Afd. 4: Farverige postkasser på plads inden nytår

Afdeling 4: Gellerupparken

Beboerne i Gellerupparken skal ned efter posten. Handicappede og pensionister kan søge postmesteren om fortsat at få bragt post direkte til døren

Midt i november er arbejdet på at opsætte postkasser i Gellerupparken gået i gang. I de lave blokke kommer postkasserne til at hænge ved indgang­en fra gangbroen, mens de på Gudrunsvej kommer ned i kælder­etagen.

Det er en kæmpe opgave, som håndværkerne er ved at løse. 1776 postkasser i 114 opgange, og så skal mere end 300 af postkasserne have en af de seks forskellige farver, som beboerne har kunne vælge imellem. Men som det ser ud i dag, så lykkes det at få alle postkasser op inden årets udgang, hvor den postloven træder i kraft.

Nøgler og navneskilte

Nøglen til den nye postkasse bliver den sammen, som den man bruger til hoveddøren. Der udsendes brev til beboerne, når postkasserne er klar til at blive taget i brug af postbudet.
I forbindelse med opsætningen af postkasserne nedtages de gamle navneskilte og opslagstavlerne. I stedet opsætte en ny skinne, hvori der fremover nemmere kan hænges opslag med beboerinformation.

Videoovervågning undervejs

Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken arbejder fortsat for, at der skal opsættes videoovervågning i indgangspartierne for at forebygge hærværk på postkasserne. Det er dog ikke muligt at nå at få en sådan løsning på plads inden nytår, så postkasserne må hænge uden opsyn til en start.

”Vi håber selvfølgelig på, at vi udgår hærværk på postkasserne. Og vi vil gerne opfordrer alle forældre til at tage en alvorlig snak med deres børn om, at en postkasse ikke er noget, som man skal lege med. Enhver form for hærværk på postkasserne vil blive taget med alvorligt og straks anmeldt til politiet”, fastslår afdelingsformand Helle Hansen.

Uddrag af ”Bekendtgørelse om postvirksomhed og postbefordring”
Bekendtgørelse

§ 15.
Bevægelseshæmmede og andre handicappede, der er ude af stand til selv at tømme deres brevkasse, har efter indstilling fra vedkommende socialforvaltning, Dansk Blindesamfund eller De Samvirkende Invalideorganisationer krav på at få forsendelser til den pågældende omdelt af koncessionshaveren direkte til boligen.

Stk. 2. Pensionister (beboere på 65 år og derover), der bor i etageejendomme, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før 1. januar 1974, har efter anmodning krav på, at koncessionshaveren omdeler forsendelser til den pågældende direkte til boligen.

Stk. 3. Ansøgning om omdeling af forsendelserne direkte til boligen indgives til den lokale postmester. Det er en forudsætning for omdeling af forsendelserne til den pågældendes bolig, at der er etableret afleveringsmulighed i form af brevindkast eller brevkasse ved boligen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-01 Februar side 33
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2010-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data