Afd. 23: Nej tak til muskelhunde

Afdeling 23: Skovhøj

Skovhøj afd. 23 skal have urafstemning om hundehold

Fælleshuset i Skovhøj afd. 23 var nærmest fyldt til sidste stol, da afdelingen holdt sit årlige beboermøde tirsdag den 9. september. 20 af afdelingens 64 lejemål var repræsenteret.

I formanden Benny Pedersens fravær blev afdelingens årsberetning aflagt af Karl Emil Torp.
Han fortalte kort om afdelingens forhold i det forløbne år. Blandt andet har et skumringsur betydet en besparelse på afdelingens el-konto. Og boligforeningen jubilæumsgave bruges på at anlægge en bålplads uden for fælleshuset til brug for beboerne, når de har lyst til at hygge sig med grill om sommeren.

Muskelhunde og urafstemning om hundehold

Under debatten blev der blandt andet diskuteret parkeringsformer på p-arealerne og en række boligtekniske spørgsmål.
Boligforeningens regnskabschef Bent Mortensen fremlagde afdelingens budget, som lød på en huslejestigning på 4,82 procent. Og efter en række afklarende svar på spørgsmål blev budgettet vedtaget. Fire beboere undlod at stemme.
Et forslag om at forbyde at holde og få besøg af muskelhunde, som var listet op på en seddel, blev efter en del debat vedtaget med 26 stemme for, otte imod og to der undlod at stemme.

Nogle af beboerne, der stemte imod, argumenterede blandt andet, at listen af hunde ikke var retvisende for, at der var tale om muskelhunde, og at det mere handler om ejeren, når det går galt.
Det næste forslag handlede om, at der fremover skal være tilladt at holde hund i Skovhøj, når blot der ikke er tale om en hund på den førnævnte muskelhunde-liste.

En afstemning om dette forslag blev hurtigt sendt til hjørnespark med et andet forslag om at lave en urafstemning blandt beboerne om hundehold.

Forslaget om urafstemning blev ved skriftlig afstemning vedtaget med 21 stemmer mod 19. Og derefter på afgørelsen om hundehold i Skovhøj udsat til et senere tidspunkt.

Nye ansigter i bestyrelsen

Fire afdelingsbestyrelsesmedlemmer var på valg. Og der var genvalg til formanden Benny Pedersen (31), Gitte Nielsen (27) og Svend-Erik Juve Pedersen (26). Og nyvalg til Jens Vestergaard (30). Freddy Verner blev 1. suppleant (27), mens Karl Emil Torp blev 2. suppleant (17).

Under eventuelt blev der blandt andet diskuteret retningsliner for brug af vedligeholdelseskontoen, sølvmider, døde træer, oprydning i cykelskure, græsklipning og overmaling af bryllups-dyt.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-08 Oktober
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2008-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data