Antallet af beboere i job i de udsatte boligområder er steget med 19%

Siden 2015 er antallet af aarhusianere på kommunal forsørgelse faldet, når det gælder de såkaldte udsatte boligområder

Det går fremad med beskæftigelsen i Gellerupparken/Toveshøj, Skovgårdsparken, Bispehaven og Langkærparken. Selv under coronakrisen er kurven fortsat nedad, mens det modsatte er tilfældet for kommunen samlet set. Faldet skyldes blandt andet, at flere er kommet i job og fleksjob.

I 2015 var over 50 procent af aarhusianerne i de udsatte boligområder på kommunal forsørgelse som fx førtidspension, kontanthjælp og dagpenge. I 2020 var det under 45 procent. Social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz ser den positive udvikling som et resultat af de seneste års fremskudte jobindsatser, hvor jobcentermedarbejdere med base i de udsatte bydele hjælper beboerne i job og uddannelse.

”Der er virkelig grund til at glæde sig over udviklingen. Hver gang en far eller mor kommer i job, er det et løft for den enkelte og for familien. Det gælder både økonomisk og socialt, og det sætter en positiv retning for børnene. Vi har stadig store udfordringer med integrationen og den sociale mobilitet, og når flere end fire ud af ti er på kommunal forsørgelse er vi slet ikke i mål. Men jeg synes, vi generelt skal blive bedre til at anerkende de fremskridt, der sker,” siger Kristian Würtz.

De seneste år har Jobcenter Aarhus stået for en række fremskudte indsatser i de udsatte boligområder, hvor job- og virksomhedskonsulenter rådgiver om uddannelse og job og tilbyder konkret hjælp i forhold til jobsøgning og match mellem ledige og lokale virksomheder. Det sker blandt andet i form af jobcafeer, jobdating og udviklingsprojektet Opgang til Opgang, der har base i Gellerup.

Fra 2015 til 2020 er antallet af aarhusianere i job steget med 288 i de udsatte boligområder. Fra 1552 til 1840. Det svarer til en stigning på 19 procent. Ligeledes er antallet af aarhusianere ansat i et fleksjob steget med 77 i de udsatte boligområder – en stigning på 58 procent.

”Flere kommer i job og bliver selvforsørgende. Det er et kæmpe skulderklap til alle, der har aktier i jobindsatsen og det sociale arbejde. Det gælder de virksomheder, som åbner døren. Det gælder kommunens medarbejdere, boligforeningerne og de frivillige kræfter. Og selvfølgelig også de ledige, som kaster sig ud i det, selvom det for nogle kræver mod. Nu handler det om at fortsætte de gode takter, selvom pandemien stadig udfordrer os,” siger Kristian Würtz.

Pandemien har ført til større ledighed i Aarhus Kommune, og samlet set er antallet af aarhusianere på kommunal forsørgelse steget lidt fra 2019 til 2020. På trods af det har det været muligt at fastholde den nedadgående kurve i de udsatte boligområder. Her er det kun antallet af dagpengemodtagere, der er steget fra 2019 til 2020, mens de øvrige ydelsesgrupper er faldet.

Artiklen er baseret på en pressemeddelelse fra Sociale forhold og beskæftigelse

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data