Magasinet 2008-08 Oktober: Afdelingerne

Indholdsoversigt - Afdelingerne

Læs artiklerne:
Læs mere

Afd. 1: Indtryk fra afdelings­mødet den 15. september

Indholdsrigt møde med godt fremmøde og rar stemning

Et indholdsrigt beboermøde med talrigt fremmøde, rar stemning og med dirigentposten i gode hænder hos Kjeld Albrechtsen. Beretninger Formand Asger valgte i sin årsberetning fortrinsvis at tale om vedligeholdelsesarbejder, både små og store, igangværende og kommende. Der er omfattende problemer med vinduerne på Udsigten, og Asger viste billeder af en (forsøgs)reparation, der er foretaget af et af de store vinduer; han nævnte samtidig, at der også arbejdes med

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Hans Brogesparken

Afd. 3: Lidt fra afdeling III

Sommeren er smuttet. Efteråret står for døren.

Når I læser dette, er årets beboermøde afholdt. Nederst på indkaldelsen har I kunnet læse, at der inden årets udgang vil blive indkaldt til særskilt møde, hvor der skal træffes beslutning om renoveringen. Nyindflyttere vil få udleveret en seddel med par vigtige regler fra ordensreglementet. Forhåbentlig en lettelse i forbindelse med indflytning, hvor de færreste vel har overskud til at læse hele reglementet. Næste møde i afdelingsbestyrelsen er

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Skovgårdsparken

Afd. 4: Helheds­planen til grundig debat i Gellerup­parken

Beboer­mødet viste, at ønsket om en moske tæt på Gellerup er stort blandt beboerne i Gellerup­parken

Afdelingsmødet i Gellerupparken den 23. august blev et af de beboermøder i de senere år, hvor der har været mest debat under punktet bestyrelsens beretning. Debatten foregik i en sober tone og viste, at de mange fremmødte beboere er meget interesseret i, hvad der foregår i det område, hvor de bor og lever. Helhedsplanen blev diskuteret, og især spørgsmålet om muligheden for at tænke en moske ind i

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Gellerupparken Debat-omtale
Læs mere

Afd. 4: Gellerups sommerfest

Festlige rammer og mange aktiviteter lørdag den 23. august

Tryllekunstneren Niclaus Berg åbnede sommerfesten i Gellerupparken med et fantastisk trylleshow. Karruseller og hoppeborge var med til at skabe festlige rammer om beboerfesten, hvor der også var boder med dåsekast og kartoffelsmashing. Aktiv kvindeforening stod for kaffe og kageboden, hvor de unge piger også malede herlige ansigter på de mange børn. Bibliotekar Lone Hedelund fra Gellerup Bibliotek stod for en meget populær bogstablingskonkurrence. Og Cirkus Tværs sluttede den

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Gellerupparken
Læs mere

Afd. 2: Flot fremmøde i Søvangen

Men beboer­mødet forløb uden de helt store armbevægelser

Over 60 beboere havde fundet vej til det ordinære beboermøde i Søvangen. Det var tydeligt, at den renovering af badeværelser, der er i gang, havde voldt meget besvær, men der var få sure miner af den grund. Beretninger Formanden Birthe Wisén kunne berette, at der for alvor var kommet gang i renoveringen af badeværelser, og nu gik det nogenlunde. Den skulle have startet i februar, men

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Søvangen
Læs mere

Afd. 5: Sommerfest for voksne

En dejlig dag i jubilæumsåret

Den 16. august om aften fra kl. 18. var der sommerfest for de voksne. Der var stort tag-selv-bord. Under spisningen var der underholdning fra Frk. Olsens Vikarbureau. De sang og spillede det på deres instrumenter, som folk ønskede at høre, og de fik smilene frem på alle læberne. Efter underholdningen og spisningen var der dans til 3. mandsdansebandet Vision. De spillede, og vi dansede indtil kl. 01. Og

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Toveshøj
Læs mere

Afd. 5: Sommerfest for børnene

Stort fremmøde og en festlig dag.

