Hasle Bakker. Han lover intet mindre end et mylder af aktiviteter.

Indvielse med aktiviteter
Der vil være skaterkonkurrence.

Der er testløb i orientering for børn.

Vigør er på pletten med måling af fedtprocent og kondital for de lidt ældre. Kl. 13.30 starter et 10 km løb.

Allerede fra kl. 12 starter instruktion i kortlæsning for skoleelever, som hold på to elever derefter afprøver deres færdigheder i terrænet.

Skolernes muligheder for at bruge anlæggets elektroniske muligheder til undervisningsbrug bliver demonstreret af Ellekærskolens 7. og 8. klassetrin. Henning Holmen Møller lover en dramatisk opgave: Verdens flora er truet af en farlig virus, og eleverne skal redde arterne i Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen fra at gå til grunde. Det får de hjælp til af anlæggets elektroniske undervisningsfaciliteter.

Tre rådmænd medvirker
“Arrangementet byder på taler af hele tre rådmænd,” oplyser Henning Holmen Møller, “Louise Gade, Peter Thyssen og Jakob Bundsgaard Johansen møder op og giver hver deres bidrag til en indvielse med stil og honnør.” Bent Hviid, der er formand for den selvejende institution Hasle Bakker, siger de ord, der skal til, for at indvielsen er helt og holdent officiel.

Også træhusene i Skjoldhøjkilen er med. Fra den hytte, der hedder Camp Alfa, er der en spadseretur til Camp Gamma, hvor kommunens Borgerservice lokker med en is.

Var der ikke noget med en indvielse i 2007?
Læsere af Aarhusvest.dk vil vide, at der var indvielsesfest for Hasle Bakker allerede i december 2007. Men pyt, en god gerning kan ikke gøres for tit. Og den gang var Skjoldhøjkilens stianlæg og aktivitetstilbud ikke med. Nu hænger det hele sammen i et anlæg, der næppe findes magen til. Det er rigeligt grund til endnu en indvielsesfest.

“Du er inviteret og velkommen,” forsikrer Henning Holmen Møller og peger på en flyer, hvor det står sort på hvidt.

LÆS MERE:
Hjemmeside for Hasle Bakker: http://haslebakker.dk
Kort over området (pdf)

Hjemmeside for Århus Kommune: http://aarhuskommune.dk
Velkommen i Skjoldhøjkilen

Hjemmeside for Århus Stiftstidende: http://stiften.dk
Hasle Bakker indvies igen

Blogartiklen er oprettet: 24. maj 2009. Opdateret 25. maj 2009 kl. 07:45


Del eller print denne side:  

Tilbagevisende links


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | feb | mar | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt