Lederen

Naboer er vi alle…

…og i dette nummer af Skræppebladet, kan du læse flere indlæg om, hvordan man som naboer kan hjælpe hinanden til at klare hverdagen.

Der foregår hele tiden beboerskabte aktiviteter i bolig­for­ening­ens mange afdelinger, der er med til at skabe et sammenhold mellem afdelingens beboere. På den måde er man en del af et større fællesskab – et fællesskab, som hører til i boligforeningerne med fælleshuse og tradition for aktiviteter på tværs af beboerne, som knyttes sammen i et styrkende fællesskab.

Vores fællesskab vedligeholdes også i det personlige møde og i de historier, vi hver i sær og sammen fortæller om vor boligforening og aktiviteterne. Det sker blandt andet i Skræppebladet, hvor vi kan læse om vores egen afdeling og de andre afdelinger og på den måde kan inspireres af hinanden til nye og spændende aktiviteter.

Specielt i dette nummer har vi flere indlæg, der fokuserer på en udsat gruppe i vores fællesskab: det er de naboer, der har en psykisk sygdom, en sygdom der ikke kan ses uden på; men som påvirker den syge i mindst lige så høj grad som en fysisk sygdom, der er nem at få øje på.

Der er mange tabuer og usikkerheder omkring psykiske sygdomme, og i flere tilfælde er disse tabuer og denne usikkerhed med til at gøre det hele mere besværligt for os selv og vore naboer.

Læs artiklerne her i bladet om, hvilke enkle skridt du kan tage for at hjælpe din psykisk syge nabo med at blive en del af fællesskabet, og deltag meget gerne selv i fremtidige numre med dine egne erfaringer og gode råd til det gode nabo- og fællesskab i din afdeling.

Vores debatsider er til for at blive brugt – lige nu er temaet psykisk syge i boligforeningerne – og helhedsplanenen har fyldt en del og vil sikkert gøre det lidt endnu – men er der emner, som du savner behandlet på disse sider, modtager vi meget gerne forslag til dem og til personer, hvis holdninger er interessante at høre for bladets læsere.

Med ønske om et godt og lykkebringende 2010
Sebastian Adorján Dyhr

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-01 Februar side 2 forsiden af magasinet 2010-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data