Ved huslejerestance kan kommunen hjælpe med rådgivningen

Kontakt kommunen, hvis du vil have hjælp

Når du har restance på din husleje, risikerer du at blive smidt ud af din bolig. Skræppen har forhørt sig hos kommunen om muligheden for at få hjælp, og her kan du blandt andet få rådgivning.

Så selvom alting ser håbløst ud, så kontakt kommunen. De kan muligvis hjælpe dig. Du skal huske, at hvis du har problemer med at betale husleje og er på offentlige ydelser, skal du snakke med din ydelsessagsbehandler. Her vil I snakke om din økonomiske situation, snakke om budget, og hvis det kræver mere, kan du blive henvist til rådgivning hos ydelsescentrets økonomiske rådgivning.

Du kan også selv kontakte den økonomiske rådgivning. Det foregår hverdage mellem kl. 9.00 – 14.00 på telefon 41 85 63 86. Her hjælper de blandt andet borgere, som er ramt af kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen, unge under 30 og borgere på integrationsydelse.

Du kan få hjælp til at finde billigere bolig

Hvis du har børn og er i risiko for at miste din lejlighed, kan du få en henvisning til et midlertidigt rådgivningsteam, som sammen med dig kan se på din økonomiske situation. Du kan måske blive indstillet til en billigere bolig via boliganvisningen.

Hvis du er kommet i restance med din husleje, kan du ansøge om hjælp til betaling af restancen efter Aktivlovens § 81: http://www.aarhus.dk/da/borger/oekonomi/huslejerestance.aspx
Hvis kommunen har ydet hjælp til en huslejerestance, og du i løbet af kortere tid kan flytte til en billigere bolig, kan kommunen i denne periode muligvis yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter efter Aktivlovens § 81 a. Du kan få hjælp til at betale en del af huslejen.

Hvad kan du selv gøre?

Hvis du er ramt af kontanthjælpsloftet og/eller 225-timers-reglen, er det selvfølgelig bedst at finde et job, så du kan betale huslejen. Det er ikke altid så nemt. Du mangler måske netværket og har brug for hjælp til at få kontakt til virksomheder.
Derfor har Jobcenteret en jobcafé, hvor du frit kan henvende dig. Jobcenteret har kontakter til virksomheder, som både har vikariater og job på deltid.

Jobcaféen finder du i stueetagen, Værkmestergade 5, Aarhus C.
Åbningstiderne er:
Tirsdag til fredag kl. 10-14.

Hvis det stadig kniber med at finde et job, kan du også se på andre måder at øge indkomsten på.
Hvis din familie bor i en stor bolig, kan I muligvis leje et værelse ud. Her er det nødvendigt at tjekke reglerne om dette hos boligforeningen, da der er begrænsning på, hvor mange der må bo i en lejlighed.

Du kan også søge en billigere bolig i boligforeningen. Det kan selvfølgelig også være svært, da der er mangel på passende boliger, men det er værd at forsøge.
Derudover kan der ses på, om der kan opnås udsættelse af afdrag på lån, eller du kan måske sælge din bil eller andre værdier.

Der kan eventuelt også være mulighed for at få hjælp til hel eller delvis betaling af løbende receptpligtig medicin og til nødvendig tandbehandling efter Aktivlovens § 82. Desuden giver samme lovs § 82 a mulighed for et retsbestemt tilskud til tandpleje. Se hjemmesiden: http://www.aarhus.dk/da/borger/oekonomi/sociale-ydelser/tilskud-til-tandpleje.aspx

Arkivfoto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen. Penge. Mønter. Betaling

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-02 Marts side 8
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2017-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data