Lederen

Naboer er vi alle…

af Sebastian Adorján Dyhr

…og i dette nummer af Skræppebladet, kan du læse flere indlæg om, hvordan man som naboer kan hjælpe hinanden til at klare hverdagen.

Der foregår hele tiden beboerskabte aktiviteter i bolig­for­ening­ens mange afdelinger, der er med til at skabe et sammenhold mellem afdelingens beboere. På den måde er man en del af et større fællesskab – et fællesskab, som hører til i boligforeningerne med fælleshuse og tradition for aktiviteter på tværs af beboerne, som knyttes sammen i et styrkende fællesskab.

Vores fællesskab vedligeholdes også i det personlige møde og i de historier, vi hver i sær og sammen fortæller om vor boligforening og aktiviteterne. Det sker blandt andet i Skræppebladet, hvor vi kan læse om vores egen afdeling og de andre afdelinger og på den måde kan inspireres af hinanden til nye og spændende aktiviteter.

Specielt i dette nummer har vi flere indlæg, der fokuserer på en udsat gruppe i vores fællesskab: det er de naboer, der har en psykisk sygdom, en sygdom der ikke kan ses uden på; men som påvirker den syge i mindst lige så høj grad som en fysisk sygdom, der er nem at få øje på.

Der er mange tabuer og usikkerheder omkring psykiske sygdomme, og i flere tilfælde er disse tabuer og denne usikkerhed med til at gøre det hele mere besværligt for os selv og vore naboer.

Læs artiklerne her i bladet om, hvilke enkle skridt du kan tage for at hjælpe din psykisk syge nabo med at blive en del af fællesskabet, og deltag meget gerne selv i fremtidige numre med dine egne erfaringer og gode råd til det gode nabo- og fællesskab i din afdeling.

Vores debatsider er til for at blive brugt – lige nu er temaet psykisk syge i boligforeningerne – og helhedsplanenen har fyldt en del og vil sikkert gøre det lidt endnu – men er der emner, som du savner behandlet på disse sider, modtager vi meget gerne forslag til dem og til personer, hvis holdninger er interessante at høre for bladets læsere.

Med ønske om et godt og lykkebringende 2010
Sebastian Adorján Dyhr
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt