Tre biler udbrændt lige før sommerfest i Holmstrup

Beboerne i boligafdelingen Holmstrup på Jernaldervej fik en både trist og uventet start på beboernes sommerfest den 13. august. Tre biler brændte ud i carportanlægget lige ved siden af festlokalet.
Klokken 3.28 indløb anmeldelse hos Århus Brandvæsen – i første omgang var meldingen “Brand; bil under tag: Brand i bil med fare for antændelse af bygning”.

Tre biler udbrændte og er alle totalskadede. Lofterne i carportanlægget er beklædt med mineraluld og træbetonplader, og er ligeledes totalskadede. Flere pulterrum blev antændt og vægge og indholdet blev brand- eller røgskadet. Kloakrør i plast der fører op til lejlighederne i de tre etager over bilbranden smeltede, og røg trængte op i installationsskakter. Omfanget af røgskader i lejlighederne er endnu ikke oplyst.

Totalskadede biler efter bilbrand på Jernaldervej 245 i det vestlige Århus. Foto: Ulrik Ricco Hansen

For cirka halvandet år siden var boligafdelingen Holmstrup under Brabrand Boligforening udsat for en lignende brand, hvor tre biler udbrændte med kraftige skader i lejlighederne oven over carportanlægget. Det var få meter fra dagens bilbrand. Dengang var der tale om skade i millionklassen, som det tog over et halvt år at udbedre.

Det ser ud til at fredagens brand er opstået i den bil, som holdt parkeret nærmest en af de betonsøjler, som adskiller seks parkeringspladser i tre plus tre. Det samme var tilfældet ved branden den 28. december 2009, hvor det formodes at bilbranden var påsat. Dengang blev gerningsmanden eller -mændne ikke fundet. Der var sidste gang formodninger om, at der muligvis kunne være fyrværkeri indblandet i ildspåsættelsen (tæt på nytårsaften). Der er i den forløbende uge inden sommerfesten blevet set og hørt fyrværkeri i boligområdet, men det er uvist om der er en sammenhæng.

Brand-, røg- og sodskader i lejlighederne over carportanlægget

Trods udsigt til brandtomt og en kildende lugt af røg i luften gik beboerne i gang med deres planlagte sommerfest, der startede kl. 9 med fælles morgenbord efterfulgt af bl.a. fodboldturnering, hoppeborge og andet underholdning.

Læs mere i Skræppebladet:

Biler i omfattende brand i Holmstrup
Holmstrup-brand på TV2
Bilbrande i Holmstrup

Århus Brandvæsens døgnrapporter:

http://doegnrapport.aarhusbrandvaesen.dk/

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: Bilbrand lugter stadig i Holmstrup | Skræppebladet - Brabrand Boligforening:
[...] mere i Skræppebladet: Tre biler udbrændt lige før sommerfest i Holmstrup Arkiv: Biler i omfattende brand i Holmstrup Holmstrup-brand på TV2 Bilbrande i [...]
Link: skraeppebladet.dk/2011/08/bilbrand-lugter-stadig-i-holmstrup/
Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: Brand mørklægger hel boligafdeling | Skræppebladet - Brabrand Boligforening:
[...] mere: Tre biler udbrændt lige før sommerfest i Holmstrup (13. august) Bilbrand lugter stadig i Holmstrup (23. august) Branden i Holmstrup - [...]
Link: skraeppebladet.dk/2011/10/brand-morklaegger-hel-boligafdeling/

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data