Afd. 25: Ny afdeling, nye ansigter

Afdeling 25 – Østergårdsparken

Første ordinære afdelingsmøde i Østergårdsparken

Tekst og foto af Bo Sigismund

Første ordinære afdelingsmøde – i fine omgivelser på Tranbjerg Kro! Østergårdsparken har ikke noget beboerlokale, men ingen afdeling har flottere mødelokaler. Og det er en oplevelse at betragte, hvordan beboerne i en nyopført afdeling rykker ind og giver den liv. Mødet talte 27 beboere fra 23 lejligheder, og Edwin Juhl var dirigent.

Alle, der går til afdelingsmøder, kender forløbet: beretning, diskussion, forslag, valg. Indholdet varierer og hænger sammen med afdelingskulturen. Det er en ny bestyrelse af yngre kræfter, der tager fat i opgaverne herude, og de havde et klart udsagn og en vision: Afdelingen er vores. Det er det fælles ejerskab, beslutninger og medvirken, der skaber en afdelingskultur. Meget bevidst formuleret. Det lover godt.

Kort beretning, mange emner
I en ny afdeling er det meget ofte de helt dagligdags og praktiske ting, der dominerer, og Tom Nilson fra afdelingsbestyrelsen kunne da også kun aflægge beretning for tre måneder. Det kom til at præge diskussionen om fællesarealer, postkasser, storskraldsordning, affaldssortering og parkering. Allerede nu er der fremmede, der læsser skrald af – det kender vi vist fra talrige andre steder.

Men i særdeleshed var der diskussion og spørgsmål om grundejerforeningen, idet der hersker en del utilfredshed med størrelsen af bidraget og tvivl om, hvad man får ud af det. Edwin forklarede reglerne, men her har afdelingsbestyrelsen utvivlsomt fået en opgave. Flere efterlyste mere information, og Tom lovede at videreformidle.

Husdyr er en kilde til evig diskussion, men det falder da som regel på plads. Fælles plæneklippere virker da som en god idé. Og naturligvis var der endnu flere praktiske spørgsmål til bestyrelsen og til driften under eventuelt.

Det er en ny bestyrelse af yngre kræfter, der tager fat i opgaverne, og de havde et klart udsagn og en vision: Afdelingen er vores!

Det er en ny bestyrelse af yngre kræfter, der tager fat i opgaverne, og de havde et klart udsagn og en vision: Afdelingen er vores!

Ingen huslejestigning i 2014
Da beretningen var godkendt, og René Skau Björnsson havde aflagt beretning fra foreningen, kom budgettet til behandling. Da byggeregnskabet i sagens natur endnu ikke er færdigt, var der ikke så mange forudsætninger, men der bliver ingen huslejestigning i 2014. Måske kan man forvente færre prioritetsomkostninger.

Værre er det med udgifterne til den nødvendige grundejerforening. Men kun en beboer stemte mod budgettet. Afdelingsbestyrelsen har arbejdet med at revidere og tydeliggøre ordensregler, og en længere række forslag blev diskuteret, de fleste godkendt, og resultatet er et nyt reglement, der kan findes på nettet (ligesom mødereferatet).

Til afdelingsbestyrelsen genvalgtes Tom Nielson, og Tina Vibeke Larsen nyvalgtes, men afdelingen fik ikke valgt repræsentanter hverken til FAS eller til Skræppebladets redaktion. Men redaktionen vil da sige velkommen til beboerne og bestyrelsen og være opmærksom på, hvad der sker fremover derude på marken.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt