Magasinet 2010-01 Februar: Afdelingerne

Læs artiklerne:

Afd. 1: Vinter i afdelingen

Juletræ - postkasser - skimmelsvamp

Juletræ Første søndag i advent mødtes afdelingens beboere for at overvære, at det flotte juletræ på vaskeriets tag blev tændt. Det øsregnede, men alligevel blev det en hyggelig sammenkomst for de fremmødte, og festudvalget havde sørget for gløgg, saftevand og æbleskiver. Nogle af beboerne gik i tørvejr i vaskehuset, og andre var udenfor i regnvejret med et bæger gløgg i den ene hånd og en æbleskive i den

Magasinet 2010-01 Februar Afdelingerne
Hans Brogesparken Kommentar­spor (2)
Læs mere

Afd. 1: Nyt fra Klub Hans Broge (feb. '10)

Hermed en lille hilsen med et forsinket ønske om et et glædesfyldt og udviklende 2010

Vi indleder forårssæsonen med en nytårsfest. Som du nok har læst på respektive opslag, foregår det lørdag den 6 februar kl.13 i vores selskabslokale. Festen er for alle i afd 1, men der er jo kun ca 30 gode siddepladser, så hvis du ikke har meldt dig til endnu, så ring til mig på tlf. 23 35 55 56 for at høre, om der endnu er plads.Vi er

Magasinet 2010-01 Februar Afdelingerne
Hans Brogesparken Kalender Kalender 2010

Afd. 2: Beboerhuset Søvangen (feb '10)

Arrangementer i februar

Onsdag den 10. februar klokken 19.00 - foredrag med Susanne Jars. Susanne Jars kommer og viser 2. del af sin grønlandsfilm. Entré kr. 20 Kaffe/thé med brød kr. 20 Øl eller vand kr. 10 Søndagscafé den 21. februar klokken 14.00 - 16.30 samme dag tilmelding til fællesspisningen Der kan købes kaffe/thé med brød til kr. 20 Alle er velkommen Onsdag den 24. februar - Fællesspisning kl.

Magasinet 2010-01 Februar Afdelingerne
Søvangen Kalender Kalender 2010 (3)
Læs mere

Afd. 2: Badeværelses-renove­ringen i Søvangen er nu afsluttet

Og alt skulle være i orden

Og med færdiggørelsen håber afdelingsbestyrelsen, at beboerne er tilfredse med resultatet. Brugsværdien skulle gerne stå mål med den huslejestigning, som beboerne har fået. Renoveringen har jo også omfattet udskiftning af stigestrenge og faldstammer i blokkene. Hvis der stadig er nogle "hængepartier" fra renovering, ved man, at det bliver rettet. I modsat fald kan der rettes henvendelse til driftsafdelingen. De steder, hvor håndværks-maskiner og udstyr har ødelagt

Magasinet 2010-01 Februar Afdelingerne
Søvangen
Læs mere

Afd. 2: En mørk decembersøndags-eftermiddag var der hyggelig julecafe i beboerhuset

Smukke dekorationer og mange fremmødte

Med kaffe, gløgg og æbleskiver samt god stemning. Beboerhusudvalget havde sørget for, at der også var mulighed for at lave juledekorationer. Ler, gran og andre naturmaterialer hertil lå indbydende på borde, lige til at gå i gang. Hver især kunne derudover medbringe sit eget pynt og lave sin egen helt personlige dekoration. Det var der mange, der benyttede sig af. Og så var arrangementet gratis for

Magasinet 2010-01 Februar Afdelingerne
Søvangen

Afd. 2: Fastelavn i Søvangen

Søndag den 14. februar kl. 10.00

Vi skal slå katten af tønden og kåre kattekonger og kattedronninger. Det foregår på den gamle boldbane over for Beboerhuset, Birgittevej 1A. Efter tøndeslagning er der boller, sodavand og godtepose til alle børn fra 0 - 15 år. Der vil også være præmier til kattekonger og - dronninger samt til de sødeste eller sjoveste udklædninger. Der vil være varm kaffe/thé på kanden til de "frysende", men også til

Magasinet 2010-01 Februar Afdelingerne
Søvangen Kalender Kalender 2010 Kommentar­spor (1)
Læs mere

Afd. 2+3: Julebal i Skovgårds­parken

Fælles juletræsfest for afd. II og III Levende musik og glade børn og voksne

Afdeling 2: Søvangen, Afdeling 3: Skovgårdsparken Skovgaardsparken og Søvangen afholdt i fællesskab den årlige julefest, hvor alle deres beboere med børn var inviteret. Der var levende nisseorkester og et selskabslokale fyldt med glade beboere. Fra Søvangen deltog 41 børn og 43 voksne. Julefesten er blevet en succesfuld tradition.

