Lederen

Renovering af fællesskaberne

Tidens tand og krav om tidssvarende boliger har medført, at Brabrand Boligforening er startet på renovering af de ældre afdelinger. Det sker ved nedsættelse af interessegrupper og involvering af beboerdemokratiet.
Er bygningerne og lejlighederne det eneste, der nedslides, som tiden går? Hvordan går det med livet imellem lejlighederne – med fællesskabet – bliver det slidt, og kan eller skal vi renovere det?

Det er velkendt, at der i nye afdelinger, hvor mange er flyttet ind samtidigt, er et særligt sammenhold og en stor pionerånd.
Som tiden går, er der fare for, at sammenholdet og fællesskabsfølelsen forsvinder. Naboer bliver uenige, nye og andre typer naboer flytter ind. Mange oplevelser og aktiviteter foregår uden for afdelingen og tiltrækker sig opmærksomheden. Der dannes små kliker i afdelingen, rygter og sladder får god grobund, og kan få den enkelte til at føle sig udenfor.

Hvis man ser på afdelingerne i Brabrand Boligforening, kan man konstatere, at der er stor forskel på, hvor stærkt fællesskabet manifesterer sig. I nogen afdelinger er der ikke ønske om en afdelingsbestyrelse, i andre afdelinger møder kun 5-10% af beboerne op på afdelingsmøderne, og antallet af fælles aktiviteter er ringe. I andre afdelinger er der et rigt klubliv, fællesrejser, nyttehaver, café-eftermiddage og aktiviteter hvor 70-90% af beboerne deltager.

Det er i en boligforening frivilligt, om den enkelte vil deltage i de fælles aktiviteter. Man kan ikke sige, at en afdeling med stor fællesskabsfølelse er bedre end andre, men man kan undre sig over, at foreningens afdelinger er så forskellige på dette punkt.
Er det fordi, der er fælleshus eller den generelle indretning? Er det typen af beboere, eller at afdelingen er meget homogen? Er det fordi afdelingen er relativ ny, eller hvad er årsagen?

Ingenting kommer af ingenting undtagen lommeuld, som man siger.
Derfor er spørgsmålet: Hvorfor er det en fordel med et godt fællesskab i en boligafdeling? Det er det, fordi alene boligen og de mennesker, man bor i nærheden af, binder os sammen af noget, der er af fælles interesse. Noget man kan have mål eller forventninger til. Hvad er det så, der skal til, for at sammenhængskraften i afdelingen bliver styrket? Er det et bedre fælleshus, en spansk trappe eller nogle andre mødesteder. Er det flere fælles aktiviteter, er det en fælles ydre fjende, eller er det et fælles beboerblad.

Det er svært at sige, hvad der skal til, men det første skridt på vejen frem til et større fællesskab er, at man i afdelingen forholder sig til, om man kan og vil gøre noget for at forbedre sammenholdet i afdelingen. Hvor der er en vilje, kan der også findes en vej.

Hvis man tror på, man kan ændre den virkelighed, vi hver og en føler os som en del af, så kan man stille spørgsmålet – Skal vi renovere vores fællesskab?

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-06 juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Felix Jensen
Jeg bor i almen bolig, hvor folk har boet i 20 år eller længere, jeg er flyttet ind for 1 år siden. Jeg oplever, nabo chikane, sladder og folk der rotter sig sammen, imod mig. Jeg oplever, at man bruger husorden til, at tugte folk. Jeg oplever, at bestyrelsen misbruger sin magt, og har så meget, at skulle have sagt, at folks rettigheder bliver trådt ned. Jeg oplever, det problematisk, at man skal indgå i et hiraki, jeg oplever, ikke, at kunne bo i fred for nysgerrige og intrigante naboer. Jeg vil gerne leve i fred, jeg er ikke flyttet i almen bolig for, at indgå i et fællesskab, men føler, at fællesskabets "love", bliver brugt til, at intimidere, undergrave, konspirere. Jeg oplever, at det er sværere, at leve i fred, hvis man er lejer i en almen bolig. Jeg ønsker, ikke et hippi kollektiv, jeg ønsker, et sted at bo.

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-06 juli forsiden af magasinet 2011-06 juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data