Vi havde sommer fest på Toveshøj den 16, august, og her var mange børn mødt op til en festlig dag. Børnene fik popcorn og sluch ice til den store guldmedalje. De minste børn fik en tur i karusellen og blev malet i ansigtet, og de lidt større børn fik bade hoppet i hoppeborge og kæmpet mod deres kammerater i sumodragterne. Eftermiddag blev afsluttet med et show fra tigermand, som,

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Toveshøj

Afd. 8: Beboer­møde i afdeling VIII Drejer­gården

Ingen valgt til afdelings­bestyrelsen - forenings­bestyrelsen overtager

Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Beretning for afdelingens forhold det senest forløbne år 3. Beretning for foreningens forhold det senest forløbne år 4. Budget for 2009 til godkendelse og regnskab for 2007 til forelæggelse 5. Forslag: ændringsforslag fra beboer om etablering af individuel afregning af vand/varme i afdelingen, hvilket vil betyde en forhøjelse af bugettet på 3,33% 6. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter 7. Eventuelt ad.

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Drejergården
Læs mere

Afd. 6: Ændring af B-ordningen og husdyrhold

Usædvanlig mange beboere til livligt beboer­møde i Holmstrup

Over 60 beboere mødte op i selskabslokalet, og ekstra stole måtte sættes ind, men der var også mange spænd­ende sager på dagsordenen. Mødet var livligt. I sin beretning fra afdel­ingsbestyrelsen fortalte Edvin Juhl bl.a. om ansøgningen til Landsbyggefonden. Problemer med rodløse unge er alvorlige, og støtte til at ansætte en beboermedarbejder og aktivitetsmidler kan forventes. Den meget omtalte sag med de mangelfulde varmemålere, Siemens havde leveret, har været

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Holmstrup, Thorsbjerg, Odinsgård debat
Læs mere

Afd. 6: Sommerfesten i Holmstrup var en stor oplevelse

Den traditionsrige sommerfest tiltrak mange mennesker

For mange beboere i Holmstrup er  sommerfesten et af årets højdepunkt­er. I år var der usædvanlig mange mennesker. Jeg hørte over skulderen, at folk, der havde været børn i Holmstrup, nu flytter tilbage hertil som voksne. Aktiviteter Arrangørerne havde gjort meget for at skabe et varieret program. Bortset fra regn først på formiddagen var vejret med de mange feststemte mennesker, men mange af  aktiviteterne var

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Holmstrup
Læs mere

Afd. 11: Skal hele Odinsgård pakkes ind i vat?

Nye idéer til lavere energi­forbrug/ ny facade - og så er det slut med muskelhunde

Nej tak til flere muskelhunde. Sådan lød det fra 21 beboere, der sammen med 10 gæster mandag den 1. september havde fundet vej til Valhalla, som er fælleshuset i Odinsgård. Beboerne vedtog også huslejestigning, selvom det krævede skriftlig afstemning. Bestyrelsen er igen fuldtallig med flere suppleanter, og så er der gang i idéerne om en mere energirigtig afdeling, som måske samtidig kan få en ny facade. Et godt

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Flere afdelinger

Afd. 17: Stort fremmøde i en lille afdeling

Gode aktiviteter og erfaringer i det forløbne år

Den første september afholdte afdeling 17, Højriisparken beboermøde. Til trods for at afdelingen med 21 lejemål er blandt de mindste i Brabrand Boligforening, så valgte halvdelen af husstandene at deltage i mødet. Der var ikke de store sager på dagsordenen i afdelingen, der også formåede at få afviklet mødet på en lille times tid. Afdelingsformand Preben Jensen åbnede mødet, præsenterede deltagerne og ledte valget af Troels Bo Knudsen

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Højriisparken Debat-omtale
Læs mere

Afd. 10: Papkassehunde tilladt i Rød­lund­parken

Hundestørrelser til debat. Enighed om synlig mærkning af lovlige hunde i afdelingen

Hvor stor må en taskehund være? I Rødlundsparken i Harlev er målene 50 x 40 x 30 centimeter, og det er faktisk en pæn stor papkasse, der umiddelbart ser ud til at kunne rumme en rimelig vovse, især fordi at hunden både må have hoved og hale stikkende ud af kassen. De firbenede kæledyr optog det meste af debatten på det ordinære beboermøde i afdelingen, der

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Rødlundparken debat
Læs mere

Afd. 7/15: Afdelings­mødet

Hundehold og udlejning af fælleslokaler skiller vandene

Torsdag aften den 11. september 2008 var i afdelingerne Hasselhøj og Hasselengen afsat til beboermøde. Fælleslokalerne for de to afdelinger var godt fyldte med mødedeltagere, der var mere end villige til at debattere det meste af aftenen. Mødet blev åbnet af Lise Vendelbo, der som afdelingsformand var den ene af de 2 medlemmer i den fælles afdelingsbestyrelse. Grundet uenigheder havde mange af bestyrelsesmedlemmerne tidligere på året valgt at

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Hasselengen, Hasselhøj Debat-omtale
Læs mere

Afd. 12: Male vinduer? - Nej vi køber nogle nye!