Magasinet 2010-01 Februar Afdelingerne
Skovgårdsparken, Søvangen
Læs mere

Afd. 4: Haveforeningen har ledige nyttehaver

Nye beboere i Gellerup­parken kan få jord under neglene

Lige nu er jorden i nyttehaverne i Gellerup bundfrossen, og havefolket kommer dette forår nok til at vente lidt længere end sædvanligt med at komme i jorden. Men inden vi får set os om, så pibler spirene frem i muldjorden, og så er det tid til at få revet, sået og plantet. Haveforeningen Grønærten har i alt 124 haver spredt ud mellem blokkene rundt omkring i Gellerupparken. Og

Magasinet 2010-01 Februar Afdelingerne
Gellerupparken

Afd. 4: Fastelavn

Afdeling 4: Gellerupparken Fastelavn for børn i Gellerup mellem 0 og 12 år Søndag d. 14. februar 2010 kl. 13.00 på legepladsen ved Yggdrasil, Dortesvej 35a. af afdelingsbestyrelsen Otto kommer til fastelavn i Gellerupparken Vi slår vi katten af tønden og kårer kattekonger og kattedronninger. Kattekongen er den, der slår tønden HELT ned, og kattedronningen er den, der slog lige før kattekongen. Der er præmier til både kattekongen og kattedronningen. Bagefter

Magasinet 2010-01 Februar Afdelingerne
Gellerupparken Kalender Kalender 2010 Kommentar­spor (1)

Afd. 4: Farverige postkasser på plads inden nytår

Beboerne i Gellerup­parken skal ned efter posten. Handicappede og pensionister kan søge postmesteren om fortsat at få bragt post direkte til døren

Midt i november er arbejdet på at opsætte postkasser i Gellerupparken gået i gang. I de lave blokke kommer postkasserne til at hænge ved indgang­en fra gangbroen, mens de på Gudrunsvej kommer ned i kælder­etagen. Det er en kæmpe opgave, som håndværkerne er ved at løse. 1776 postkasser i 114 opgange, og så skal mere end 300 af postkasserne have en af de seks forskellige farver, som beboerne

Magasinet 2010-01 Februar Afdelingerne
Gellerupparken

Afd. 4: Grønærtens ordinære general­forsamling

Haveforeningen Grønærten indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Café Perlen i Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A Dagsorden iflg. vedtægterne. Ved generalforsamlingen afsløres vinderen af sidste sommers havekonkurrence.

Magasinet 2010-01 Februar Afdelingerne
Gellerupparken Kalender Kalender 2010

Afd. 6: Håb for fremtiden

Læserbrev

For nogen tid siden sad jeg på en bænk ved rotunden under lindetræerne i Holmstrup, hvor jeg drak min obligatoriske sødmælk og fik en smøg, efter at jeg havde handlet i Den Lokale Brugs. Pludselig blev jeg omringet af 3 unge danskere af anden etnisk oprindelse end dansk, som tiggede om en smøg. Det fik de, "men kun en", som jeg indskærpede dem ved overdragelsen. Da de havde

Magasinet 2010-01 Februar Afdelingerne
Holmstrup
Læs mere

Afd. 19: Julefrokost i Bronzealdervænget

Hygge i afdelingen

Der var arrangeret julefrokost i Bronzealdervænget nr. 18, 1. Der var dækket op til 24 mennesker og der var dejligt mad. Bl.a. var der sild m. snaps til og flæskesteg m. brune kartofler og sovs. Der blev hygget rundt om bordet, alle snakkede sammen, og der var en god stemning blandt alle. Da silden og stegen var færdig, kom der naturligvis ris à la mande på bordet

Magasinet 2010-01 Februar Afdelingerne
Bronzealdervænget
Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data