Beboerhuse og ungdomscampus

Boligforeningen forhandler nu vigtige aftaler på plads med kommunen om beboerhuse, bygade og ungdomscampus

Nye beboerhuse

Ungdomscampus

Et nyt samarbejde mellem kommunen og boligforeningen er ved at tage form. Aftalerne om alle disse spørgsmål skulle gerne falde på plads på et møde i den politiske styregruppe den 23. maj. Denne styregruppe består af repræsentanter fra byrådet, afdelingsbestyrelserne og boligforeningen. Undervejs skal der godkendes lokalplaner i byrådet, både for veje og byggefelter.
I forbindelse med det omfattende byggeri vil der naturligvis opstå en del byggerod. Her skal sikres god information til beboerne, men herudover vil vi også prøve at skabe rammer for midlertidige aktiviteter, “byggerods-oaser”, torvepladser eller lignende. Kommunen vil deltage i dette arbejde.

Der skal blandt andet etableres et sundhedscenter i tilknytning til det kommende beboerhus på Toveshøj. I Gellerup er det planen at opføre nyt bibliotek og community-center i tilknytning til det nye beboerhus. I den forbindelse forhandler vi i øjeblikket med kommunen om byggefelterne langs bygaden, så det sikres, at der kan bygges butikker og andre bygadefunktioner (for eksempel en moske) på den sydlige del af bygaden, hvor der skal skabes et nyt kirketorv med facade til City Vest.
Inden for et byggefelt ved bazar-pladsen i den nordlige ende af bygaden skal der blandt andet etableres ældreboliger, hvilket kan ske, når der tildeles en kommunal byggekvote til dette.

I den nordlige ende af bygaden skal etableres en ungdoms- og uddannelsescampus med blandt andet skole, højskole og ungdomsboliger, herunder en løsning for Hejredalskollegiet. Her forhandler vi med kommunen om de nødvendige byggekvoter til gennemførelse af planen.
Desværre kan vi først sætte tryghedsgarantien i de to blokke, der skal ombygges til ungdomsboliger, i kraft, når vi har tilsagn om kommunal byggekvote.
Vi har drøftelser med uddannelsesinstitutioner, højskolen, kommunen og regeringen om virkeliggørelsen af en plan, der kan være med til sikre målet om, at 95 procent af de unge skal have en kompetencegivende uddannelse. I øjeblikket får kun to tredjedele af de unge i Gellerup og Toveshøj en kompetencegivende uddannelse.

Mennesket i fokus

Uddannelse, kriminalpræventiv indsats og en social helhedsplan er en meget væsentlig del af Helhedsplanen. Nye huse er ikke nok. Det handler også om mennesker. Det handler om, at alle der vokser op i Gellerup og Toveshøj får samme mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet og undgå kriminalitet og sociale problemer som beboerne i andre kvarterer.
Vi har i boligforeningen en konsekvent linje over for kriminalitet og et samarbejde med politi og kommune om dette. Det giver faktisk resultater.
Nu gælder det så om at få alle i området i uddannelse.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-04 Maj side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2012-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data