Angst for muskelhunde får kvinde til at miste sin bus. Nu er der forbud

Afdelingen med de røde murstenshuse midt på Holmstrup Mark vedtog i lighed med naboafdelingerne et forbud mod muskelhunde. Bestyrelsen er igen fuldtallig og afdelingen lægger lokaler til nyt lektiehjælpstilbud. Og så blev vedligeholdelse af bl.a. vinduer diskuteret på afdelingsmødet den 3. september i fælleshuset Stenhytten, hvor 14 beboere + gæster var mødt op. Roser til genbrugspladsen Afdelingsbestyrelsens formand Esben Trige bød velkommen, Lene Olm fra naboafdelingen Odinsgård var

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Thorsbjerg, Odinsgård, Holmstrup Utilfredshed-omtale

Afd. 16: Skak og bridge

Skak

Kan du tænke dig at spille skak, en gang om ugen eftermiddag eller aften. Bor i "Voldbækhave" adr. Årslev Møllevej 47. Brabrand Henvendelse Jytte Lausen Tlf. 86 92 45 95 Bridge En 4. mand til bridge efterlyses i "Voldbækhave", adr. Årslev Møllevej 21. Vi spiller eftermiddag/aften en eller to gange om ugen. Henvendelse Grethe Dynnes Hansen Tlf. 86262551

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Seniorbo Voldbækhave
Læs mere

Afd. 16: Møde i afdelingen

Mange sociale aktiviteter i det forgangne år

I 14 år har der været ældreboliger i Voldbækhave. Afdelingen ligger skønt i naturskønne omgivelser, og det overdækkede gårdmiljø har en imødekommende atmosfære. Til årets beboermøde var der ca. 20 mennesker samlet, og spørgelysten var i top hos de engagerede beboere. I beretningen om årets gang i Voldbækhave mindedes man først de fire beboere, som afdelingen måtte tage afsked med. Samtidig blev der budt velkommen til

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Seniorbo Voldbækhave
Læs mere

Afd. 21: Møde i afdelingen

Hvor der også er plads til at hygge sig

Mødet i afdelingen i Hasselager var et lille møde med ca. 9 fremmødte beboere. Første punkt på dagsordenen var beretning fra afdelingen, hvor Birgit Sonja Leth Jensen lavede et fyldigt referat af årets gang. Hun var glad for de nye borde og bænke, som afdeling­en havde investeret i. Hun efterlyste lidt mere fælles opbakning i forhold til varetagelse af de fælles arealer. Direktør for Brabrand Boligforening,

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Hasselager
Læs mere

Afd. 22: Afdelings­møde i Sonnes­gården

Velbesøgt, hyggeligt og med små huslejeforhøjelser

Efterårets afdelingsmøde i Sonnesgård­en var velbesøgt. 68 ud af beboelsens 95 lejligheder var repræsenteret. Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning blev forelagt af formanden for bestyrelsen samt de 4 tovholdere for de 4 udvalg, der organiserer det daglige liv i afdelingen. Bestyrelsen i Sonnesgården har nemlig valgt at inddrage mange personer i planlægningen og udførelsen af de mange aktiviteter, der foregår i afdel­ingen. Dermed kan bestyrelsens 7 medlemmer koncentrere sig

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Sonnesgården Debat-omtale
Læs mere

Afd. 23: Nej tak til muskelhunde

Skovhøj afd. 23 skal have ur­afstem­ning om hundehold

Fælleshuset i Skovhøj afd. 23 var nærmest fyldt til sidste stol, da afdelingen holdt sit årlige beboermøde tirsdag den 9. september. 20 af afdelingens 64 lejemål var repræsenteret. I formanden Benny Pedersens fravær blev afdelingens årsberetning aflagt af Karl Emil Torp. Han fortalte kort om afdelingens forhold i det forløbne år. Blandt andet har et skumringsur betydet en besparelse på afdelingens el-konto. Og boligforeningen jubilæumsgave bruges på

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Skovhøj, Skovhøj Debat-omtale
Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data